Krátké české pohádky před spaním pro děti

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci PrimaPohadky.cz (dále jen CU) souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů:

 1. jméno, příjmení, adresa bydliště, email, telefon, jakož i
 2. elektronických a jiných údajů o mých nákupních zvyklostech

(dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že:

 1. mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresuadmin@primapohadky.cz,
 2. mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
 3. BM osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány
 4. mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu,
 5. nemám povinnost osobní údaje BM poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky.

PrimaPohadky.cz u jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem

souhlasu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Souhlas pro tento účel zákazník uděluje na dobu 10 let od uskutečnění posledního smluvního plnění a nedojde-li ke smluvnímu plnění, od udělení tohoto souhlasu.

Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (verze 16/12/2019-321136309) jsme sepsali, abychom vám v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 vysvětlili, jaké informace shromažďujeme, jak údaje používáme a jaké možnosti máte jako návštěvník těchto webových stránek.

Tato vysvětlení bohužel ze své podstaty znějí velmi odborně, ale při jejich přípravě jsme se snažili popsat nejdůležitější věci co nejjednodušeji a nejsrozumitelněji.

Automatické ukládání dat

V dnešní době se při návštěvě webových stránek automaticky vytvářejí a ukládají určité informace, a to i na těchto webových stránkách.

Když navštívíte naše webové stránky, což právě děláte, náš webový server (počítač, na kterém jsou tyto webové stránky uloženy) automaticky ukládá údaje, jako jsou například.

 • adresu (URL) navštívené webové stránky.
 • prohlížeč a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • adresu (URL) dříve navštívené stránky (URL odkazu).
 • název hostitele a IP adresa zařízení, ze kterého se přistupuje.
 • datum a čas

v souborech (soubory protokolu webového serveru).

Soubory protokolu webového serveru se zpravidla ukládají po dobu čtrnácti dnů a poté se automaticky odstraní. Tyto údaje nepředáváme, ale nemůžeme vyloučit, že tyto údaje mohou být zobrazeny v případě protiprávního jednání. 

Právním základem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO (zákonnost zpracování) je oprávněný zájem umožnit bezchybný provoz těchto webových stránek shromažďováním souborů protokolu webového serveru.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie HTTP k ukládání údajů specifických pro uživatele.

Níže vysvětlujeme, co jsou soubory cookie a proč se používají, abychom vám pomohli porozumět následujícím zásadám ochrany osobních údajů.

Co přesně jsou soubory cookie?

Při prohlížení internetu používáte prohlížeč. Mezi známé prohlížeče patří Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer a Microsoft Edge. Většina webových stránek ukládá do prohlížeče malé textové soubory. Tyto soubory se nazývají cookies.

Jednu věc nelze popřít: Cookies jsou opravdu užiteční pomocníci. Téměř všechny webové stránky používají soubory cookie. Přesněji řečeno se jedná o soubory cookie HTTP, protože existují i další soubory cookie pro jiné aplikace. Soubory cookie HTTP jsou malé soubory, které naše webové stránky ukládají do vašeho počítače. Tyto soubory cookie se automaticky ukládají do složky cookie, která je vlastně „mozkem“ vašeho prohlížeče. Soubor cookie se skládá z názvu a hodnoty. Při definování souboru cookie je třeba zadat také jeden nebo více atributů.

Soubory cookie ukládají určité uživatelské údaje o vás, například jazyk nebo osobní nastavení stránky. Když se vrátíte na naše stránky, váš prohlížeč přenese informace „související s uživatelem“ zpět na naše stránky. Díky souborům cookie naše webové stránky vědí, kdo jste, a nabízejí vám obvyklé výchozí nastavení. V některých prohlížečích má každý soubor cookie svůj vlastní soubor, v jiných, například ve Firefoxu, jsou všechny soubory cookie uloženy v jednom souboru.

Existují soubory cookie první strany i soubory cookie třetích stran. Soubory cookie první strany jsou vytvářeny přímo našimi stránkami, soubory cookie třetích stran jsou vytvářeny partnerskými webovými stránkami (např. Google Analytics). Každý soubor cookie je třeba posuzovat samostatně, protože každý soubor cookie ukládá jiná data. Doba platnosti souboru cookie se také pohybuje od několika minut až po několik let. Soubory cookie nejsou softwarové programy a neobsahují viry, trojské koně ani jiné „škůdce“. Soubory cookie také nemají přístup k informacím ve vašem počítači.

Údaje o souborech cookie mohou vypadat například takto

 • Název: _ga
 • Doba platnosti: 2 roky
 • Použití: Rozlišení návštěvníků webových stránek
 • Příklad hodnoty: GA1.2.1326744211.152321136309

Prohlížeč by měl podporovat následující minimální velikosti:

 • Soubor cookie by měl obsahovat alespoň 4096 bajtů.
 • Mělo by být možné uložit alespoň 50 souborů cookie na doménu.
 • Celkem by mělo být možné uložit alespoň 3000 souborů cookie.

Jaké typy souborů cookie existují?

Otázka, které soubory cookie používáme, závisí zejména na používaných službách a je vysvětlena v následujících částech prohlášení o ochraně osobních údajů. Na tomto místě bychom rádi stručně probrali různé typy souborů cookie HTTP.

Rozlišujeme 4 typy souborů cookie:

Naprosto nezbytné soubory cookie.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro zajištění základních funkcí webových stránek. Tyto soubory cookie jsou například potřeba, když uživatel vloží produkt do nákupního košíku, pak pokračuje v surfování na jiných stránkách a k pokladně přejde až později. Tyto soubory cookie nevymažou nákupní košík, ani když uživatel zavře okno prohlížeče.

Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie shromažďují informace o chování uživatele a o tom, zda uživatel obdržel nějaké chybové zprávy. Kromě toho se tyto soubory cookie používají také k měření doby načítání a chování webových stránek v různých prohlížečích.

Cíleně zaměřené soubory cookie

Tyto soubory cookie poskytují lepší uživatelský zážitek. Ukládají se například zadaná místa, velikosti písma nebo data formuláře.

Reklamní soubory cookie

Tyto soubory cookie se také nazývají cílové soubory cookie. Slouží k poskytování individuálně přizpůsobené reklamy uživateli. To může být velmi praktické, ale také velmi nepříjemné.

Při první návštěvě webové stránky jste obvykle dotázáni, které z těchto typů souborů cookie chcete povolit. A toto rozhodnutí se samozřejmě ukládá do souboru cookie.

Jak mohu odstranit soubory cookie?


Sami se rozhodnete, jak a zda chcete soubory cookie používat. Bez ohledu na to, z jaké služby nebo webové stránky soubory cookie pocházejí, máte vždy možnost soubory cookie vymazat, povolit je pouze částečně nebo je deaktivovat. Můžete například zablokovat soubory cookie třetích stran, ale povolit všechny ostatní soubory cookie.

Pokud chcete zjistit, které soubory cookie byly uloženy ve vašem prohlížeči, pokud chcete změnit nebo odstranit nastavení souborů cookie, můžete to zjistit v nastavení prohlížeče:

Chrome: Odstranění, aktivace a správa souborů cookie v prohlížeči Chrome.
Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek v Safari
Firefox: Odstraněním souborů cookie odstraníte data, která webové stránky uložily do vašeho počítače.
Internet Explorer: Odstranění a správa souborů cookie
Microsoft Edge: Odstranění a správa souborů cookie

Pokud obecně nechcete soubory cookie používat, můžete si prohlížeč nastavit tak, aby vás vždy informoval o tom, že má být soubor cookie nastaven. Tímto způsobem se můžete u každého jednotlivého souboru cookie rozhodnout, zda jej povolíte, nebo ne. Postup se liší v závislosti na prohlížeči. Nejlépe je vyhledat pokyny ve službě Google pomocí vyhledávacího výrazu „Delete Cookies Chrome“ nebo „Disable Cookies Chrome“ v případě prohlížeče Chrome nebo nahradit slovo „Chrome“ názvem prohlížeče, např. Edge, Firefox, Safari.

Jak je to s ochranou mých údajů?


Takzvané „pokyny pro soubory cookie“ platí od roku 2009. V nich je uvedeno, že ukládání souborů cookie vyžaduje souhlas návštěvníka webových stránek (tj. vás). V rámci zemí EU však na tyto směrnice stále existují velmi rozdílné reakce. V Německu nebyla směrnice o souborech cookie implementována do vnitrostátního práva. Místo toho byla tato směrnice z velké části implementována do § 15 odst. 3 německého zákona o telemédiích (TMG).

Pokud se chcete o cookies dozvědět více a nebojíte se technické dokumentace, doporučujeme vám https://tools.ietf.org/html/rfc6265, žádost o komentáře od Internet Engineering Task Force (IETF) s názvem „HTTP State Management Mechanism“.

Ukládání osobních údajů


Osobní údaje, které nám elektronicky poskytnete na těchto webových stránkách, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa nebo jiné osobní údaje při odesílání formuláře nebo komentáře na blogu, spolu s časem a IP adresou, budou použity pouze k uvedenému účelu, budou uchovávány v bezpečí a nebudou předány třetím stranám.

Vaše osobní údaje proto používáme pouze ke komunikaci s těmi návštěvníky, kteří o to výslovně požádají, a ke zpracování služeb a produktů nabízených na těchto webových stránkách. Vaše osobní údaje nezveřejňujeme bez vašeho souhlasu, ale nemůžeme vyloučit, že se k nim dostaneme v případě protiprávního jednání.

Pokud nám pošlete osobní údaje e-mailem – tedy mimo tyto webové stránky – nemůžeme zaručit bezpečný přenos a ochranu vašich údajů. Doporučujeme, abyste nikdy neposílali důvěrná data e-mailem bez šifrování.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO (zákonnost zpracování) je právním základem to, že jste nám dali souhlas se zpracováním zadaných údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat – stačí neformální e-mail, naše kontaktní údaje najdete v tiráži.

Práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů


Podle ustanovení DSGVO máte obecně nárok na následující práva:

Právo na opravu (článek 16 DSGVO)
Právo na výmaz („právo být zapomenut“) (článek 17 DSGVO)
Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
Právo na oznámení – povinnost podat oznámení v souvislosti s opravou nebo výmazem osobních údajů nebo omezením zpracování (článek 19 GDPR).
Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR)
Právo vznést námitku (článek 21 GDPR)
Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování (článek 22 GDPR).
Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo byla jinak porušena vaše práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na Spolkového zmocněnce pro ochranu osobních údajů a svobodu informací (BfDI).

Hodnocení chování návštěvníků


V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme o tom, zda a jak vyhodnocujeme údaje z vaší návštěvy těchto webových stránek. Vyhodnocení shromážděných údajů je obecně anonymní a z vašeho chování na těchto webových stránkách nemůžeme vyvozovat žádné závěry o vaší osobě.

Více informací o tom, jak vznést námitku proti této analýze údajů o návštěvě, najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů služby Google AdSense

Na těchto webových stránkách používáme Google AdSense, reklamní program společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Služba Google AdSense nám umožňuje zobrazovat na těchto webových stránkách reklamy, které odpovídají našemu tématu. Tímto způsobem vám nabízíme inzeráty, které pro vás v ideálním případě představují skutečnou přidanou hodnotu. V rámci těchto zásad ochrany osobních údajů týkajících se služby Google AdSense vám vysvětlíme, proč na našich webových stránkách používáme službu Google AdSense, které vaše údaje jsou zpracovávány a ukládány a jak můžete tomuto ukládání údajů zabránit.

Právním základem pro používání služby Google AdSense je čl.6 odst.1 písm. f (zákonnost zpracování), protože existuje oprávněný zájem na provádění cílených reklamních opatření.

Co je Google AdSense?


Služba Google AdSense existuje od roku 2003 a je reklamním programem společnosti Google. Na rozdíl od služby Google Ads (dříve Google AdWords) nemůžete sami zadávat reklamy. Google AdSense zobrazuje reklamy na webových stránkách, jako je ta naše. Největší výhodou této reklamní služby ve srovnání s jinými je, že Google AdSense zobrazuje pouze reklamy, které odpovídají našemu obsahu. Google má vlastní algoritmus, který vypočítává, které reklamy se vám zobrazí. Samozřejmě vám chceme zobrazovat pouze reklamy, které vás zajímají a které vám nabízejí přidanou hodnotu. Společnost Google kontroluje, které reklamy jsou vhodné pro naše webové stránky a pro naše uživatele na základě vašich zájmů nebo vašeho uživatelského chování a na základě naší nabídky. Na tomto místě bychom rádi zmínili, že za výběr inzerátů neneseme odpovědnost. Nabízíme pouze reklamní prostor na našich webových stránkách. Výběr zobrazovaných reklam provádí společnost Google. Od srpna 2013 jsou reklamy přizpůsobeny také příslušnému uživatelskému rozhraní. To znamená, že bez ohledu na to, zda naše webové stránky navštívíte z chytrého telefonu, počítače nebo notebooku, se reklamy přizpůsobí vašemu koncovému zařízení.

Proč na našich webových stránkách používáme službu Google AdSense?


Provozování kvalitních webových stránek vyžaduje velké úsilí a odhodlání. V podstatě jsme s prací na našich webových stránkách nikdy neskončili. Vždy se snažíme naše stránky udržovat a co nejvíce aktualizovat. Samozřejmě chceme touto prací dosáhnout i ekonomického úspěchu. Proto jsme se rozhodli využít jako zdroj příjmů reklamu. Pro nás je však nejdůležitější, aby tyto reklamy nerušily vaši návštěvu našich webových stránek. Pomocí služby Google AdSense vám budou nabízeny pouze reklamy, které odpovídají našim tématům a vašim zájmům.

Podobně jako při indexování webových stránek Googlem zkoumá bot relevantní obsah a nabídky na našich webových stránkách. Poté jsou reklamy upraveny z hlediska obsahu a prezentovány na webových stránkách. Kromě překrývání obsahu reklamy a nabídky webových stránek podporuje AdSense také cílení na základě zájmů. To znamená, že společnost Google používá vaše údaje také k tomu, aby vám nabízela reklamu na míru. Tímto způsobem získáte reklamu, která vám v ideálním případě nabídne skutečnou přidanou hodnotu, a my máme větší šanci něco málo vydělat.

Jaká data Google AdSense ukládá?


Aby vám služba Google AdSense mohla zobrazovat reklamu na míru, používají se mimo jiné soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládají určité informace do vašeho počítače.

V AdSense mají soubory cookie umožnit lepší reklamu. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Je však třeba poznamenat, že společnost Google považuje údaje, jako jsou „pseudonymní ID souborů cookie“ (jméno nebo jiný identifikátor je nahrazen pseudonymem) nebo IP adresy, za údaje, které nejsou osobně identifikovatelné. Podle GDPR však mohou být tyto údaje považovány za osobní údaje. Služba Google AdSense odesílá soubor cookie do prohlížeče po každém zobrazení (to je vždy, když se zobrazí reklama), po každém kliknutí a po každé další aktivitě, která vede k volání na servery služby Google AdSense. Pokud prohlížeč soubor cookie přijme, bude v něm uložen.

Inzerenti třetích stran mohou v rámci služby AdSense ukládat a číst soubory cookie ve vašem prohlížeči nebo používat webové majáky k ukládání údajů, které získají prostřednictvím zobrazování reklamy na webových stránkách. Webové signály jsou malé grafické prvky, které umožňují zaznamenávání souborů protokolu a jejich analýzu. Tato analýza umožňuje statistickou analýzu pro online marketing.

Společnost Google může prostřednictvím těchto souborů cookie shromažďovat určité informace o vašem uživatelském chování na našich webových stránkách. To zahrnuje:

Informace o tom, jak s reklamou pracujete (kliknutí, zobrazení, pohyby myší).
Informace o tom, zda se reklama ve vašem prohlížeči již dříve objevila. Tyto údaje nám pomáhají vyhnout se tomu, abychom vám reklamu zobrazovali vícekrát.
Společnost Google přitom analyzuje a vyhodnocuje údaje o zobrazených reklamách a vaší IP adrese. Společnost Google používá tyto údaje především k měření účinnosti reklamy a ke zlepšení reklamní nabídky. Tyto údaje nejsou propojeny s žádnými osobními údaji, které o vás společnost Google může mít prostřednictvím jiných služeb Google.

V následujícím textu vás seznámíme se soubory cookie, které Google AdSense používá pro účely sledování. Zde odkazujeme na testovací web, na kterém je nainstalována pouze služba Google AdSense:

Název: uid
Doba platnosti: po 2 měsících
Použití: Soubor cookie je uložen pod doménou adform.net. Poskytuje jedinečně přiřazené, strojově generované ID uživatele a shromažďuje údaje o aktivitě na našich webových stránkách.
Beispielwert: 891269189321136309
Název: C
Doba platnosti: po 1 měsíci
Použití: Tento soubor cookie určuje, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Soubor cookie je uložen pod doménou track.adform.net.
Příklad hodnoty: 1
Název: cid
Doba platnosti: po 2 měsících
Použití: Tento soubor cookie je uložen pod doménou track.adform.net, znamená ID klienta a slouží ke zlepšení reklamy pro vás. Návštěvníkům může zobrazovat relevantnější reklamy a pomáhá zlepšovat přehledy o výkonu kampaní.
Beispielwert: 8912691894970695056,0,0,0,0
Název: IDE
Doba platnosti: po 1 měsíci
Použití: Soubor cookie je uložen pod doménou doubkeklick.net. Slouží k registraci vašich akcí po zobrazení nebo kliknutí na reklamu. To nám umožňuje měřit, jak dobře je reklama přijímána našimi návštěvníky.
Příklad hodnoty: zOtj4TWxwbFDjaATZ2TzNaQmxrU321136309
Název: test_cookie
Doba platnosti: po 1 měsíci
Použití: Pomocí nástroje „test_cookie“ můžete zkontrolovat, zda váš prohlížeč vůbec podporuje soubory cookie. Soubor cookie je uložen pod doménou doubkeklick.net.
Příklad hodnoty: neuvedeno
Název: CT592996
Doba expirace: po jedné hodině
Použití: Uloženo pod doménou adform.net. Soubor cookie se nastaví, jakmile kliknete na reklamu. Podrobnější informace o používání tohoto souboru cookie se nám nepodařilo zjistit.
Příklad hodnoty: 733366
Poznámka: Tento seznam nemůže být vyčerpávající, protože podle zkušeností společnosti Google se výběr souborů cookie čas od času mění.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?


Společnost Google zaznamenává vaši IP adresu a různé činnosti, které na webu provádíte. Soubory cookie ukládají tyto informace o vašich interakcích s našimi webovými stránkami. Společnost Google uvádí, že poskytnuté informace shromažďuje a ukládá bezpečným způsobem na vlastních serverech v USA.

Pokud nemáte účet Google nebo nejste přihlášeni, ukládá společnost Google shromážděné údaje s jedinečným identifikátorem (ID) většinou ve vašem prohlížeči. Jedinečná ID uložená v souborech cookie se používají například k zajištění personalizované reklamy. Pokud jste přihlášeni k účtu Google, může společnost Google rovněž shromažďovat osobní údaje.

Některá data, která Google ukládá, můžete kdykoli odstranit (viz další část). Většina informací uložených v souborech cookie se po určité době automaticky odstraní. Existují však i data, která společnost Google ukládá po delší dobu. To je případ, kdy společnost Google musí z ekonomických nebo právních důvodů uchovávat určité údaje po neomezeně dlouhou dobu.

Jak mohu odstranit svá data nebo zabránit jejich ukládání?


Vždy máte možnost odstranit nebo deaktivovat soubory cookie, které jsou ve vašem počítači. Jak přesně to funguje, záleží na prohlížeči.

Zde najdete pokyny, jak spravovat soubory cookie ve svém prohlížeči:

Chrome: Odstranění, aktivace a správa souborů cookie v prohlížeči Chrome.
Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek v Safari
Firefox: Odstraněním souborů cookie odstraníte data, která webové stránky uložily do vašeho počítače.
Internet Explorer: Odstranění a správa souborů cookie
Microsoft Edge: Odstranění a správa souborů cookie

Pokud obecně nechcete soubory cookie používat, můžete si prohlížeč nastavit tak, aby vás vždy informoval o tom, že má být soubor cookie nastaven. Tímto způsobem se můžete u každého jednotlivého souboru cookie rozhodnout, zda jej povolíte, nebo ne. Stažením a instalací tohoto doplňku prohlížeče na adrese https://support.google.com/ads/answer/7395996 se také deaktivují všechny „reklamní soubory cookie“. Mějte na paměti, že zakázáním těchto souborů cookie nezabráníte reklamám, ale pouze personalizovaným reklamám.

Pokud máte účet Google, můžete na webových stránkách https://adssettings.google.com/authenticated vypnout personalizovanou reklamu. I zde se vám budou zobrazovat reklamy, ale nebudou již přizpůsobeny vašim zájmům. Reklamy se nicméně zobrazují na základě několika faktorů, jako je vaše poloha (odvozená z vaší IP adresy), typ prohlížeče a použité vyhledávací výrazy.

O tom, jaká data Google v podstatě shromažďuje a k čemu je používá, si můžete přečíst na adrese https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Sledování konverzí v reklamách Google (Google AdWords) Zásady ochrany osobních údajů

K propagaci našich produktů, nabídek a služeb používáme jako online marketingové opatření Google Ads (dříve Google AdWords). Tímto způsobem chceme upozornit více lidí na vysokou kvalitu našich nabídek na internetu. V rámci našich reklamních opatření prostřednictvím Google Ads používáme na našich webových stránkách sledování konverzí společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pomocí tohoto bezplatného nástroje pro sledování můžeme naši reklamní nabídku mnohem lépe přizpůsobit vašim zájmům a potřebám. V následujícím článku se podrobněji seznámíme s tím, proč používáme sledování konverzí, jaká data se při něm ukládají a jak můžete ukládání těchto dat zabránit.

Právním základem pro používání sledování konverzí Google Ads je čl. 6 odst. 1 písm. f (zákonnost zpracování), protože existuje oprávněný zájem na provádění cílených reklamních opatření.

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka