Krátké české pohádky před spaním pro děti

Ošklivá Kačenka (Ugly Duckling)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou malá kačenka, která se narodila v rodině kachen. Byla však jiná než ostatní, měla neobvyklé opeření a vypadala jinak. Její rodiče a sourozenci ji zesměšňovali a nikdo ji neměl rád. Náš příběh vypráví o této Ošklivé Kačence a jejím putování za štěstím.
Once upon a time, in a beautiful meadow where the flowers bloomed and the trees swayed in the breeze, there lived a family of ducks. The mother duck had just laid her eggs, and one of them was a little bit different than the others. Its feathers were not as beautiful, and it was smaller and weaker than its siblings. All the ducks in the meadow noticed this and didn’t waste any time in making fun of the little duckling, calling it Ošklivá Kačenka, which means Ugly Duckling.

H2 – Ošklivá Kačenka is Born

Despite their taunts and sneers, the little duckling grew up feeling like it didn’t quite belong in this world. It would gaze up at the sky, admiring the majestic and graceful swans, wishing that it could be like them one day. But everyone around Ošklivá Kačenka only saw ugliness and nothing more. The little duckling felt sad, lonely, and just plain out of place in the world of birds.

H2 – The Different One

As the little duckling grew up, it quickly became apparent that he was different from his siblings. The other ducks would laugh at him and tell him that his feathers were ugly, and his beak was too small. Ošklivá Kačenka would try to stay away from everyone else, finding a secluded place in the meadow where he could be alone with his thoughts. As he spent more and more time by himself, Ošklivá Kačenka began to understand that being different didn’t always have to be a bad thing. He realized that he had different thoughts, different ideas, and different ways of looking at the world.

H3 – In Search of Acceptance

One day, the little duckling decided to leave the meadow in search of acceptance. He traveled far and wide, hoping to find a place where he would fit in. He met a brown hen who pecked him away, telling him she had no time for strange creatures like him. He met a proud peacock who laughed at him, saying that he could never be as beautiful and colorful as he was. Everywhere Ošklivá Kačenka went, he was met with ridicule and disdain, and he began to lose hope.

H3 – A Turning Point

Just as he was about to give up and return home, Ošklivá Kačenka stumbled upon a pond. On the surface was a group of swans, and he watched them with envy as they glided across the water. But then, the most remarkable thing happened. As he gazed at the swans, he suddenly realized that he too had turned into a swan! He had grown into a beautiful, graceful creature, and he finally felt like he belonged.

H3 – The Transformation

Ošklivá Kačenka went over to the swans, feeling afraid and nervous that they would reject him. To his surprise, they accepted him with open wings. Ošklivá Kačenka was shocked, and he finally realized that he had been a swan all along, and nobody had ever noticed. He had been judged for his appearance and not for who he was on the inside. The other swans welcomed him, and they became the most beautiful and elegant creatures in the pond, gliding through the water together.

H2 – The Lesson Learned

The story of Ošklivá Kačenka is a tale of self-discovery, acceptance, and love. Sometimes, we are judged for our differences, our appearance, or what we seem to be but those are the things that make us unique, special, and beautiful in our own way. Ošklivá Kačenka discovered this when he learned to accept himself and when he realized that he was always destined to be a swan. The story of Ošklivá Kačenka reminds us to embrace who we are and to believe in ourselves, no matter what anyone else says.

Ponaučení z pohádky pro děti

Dávno, dávno temu, v krásné louce, kde kvetly květiny a stromy se houževnatě provokovaly v březích, žila rodinka kachen. Maminka kachna právě snesla vejce a jedno z nich bylo trochu odlišné od ostatních. Jeho peří nebylo tak krásné a bylo menší a slabší než jeho sourozenci. Všichni kachny na louce si toho všimli a neváhali se posmívat malé kachničce, nazývajíc jí „Ošklivá Kačenka“.

Navzdory jejím posměškům a mračením rostla malá kachnička s pocitem, že v této zemi nepatří. Hleděla na oblohu, obdivovala vznešené a graciózní labutě, přejíc si, aby jednoho dne mohla být jako oni. Ale všichni kolem Ošklivé Kačenky viděli jen ošklivost a nic víc. Malá kachnička se cítila smutná, osamělá a prostě jen mimo místní ptactvo.

Jak malá Ošklivá Kačenka vyrůstala, záhy se ukázalo, že se od svých sourozenců liší. Ostatní kachny se mu smály a říkaly mu, že jeho rýže jsou ošklivé a zobák je příliš malý. Ošklivá Kačenka se snažila od druhých vyhnout tím, že našla odlehlé místo v louce, kde se mohla být sama se svými myšlenkami. Když trávila více a více času sama, začala Ošklivá Kačenka chápat, že být odlišný nemusí vždy být špatná věc. Zjistila, že má jiné myšlenky, jiné nápady a jiný pohled na svět.

Jednoho dne se malá kachnička rozhodla opustit louku, hledajíc akceptaci a přijetí. Cestovala daleko a široko, s nadějí, že najde místo, kde se bude cítit dobře. Potkala hnědou slepici, která ji odháněla a říkala jí, že nemá čas na podivné stvoření jako je ona. Potkala pyšného páva, který se jí smál, říkaje, že nikdy nemůže být tak krásný a barevný jako on. Kdekoliv šla Ošklivá Kačenka, byla provázena posměchem a pohrdáním a začala ztrácet naději.

Když už to chtěla vzdát a vrátit se domů, Ošklivá Kačenka narazila na rybník. Na hladině byla skupina labutí, které pozorovala s touhou, jak plují po vodě. Ale pak se stalo neuvěřitelné. Jak se dívala na labutě, najednou si uvědomila, že se ona také proměnila v labuť! Vyrostla do nádherné a graciózní bytosti a konečně se cítila součástí.

Ošklivá Kačenka se připojila k labutím, cítíce se ustrašenou a nervózní, aby ji nepřijali. K jejímu překvapení ji však přivítali otevřenými křídly. Ošklivá Kačenka byla v šoku a konečně si uvědomila, že byla labuť celou dobu a nikdo si ji nevšiml. Byla souděna za svůj vzhled a nikoliv za to, co byla uvnitř. Ostatní labutě ji přijaly a společně se staly nejkrásnějšími a nejgracióznějšími tvory na rybníku, plující spolu po vodě.

Příběh Ošklivé Kačenky je příběhem sebepoznání, přijetí a lásky. Někdy jsme souděni podle svých rozdílů, vzhledu nebo toho, co se nám zdá být, ale tyto věci nás činí jedinečnými, speciálními a krásnými každý svým způsobem. Ošklivá Kačenka si to uvědomila, když se naučila přijmout sama sebe a když si uvědomila, že byla vždy určena být labutí. Příběh Ošklivé Kačenky nás připomíná, abychom objímali to, kdo jsme, a abychom věřili v sami sebe, bez ohledu na to, co říkají ostatní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka