Krátké české pohádky před spaním pro děti

Syn vědmaře

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jedna vědma jménem Syn. Byla moudrá a silná, ale lidé se jí báli, protože se říkalo, že má nadpřirozené schopnosti a umí čarovat. Jednoho dne se Syn rozhodla ukázat lidem, že není zlá, a tak se vydala do lesa, aby pomohla jednomu chudému rolníkovi. Tím začala neobyčejná pohádka o Syn vědmaře, která se stala nejen hrdinkou, ale i symbolem spravedlnosti a dobra.
Syn Vědmaře: Když Mocné Kletby Pramení ze Zlých Srdcí

Dávno, dávno v zemědělských oblastech na jihu Moravy žil mladý muž jmenem Honza. Byl to krásný chlapec s bronzovou kůží a tmavými vlasy, kteří rostl v chudinské rodině. Jeho otcem byl Vědmař, temná postava, která se údajně věnovala černé magii. Honza se vždy bál svého otce a jeho divných přátel, kteří často chodili na chatu uprostřed hlubokého lesa.

Jednoho dne se Honzova matka rozhodla, že by měl odejít od domu a najít si práci v blízkém městě. Honza se snažil snažil najít práci, ale místní obyvatelé se ho báli kvůli jeho rodině. Nakonec požádal o práci u místního šlechtice Marka, který přijal Honzu jako svého pomocníka. Honza byl šťastný, že může pracovat a má kde bydlet.

Ale Markova rodina neměla v úmyslu Honzu přijmout. Jeho manželka byla vášnivým věřícím a považovala Honzu za ztělesnění zla. Děti šlechtice se mu smály a šikanovali ho, dokud jednoho dne neukradli Honzovi kouzelné šperky, které mu dala jeho matka před odjezdem. Honza byl zoufalý, když si uvědomil, že šperky jsou stvořeny k ochraně a aby mohl Honza oslnit špatné sny. Bez nich se cítil zranitelný a ztracený v cizím městě.

V tu noc Honza usnul a měl divný sen. Viděl svého otce, jak přichází ke svému lůžku a říká mu, že našel cestu jak mu pomoci. Rekl mu, že musí být odvážný a zjistit, co se stalo se šperky, protože na ně zlá moc v zemi Moravy upírá.

Ráno se Honza rozhodl odejít do hlubokého lesa, abu našel své šperky. Cestou potkal kouzelnou dívku jménem Anna, která ho varovala před nebezpečím v lese. Ale Honza cítil, že musí pokračovat, aby osvobodil svoji rodinu z temnoty a zla. Anna, která cítila čistotu Honzova srdce, se nakonec rozhodla mu pomoci.

Honza a Anna přišli na místo, které bylo místem s koncentrovanou zlou silou, sídlem zlého ducha jménem Krivdák. Krivdák se snažil ukrást Honzovy šperky kvůli silnému kouzlu, kterým jsou opatřeny. Honza a Anna se našli před skříní, kde byly šperky uzamčené, nápad byl jednoduchý: Anna se stala kouzelnou šelmičkou a přelstila Krivdákovy ochranky, aby mohl Honza otevřít skříň.

Krivdák, který viděl jak Honza zjistil, jak získat zpět svoje kouzelné šperky, se hněval a snažil se mu odebrat šperky násilím, ale paprsek čistého světla, který vystoupil z Honzových šperků, mu sevřel srdce a zničil jeho zlu růst.

Honza a Anna vzali svoje šperky a vrátili se do města, kde šlechtic Marek rodinu popudil ke stížnosti na Honzu. Honza však přijal výzvu ke konfrontaci a ukázal šlechticu Marekovi, že jeho zlé činy a neúctivé chování vůči Honzovi nebylo spravedlivé a nemělo žádný důvod.

Skrz honzovo dokonalé srdce a jeho kouzla ji Markova rodina pochopila, že byli zmatení a byli zvěří a nijakým způsobem nemůže být vinen nevinný Honza. Překypující milost a laskavost si Honza našel, nakonec rodiči dokázal udělit pokoj a zvlátním způsobem dokázal rodinu zhojit.

Honzova rodina se tedy vymanila ze stínu, jeho otec Vědmař rozvinul svou magii a použil ji ke správným účelům, aby zabrzdil zlo v zemi Moravy. A v tom okamžiku, když se poprvé setkali, se Honza a Anna dali dohromady a začali žít šťastný život, plný lásky, radosti a kouzla.

Syn Vědmaře je tedy ukázkovým příkladem, že i když se zdá být vše ztraceno, není nic moc vzdáleno od obnovení, pokud máme v srdci dobrotu a nebojíme se stát se odvážné a čelit zlu. S humorem a srdečností se snaží ukazovat, že zlo vítězit nemusí a že láska a dobré skutky mohou přemoci i ty největší temné síly.

Ponaučení z pohádky pro děti

V pohádce Syn Vědmaře se setkáváme s mladým chlapcem jménem Honza, který žil s otcem Vědmařem, jemuž se připisovala černá magie. Honzova matka se rozhodla, že by měl odejít od domu a najít si práci v blízkém městě. Honza si našel práci u Marka, ale jeho rodina jej nechtěla přijmout, protože měl zlou pověst. Děti šlechtice mu ukradly jeho kouzelné šperky, které mu dal otec, aby ho ochránily. Honzovi se zdál sen o otci, kterému se podařilo shromáždit dost odvahy a zlepšit poměry ve své rodině. Honza se rozhodl najít své šperky a vydal se s kouzelnou dívkou jménem Anna do hlubokého lesa. Nakonec je našel a získal zpět své kouzla. Potom se vrátil k Markovi a přesvědčil jeho rodinu o své nevinnosti. Honzova rodina se nakonec uzdravila a on s Anou začali žít šťastný život plný lásky a kouzel. Pohádka nás učí, že vždy existuje naděje, pokud máme v srdci dobrotu a nebojíme se čelit zlu. Láska a dobré skutky mohou přemoci i ty největší temné síly.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka