Krátké české pohádky před spaním pro děti

Příběh tří synů Haliego

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden král jménem Halius, který měl tři syny. Tito tři bratři byli velmi odlišní, každý měl jinou povahu a zájem. Král Halius se rozhodl, že si pro své syny připraví velmi obtížný úkol, aby mohli dokázat svou hodnotu a získat místo na královském dvoře. Tím začal příběh tří synů Haliego, který vám nyní představíme.
H2 – Předehra

H3 – Jak Hali přišel o své dědictví

V dávných dobách žil muž jménem Hali, který měl tři syny. Byl velmi bohatý a měl hodně majetku, ale bohužel umřel a nezanechal žádného nástupce. Měl však tři syny, kteří byli nyní jediní dědicové jeho majetku.

Bohužel se ukázalo, že synové Haliova majetku nebyli hodni. Byli velmi chamtiví a sobečtí a neustále se hádali o to, kdo by měl dostat víc peněz a majetku.

Hali se velmi trápil tím, že jeho synové neumějí společně pracovat a jsou tak sobečtí. Proto se rozhodl otestovat jejich schopnosti a rozdělit mezi ně majetek.

První syn dostal celou farmu, druhý syn obdržel velký statek a třetí syn dostal pouze starý kámen. Toto rozhodnutí však bylo pouze chytrostí od Haliova plánu, jak naučit své syny hodnotě spolupráce.

H2 – První syn

H3 – Jak Lukáš zjistil, že smyslem života není jen peníze

První syn, Lukáš, byl velmi nadšený, že obdržel celou farmu. Začal se tedy okamžitě snažit, aby si postavil své bohatství a získal více peněz. Začal farmu hospodařit, ale nevěnoval pozornost ke kvalitě svých produktů, což vedlo ke zkaženým plodinám a vyšší ceně, než by si jeho zákazníci mohli dovolit.

Postupně zjistil, že peníze mu nebudou stačit ke štěstí a že skutečným smyslem života je být spokojen, užívat si svou práci a být šťastný s tím, co má.

H2 – Druhý syn

H3 – Jak Jan zjistil, že bez podpory rodiny se nedostane daleko

Druhý syn, Jan, byl mnohem zručnější než jeho bratr. Získal velký statek a začal rozšiřovat svůj obchod. Měl mnoho zákazníků, ale brzy si uvědomil, že čelí velkým obtížím. Musel řešit problémy s dodavateli i s nedostatkem pracovní síly.

Snažil se situaci řešit sám, ale neuspěl. Musel požádat o pomoc své bratry a rodinní přátelé a společně se mu podařilo rozšířit jeho podnikání a stát se úspěšným.

H2 – Třetí syn

H3 – Jak Tomáš zjistil, že i s malou slávou se dá žít šťastně

Třetí syn, Tomáš, byl velmi smutný, když zjistil, že obdržel pouze starý kámen. Cítil se jako nejhorší syn ve své rodině a nedokázal najít své místo. Začal tedy toužit po dobrodružství a možnostech, které by mu poskytly slávu.

Jeho bratři se však snažili ho přesvědčit, že i malý dar může být hodnotný a že každý má své místo v rodině. Nakonec Tomáš pochopil, že sláva není nejdůležitější na světě a že pravé štěstí může najít i mimo ni.

H2 – Závěr

Takto se synové Haliova poznali hodnotu spolupráce a rodinných vazeb. Rozdělením majetku Hali ukázal svým synům, že společně mohou dosáhnout větších výsledků než každý z nich samostatně.

Tak se nakonec synové Haliova naučili, co je důležité v životě a jak se k úspěchu mohou dostat. A i když měli každý jiný dárek, věděli, že v rodině je jejich místo a že společně se mohou prosadit.

Ponaučení z pohádky pro děti

V této pohádce se dozvídáme příběh o trojici bratrů, kteří zdědili majetek svého otce. První syn dostal farmu, druhý syn obdržel velký statek a třetí syn dostal pouze starý kámen. Hali, jejich otec, však tuto situaci využil k tomu, aby své syny naučil hodnotu spolupráce a rodinných vazeb.

První syn, Lukáš, se snažil zvýšit své bohatství, ale zjistil, že peníze mu nebudou stačit ke štěstí. Druhý syn, Jan, se chopil příležitosti a rozvinul úspěšné podnikání, ale zjistil, že bez podpory rodiny se nedostane daleko. Třetí syn, Tomáš, toužil po slávě, ale nakonec pochopil, že i s malým darovaným kamenem se dá žít šťastně.

Tak se nakonec synové Haliova naučili, jak je důležité mít rodinu a spolupracovat, aby dosáhli větších výsledků. A i když měli každý jiný dárek, věděli, že v rodině je jejich místo a že společně se mohou prosadit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka