Krátké české pohádky před spaním pro děti

Cesta Pasaconawaje do nebe

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jedna dívka, Cesta Pasaconawaje, která se narodila s věží na zádech. Díky své výjimečné schopnosti vidět a slyšet jiné světy, se vydává na neuvěřitelnou cestu do nebeské říše. Během svého dobrodružství potkává mnoho nebezpečí, ale s pomocí svých schopností a odvahy, se ji podaří překonat všechny překážky. Zda se jí podaří dosáhnout svého cíle a získat to, co hledá, je otázkou, na kterou bude muset odpovědět sama na konci své pouti. Toto je příběh Cesty Pasaconawaje do nebe.
H2 : Cesta Pasaconawaje do nebe: Pohádka o odvaze a lásce

H3: Úvod

Když přijde na pohádky, je málokterá země tak bohatá na krásné a dojemné příběhy jako Česko. Jedna taková pohádka nese název Cesta Pasaconawaje do nebe, což znamená cesta ke hvězdám, a vypráví o odvaze a lásce v neustálé snaze o nalezení úspěchu. Pokud jste připraveni na večer plný dobrodružství, pak se pohodlně usaďte a poslouchejte, jak mladá dívka Pasaconawaje ve svém srdci objevila osud a jak ji její odvaha a statečnost dovedly k nevídaným výšinám.

H3: Pasaconawaje, dcera nebeského ptáka

Pasaconawaje byla dcera nebeského ptáka, jehož zpěv uspával celou oblast. Tento pták učinil Pasaconawaje nejkrásnějším stvořením v celé zemi. Její vlasy byly tmavé jako černá tma a oči zářily jako diamanty. Obyvatelé okolních vesnic ji obdivovali a milovali ji. Pasaconawaje se svou krásou skutečně zaujala pozornost všech, ale její osud byl dále než její krása. Její srdce toužilo po objevení smyslu života.

H3: Neustálé hledání smyslu života

Pasaconawaje byla již velmi dospělá a přestože byla vděčná za krásu, chtěla něco víc. Toužila najít svůj osud a podobně jako všechny mladé dívky, hledala smysl svého života. Rozhodnutá najít cestu ke hvězdám začala Pasaconawaje putovat kolem celé země v naději, že najde cestu k nebi. Brzy objevila, že putování není snadné a setkávala se s mnoha překážkami, ale ani jedna z nich ji neodradila. Pasaconawaje byla odhodlaná a ctila svůj sen o nalezení skutečného významu svého života.

H3: Odvážná cesta za svým osudem

Musela překonat mnohé překážky, aby se dostala na cestu k nebi. Pasaconawaje putovala mnoho let a narazila na řeky, hory, divoké zvířata, stromy a někdy i na lidi, kteří nechtěli, aby pokračovala. Pasaconawaje věděla, že musí být silná a odvážná, aby přemohla všechny překážky. I když byla unavená a vyčerpaná, odhodlaně se nevzdávala a pokračovala dál.

H3: Setkání s anděly

Jednoho dne po mnoha letech putování narazila Pasaconawaje na stromeček, který se tyčil nad řekou. Viděla, že mezi větvemi jsou andělé, kteří zpívali krásnou píseň a jejich zpěv ji uchvátil. Andělé viděli, že Pasaconawaje je unavená a vyčerpaná, tak ji pozvali, aby si odpočinula na větvích. Když se Pasaconawaje vyspala, andělé jí řekli, že vidí v jejím srdci velkou odvahu a silnou touhu po nalezení smyslu svého života. Andělé ji na poradě pověřili úkolem najít dům, kde hospodaří statný pastýř. Chtěli, aby jí dal náhodný úkol. Pokud tento úkol splní, andělé jí ukážou cestu do nebe, kde najde smysl svého života.

H3: Pastýř a náhodný úkol

Pasaconawaje se snažila najít pastýře, který jí dá náhodný úkol, abych mohla najít cestu k nebesům. Nakonec našla statného pastýře, který ji poslal, aby vytvořila jednu krásnou malbu na obrovském plátně. Pasaconawaje byla velmi šťastná, protože to bylo něco, co dělala nejraději. Učinila krásnou mozaiku z barev a tvarů a když ji ukázala pastýři, ten byl ohromen. Spočinul jí na rameni a řekl jí, že nyní jí může ukázat cestu k nebi.

H3: Cesta do nebe

Pastýř ji políbil na tvář a řekl: „Prosím tě, zapomeň na všechny starosti a obavy a nenechávej si ničím bránit tvému cíli. Nyní se ti otevřou nebe a pekelná brána nebude překážkou.“ Pasaconawaje nyní měla silnou vůli a odvahu a spolu s pastýřem se vydali na cestu k nebi. Cesta byla dlouhá a náročná, ale Pasaconawaje byla odhodlaná dokončit ji. Po dlouhé hodině putování se konečně dostali na konec cesty a uviděli hvězdy. Cítily, že jsou blízko oblaků a slunce. Andělé se objevili a řekli jí, že našla smysl svého života. Byla připravena na nebeský život.

H2: Závěr

Tohle je příběh odvahy, cesty a lásky, která vede k nalezení smyslu života. Stačí být silný a odvážný a nikdy se nevzdávat, protože život nese nekonečné možnosti. Pokud máte svůj sen a víte, co chcete, pak se nenechte ničím zastavit a jděte si po cestě. A když narazíte na překážky, nezapomeňte, že nic dobrého není snadné. Mějte odvahu, abyste pokračovali a věřte, že se vám cíle podaří dosáhnout.

Ponaučení z pohádky pro děti

Pohádka Cesta Pasaconawaje do nebe je o dívce, která hledá smysl svého života a touží najít cestu ke hvězdám. Pasaconawaje čelí mnoha překážkám na své cestě, mimo jiné divoké řeky a hory, ale nepřestává hledat svůj osud. Nakonec se setká s anděly, kteří jí zadají náhodný úkol, aby našla statného pastýře a naučila se dokončit jednu krásnou malbu. Pastýř jí pak ukáže cestu do nebe a Pasaconawaje si uvědomí, že našla smysl svého života. Pohádka je o odvaze, statečnosti a lásce a učí nás, že pokud máme sen a cíl, měli bychom být odvážní a nevzdávat se na cestě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka