Krátké české pohádky před spaním pro děti

Malá Idova Kvítka

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

„Byla jednou jedna malá a křehká květinka, která se jmenovala Malá Idova Kvítka. Její květiny byly vždy nejkrásnější a nejvonnější ze všech květin v lese. Přestože byla malá, měla velké srdce plné lásky a touhy po dobrodružství. Jednoho dne se vydala na cestu, která ji změnila navždy. Toto je příběh o Malé Idově Kvítce a o tom, jak se stala hrdinkou.“
Once upon a time, in a small village nestled deep within the forests of the Czech Republic, there lived a young girl named Malá. She was known throughout the village for her kind heart and unwavering determination, but she had a secret that no one else knew: Malá was deeply in love with flowers.

Every day, Malá would venture into the woods to search for the most beautiful and unique flowers she could find. She would spend hours studying their petals, marveling at their colors, and breathing in their sweet aromas. Her mother and father would often scold her for spending so much time in the woods, but Malá could not bear to tear herself away from the stunning blooms that captivated her heart.

One day, while wandering along a narrow path deep within the heart of the forest, Malá stumbled upon a hidden glade unlike any she had ever seen before. The glade was filled with flowers of every color and size imaginable, each one more breathtaking than the last.

Malá could hardly contain her excitement as she took in the sight of the vibrant blooms surrounding her. She had never seen anything so beautiful in all her life! As she walked through the glade, Malá noticed a small flower nestled in the grass. It was unlike any flower she had seen before: its petals were a bright shade of blue, and its center glowed with an otherworldly light. Malá approached the flower with awe, enamored by its beauty and mystery.

As she reached out to touch the flower, Malá heard a whisper on the wind. „The Malá Idova Kvítka,“ the voice said. „The Little Flower of the Gods.“

Malá was stunned. She had never heard of such a flower before, and she couldn’t believe her luck in finding it. Without hesitation, she carefully plucked the flower from the ground and tucked it into her satchel. As she made her way back to the village, Malá felt as though she held a treasure in her hands.

That night, Malá could hardly sleep for excitement. She lay in her bed, staring up at the ceiling and imagining all the wonderful things the Malá Idova Kvítka could do. She knew that this flower was special, and that it held within it a power that few could imagine.

The next morning, Malá rose early and set out into the forest once again. She had decided that she would use the Malá Idova Kvítka to help those in need – to heal the sick, to calm the troubled, and to bring joy to the hearts of all who laid eyes upon it.

And so began Malá’s adventures with the Malá Idova Kvítka. She traveled far and wide, spreading the flower’s magic to all who crossed her path. She met people of all walks of life, from the rich and powerful to the poor and downtrodden. But no matter who she met, Malá always had her little flower to guide her.

Over time, the Malá Idova Kvítka became famous throughout the land. People would come from far and wide to see it, to touch it, to be healed by it. And no matter how many times Malá shared the flower’s blessings, it never lost its power or its mystery.

Eventually, Malá grew old and passed away, leaving behind a legacy that would be remembered for generations to come. But even after her death, the Malá Idova Kvítka continued to bloom, casting its light and beauty throughout the world and reminding us all that even in the darkest of times, there is always hope – and there is always the promise of magic.

The end.

Ponaučení z pohádky pro děti

Jednou žila v české vesnici hluboko v lese mladá dívka jménem Malá. Všichni ji znali pro její dobrosrdečnost a neochvějnou odhodlanost, ale měla tajemství, které nikdo jiný nevěděl: Malá byla hluboce zamilovaná do květin.

Každý den se Malá vydávala do lesa, aby hledala nejkrásnější a nejunikátnější květiny, jaké mohla najít. Strávila hodiny studováním jejich okvětních lístků, obdivováním jejich barev a nádechováním si jejich sladkých vůní. Její matka a otec ji často kritizovali za to, že tráví tolik času v lese, ale Malá nemohla odtrhnout svůj pohled od ohromujících květů, které uchvátily její srdce.

Jednoho dne, když se procházela úzkou stezkou hluboko v jádru lesa, Malá narazila na skrytý háj jako žádný jiný, jaký kdy viděla. Háj byl plný květin všech možných barev a velikostí, každá z nich byla neuvěřitelně krásná.

Malá nemohla zadržet svoje nadšení při pohledu na tyto květnaté plody kolem sebe. Nikdy předtím neviděla nic tak krásného! Malá si všimla malé květiny ukryté v trávě. Byla odlišná od jakékoliv jiné květiny, kterou kdy viděla: její okvětní lístky byly krásně modré a střed zářil zcela odlišným světlem. Malá přistoupila ke květině s úžasem a neodolatelně se zamilovala do její krásy a tajemství.

Když se dotkla květiny, Malá uslyšela šepot na větru. „Malá Idova Kvítka“, řekl hlas. „Malý květ bohů.“

Malá byla ohromena. Nikdy předtím o takové květině neslyšela a nemohla uvěřit svému štěstí, že ji našla. Bez váhání opatrně odtrhla květinu ze země a uložila ji do svého sáčku. Když se vracela do vesnice, Malá si připadala, jako by držela poklad v rukou.

V té noci nemohla Malá spát z nadšení. Ležela v posteli, dívala se na strop a představovala si všechny úžasné věci, které Malá Idova Kvítka může dokázat. Věděla, že tato květina je zvláštní a skrývá v sobě moc, o které si málokdo dokáže představit.

Následujícího rána se Malá brzy probudila a vydala se znovu do lesa. Rozhodla se, že pomocí Malé Idovy Kvítka pomůže těm, kteří potřebují – uzdravit nemocné, uklidnit rozrušené a přinést radost do srdcí všech, kteří se na květinu podívají.

A tak začaly Maliny dobrodružství s Malou Idovou Kvítkou. Cestovala daleko a široko, šířila kouzlo květiny všem, kdo se objevili na její cestě. Setkala se s lidmi z nejrůznějších oblastí, od bohatých a mocných až po chudé a potupené. Ale bez ohledu na to, koho potkala, Malá měla vždy svůj malý květinový průvodce.

S časem se Malá Idova Kvítka stala známou po celé zemi. Lidé z celé země přišli, aby ji viděli, dotkli se a nechali se jí uzdravit. A bez ohledu na to, kolikrát Malá shrnovala její požehnání, nikdy neztratila svoji moc ani své tajemství.

Nakonec Malá zestárla a zemřela, zanechala za sebou odkaz, který bude pamatován po generace. Ale i po její smrti pokračovala Malá Idova Kvítka v kvetení, šíříc světlo a krásu po celém světě a připomínajíc nám, že i v nejtemnějších časech je vždy naděje a slib kouzel.

Konec.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka