Krátké české pohádky před spaním pro děti

Malinkaté Kytičky Iďových

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna malá osada skrytá v hlubokém lese. Tam žila malá dívka jménem Malinkaté Kytičky Iďových. Její krása a laskavost ji připodobňovaly ke květině v divoké přírodě. Avšak nenavštěvovala vesničany a nikdo jí neznal. Její tajemství bylo ukryto v zahradě plné kouzelných rostlin a zvířat, které jí pomáhaly v každodenním životě. Jednoho dne však se stalo něco, co Malinkaté Kytičky Iďových přinutilo odejít z lesa a vyrazit na nebezpečnou cestu plnou překážek a dobrodružství.
Once upon a time, in the heart of Czech Republic, lived a beautiful princess named Malinkaté Kytičky Iďových. She was known throughout the land for her unmatched beauty, her kind nature and her generosity towards her people.

Chapter 1 – Malinkaté Kytičky Iďových’s Humble Beginnings
Malinkaté Kytičky Iďových was born into a royal family, to King Petr and Queen Helena. As a child, she was always fascinated by the beauty of nature and spent most of her time in the gardens of the palace. Her love for flowers grew stronger as she grew older and she often spent hours amongst them, singing sweet melodies to them.

Chapter 2 – The Curse of the Envious Witch
One day, while Malinkaté Kytičky Iďových was in her garden, an envious witch named Klarisa saw her from afar. Klarisa was jealous of Malinkaté Kytičky Iďových’s beauty and wanted to take it away from her. She cast a spell on the princess, turning her into a small, delicate flower with a beautiful scent. However, the curse came with a condition. Malinkaté Kytičky Iďových would return to her human form once a year, during the annual flower festival. If no one picked her during the festival and took her back to the palace, she would return to her flower form, never to return to her human form again.

Chapter 3 – The Brave Prince
Years went by, and the annual flower festival was soon approaching. This year, a brave prince named Jakub decided to attend the festival, hoping to find the perfect flower to adorn his hat. When he saw the small, delicate flower with a beautiful scent, he knew that he had found what he was looking for. He picked the flower and took it back to the palace, unknowingly breaking the curse and releasing Malinkaté Kytičky Iďových from her flower form.

Chapter 4 – Malinkaté Kytičky Iďových’s Return
As Malinkaté Kytičky Iďových returned to her human form, she was overjoyed. Jakub was amazed by her beauty and her kindness and he immediately fell in love with her. He asked for her hand in marriage, and Malinkaté Kytičky Iďových said yes without any hesitation. They had a grand wedding, inviting all the people of the kingdom and lived happily ever after.

Conclusion
Malinkaté Kytičky Iďových’s story is an embodiment of love, kindness and inner beauty. Her story brings out the essence of human nature and the beauty of being selfless. Her love for nature and flowers inspires us to appreciate and cherish the world around us. The annual flower festival still continues to honor the memory of Malinkaté Kytičky Iďových and her brave prince Jakub.

Ponaučení z pohádky pro děti

Dávno, v srdci České republiky, žila krásná princezna jménem Malinkaté Kytičky Iďových. Byla známa po celé zemi pro svou nevídanou krásu, její milou povahu a její štědrost k lidu. Malinkaté Kytičky Iďových se narodila do královské rodiny, krále Petra a královny Heleny. Jako dítě byla vždy fascinována krásou přírody a trávila většinu času v zahradách paláce. Její láska k rostlinám se stále zvyšovala a často mezi nimi trávila hodiny a zpívala pro ně sladké melodie.

Jednoho dne, když byla Malinkaté Kytičky Iďových v zahradě, spatřila ji z dálky závistivá čarodějka jménem Klarisa. Klarisa byla žárlivá na krásu Malinkaté Kytičky Iďových a chtěla ji jí odebrat. Kletbou ji proměnila v malou, křehkou květinu s nádhernou vůní, ale kletba ji postihla podmínkou. Malinkaté Kytičky Iďových by se mohla vrátit do své lidské podoby jednou za rok během každoročního květinového festivalu. Pokud ji nikdo nepobere během festivalu a nevezme ji zpět do paláce, vrátí se zpět do květinové podoby a už se nikdy nedostane své lidské podoby.

Letělo několik let a blížil se každoroční květinový festival. Tento rok se odvážný princ Jakub rozhodl účastnit se festivalu s nadějí, že najde dokonalý květ pro svou čepici. Když uviděl malou, křehkou květinu s nádhernou vůní, věděl, že našel to, co hledal. Vybral květinu a odnesl ji zpět do paláce, aniž by tušil, že tím zlomil kletbu a Malinkaté Kytičky Iďových se vrátila do své lidské podoby.

Když se Malinkaté Kytičky Iďových vrátila do své lidské podoby, byla nadšená. Jakub byl ohromen její krásou a ještě více její laskavostí. Okamžitě se do ní zamiloval a požádal ji o ruku. Malinkaté Kytičky Iďových souhlasila bez váhání. Měli velkou svatbu, na kterou pozvali všechny lidi v království a žili šťastně až do konce svých dnů.

Příběh Malinkaté Kytičky Iďových je ztělesněním lásky, laskavosti a vnitřní krásy. Její příběh přináší podstatu lidské povahy a krásu altruismu. Její láska k přírodě a květinám nás inspiruje, abychom si vážili a vážili si světa kolem nás. Každoroční květinový festival stále pokračuje v uctívání památky Malinkaté Kytičky Iďových a jejího odvážného prince Jakuba.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka