Krátké české pohádky před spaním pro děti

Kocour v botách (Puss in Boots)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden kocour, který neměl nic, jen kožich na zádech a boty na nohách. A přesto se tento kocour stal hrdinou celého království. Jeho osudový příběh je plný dobrodružství, nečekaných zvratů a statečnosti. Poznejte pohádku o Kocouru v botách, která vás zavede do světa fantazie a snů. A kdo ví, třeba i vy nakonec najdete svého vlastního psa játra, který vám pomůže splnit vaše nejtajnější přání!

Kocour v Botách

Kocour v botách je klasickou pohádkou, která patří mezi nejznámější a nejoblíbenější pohádky z celé Evropy. Tato pohádka vypráví příběh o kočce, která dostává boty a tím získává schopnost mluvit a chodit jako člověk. Kocour v botách poté pomáhá svému pánu získat bohatství a povýšení.

Původ kocoura v botách

Původ této pohádky sahá až do 17. století, kdy byla vytvořena francouzským spisovatelem Charlesem Perraultem. Tato pohádka byla později proslulá také díky verzím bratří Grimmů. Česká verze Kocoura v botách byla napsána Aloisem Jiránkem.

Příběh Kocoura v botách

Příběh Kocoura v botách začíná tím, že mladý muž jménem Tom se stěhuje z venkova do města a zdědí po svém otci pouze kočku. Tom si s kočkou neví rady a chce ji prodat, ale kočka se mubrání tím, že může být cennou majetkou.

Kočka pak řekne Toma, že mu může pomoci získat bohatství a postavení. Kočka mu řekne, aby jí koupil boty a čepici a pak ji vysvětlil, jaké jsou jeho plány.

Kočka v botách se poté vydá na cestu a setká se se zlého krále, který zadržuje náklady lidí. Kocour v botách využije svůj vkus a eleganci, aby získal souhlas od zlého krále. Poté se Kocour v botách vydá do lesa a chytí zajíce. Vezme zajíce do královy jídelny a tvrdí, že je to vzácné prase.

Král si zajíce oblíbí a požádá Kocoura v botách, aby mu přivezl další vzácná zvířata. Kočka následně přinese zlatou kuřata a zvířata, která se tváří jako vzácní divocí koně. Také uspořádá schůzku mezi Tomem a princeznou, díky čemuž se Tom stane královským švagrem.

Morální poselství Kocoura v botách

Kocour v botách je příběh o moci chytrosti a inteligentního plánování. Pohádka nás učí, že je třeba být chytřejší než náš soupeř a využít vlastních schopností a talentů k dosažení cílů. Kocour v botách nám také ukazuje, že věrnost a loajalita k našim blízkým nás mohou vést k úspěchu.

Ponaučení z pohádky pro děti

Kocour v botách is a classic fairy tale that is among the most well-known and beloved tales in all of Europe. The story follows a cat who receives a pair of boots, which gives him the ability to speak and walk like a human. Kocour v botách then helps his master gain wealth and promotion.

Origin of the story

The origin of this fairy tale dates back to the 17th century when it was created by the French writer Charles Perrault. This tale became famous later thanks to the versions of the Brothers Grimm. The Czech version of Kocour v botách was written by Alois Jiránka.

The story of Kocour v botách

The story of Kocour v botách begins with a young man named Tom, who moves from the countryside to the city and inherits only a cat from his father. Tom doesn’t know what to do with the cat and wants to sell her, but the cat protests that she can be valuable property.

The cat then tells Tom that she can help him gain wealth and status. She tells Tom to buy her boots and a hat and then explains her plans to him.

The cat in boots then sets out on a journey and meets an evil king who detains the people’s cargo. Kocour v botách uses his taste and elegance to gain the approval of the evil king. He then goes into the forest and catches a rabbit. He takes the rabbit to the king’s dining room and claims it is a rare pig.

The king likes the rabbit and asks Kocour v botách to bring him more rare animals. The cat then brings golden chickens and animals that look like rare wild horses. She also arranges a meeting between Tom and the princess, which makes Tom the king’s brother-in-law.

The moral of the story of Kocour v botách

Kocour v botách is a story about the power of cunning and intelligent planning. The fairy tale teaches us that we need to be smarter than our opponents and use our own abilities and talents to achieve our goals. Kocour v botách also shows us that loyalty and loyalty to our loved ones can lead us to success.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka