Krátké české pohádky před spaním pro děti

Jak Zvířata Přišla o Své Ocas a Jak Je Získala Zpět Během Cesty z Philadelphie do Medicine Hatu

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna zvláštní cesta, která vedla z Philadelphie až do Medicine Hatu. Na této cestě se stalo něco zvláštního. Živočichové, kteří žili v okolí cesty, přišli o své ocasy. Všichni se divili, co se stalo a co s tím mohou udělat. Ale nakonec se našel jediný hrdina, který se rozhodl, že vrátí ocasy zvířatům zpět. Jeho cesta však nebyla lehká a musel se utkat s řadou nebezpečí a překážek. Přestože musel projít mnoha zkouškami, nakonec se mu podařilo získat ocasy zpět a navrátit harmonii do života zvířat. Příběh Jak Zvířata Přišla o Své Ocas a Jak Je Získala Zpět Během Cesty z Philadelphie do Medicine Hatu má mnoho významů a poučení pro nás všechny.
Once upon a time, in the land of Czechia, there lived many animals with beautiful and colorful tails. There were foxes with bushy tails, peacocks with long, majestic tails, and even rabbits with cute little tails. However, one day, these animals woke up to find that their tails had been stolen!

H2 – Jak Zvířata Přišla o Své Ocas

The animals were devastated. They felt incomplete and vulnerable without their tails. They were unable to defend themselves or hunt for food properly. They all wondered who could have done such a thing. They decided to gather in a meeting to discuss the matter.

In the meeting, they shared their stories and realized that they all had something in common – they had all been on a journey from Philadelphie to Medicine Hatu. They realized that something must have happened during the journey and decided to investigate it.

They gathered their courage and set off on a journey to find their tails. They traveled through forests, crossed rivers, and climbed mountains. They asked every animal they met if they had seen anything suspicious during the journey. Finally, they met a wise old owl who had seen the whole thing.

H3 – Setkání se sovou

The owl told them that a wicked magician had been following them on their journey. He had a powerful spell that could turn their tails into gold. He had used this spell to steal their tails and sell them for a huge sum of money.

The animals were shocked and angry. They had to get their tails back no matter what. The owl suggested that they should go and see the magician and plead him to give back their tails.

The animals agreed and set off on their way to find the magician. They traveled for days and finally reached the magician’s castle. The magician was very pleased to see them. He knew why they had come and smiled wickedly.

H3 – Návštěva u kouzelníka

He challenged the animals and said that he would only give back their tails if they could answer his riddles. The animals were nervous but brave. They accepted the challenge.

The magician asked them a series of tricky riddles, but the animals were smart enough to answer them all. The magician was impressed with their intelligence and reluctantly gave back their tails.

H2 – Jak Je Získala Zpět

The animals were overjoyed. They had their tails back and felt complete once again. They thanked the owl for his help and set off on their journey back home.

As they traveled back, they sang songs and danced celebrating their victory. They also promised themselves to be careful and never let such a thing happen again.

Finally, they reached home and their families and friends welcomed them with open arms. They told their stories and became a source of inspiration for other animals. The animals were happy to have their tails back and promised to protect them no matter what.

Moral of the story:

The story teaches us to be careful while traveling and to trust our instincts. It also teaches us to be brave and smart in the face of danger, and never give up hope. Do not let anyone or anything take away what is yours, and always be true to yourself.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Byla jednou země jménem Čechy, kde žilo mnoho zvířat s krásnými a pestrobarevnými ocasy. Byli tam lišky s huňatými ocasy, pávy s dlouhými krásnými ocasy a dokonce i králíci s roztomilými ocasíky. Jednoho dne však zvířata zjistila, že jim někdo ukradl jejich ocasy.

Zvířata byla zdrcená. Cítila se neúplná a zranitelná bez svých ocasů. Nedokázala se bránit ani lovovat potravu pořádně. Všichni se divili, kdo by mohl takovou věc udělat. Rozhodli se sejít na schůzi a probrat to.

Na schůzi si všimli, že mají všechna zvířata jednu věc společnou – všichni jednou cestovali z Philadelphie do Medicine Hatu. Zjistili, že se na této cestě muselo něco stát a rozhodli se vyšetřit to.

Zvířata se rozhodla pátrat po svých ocasích a vyrazila na cestu. Cestou překonala lesy, řeky a překonala kopce. Každé zvíře, na které narazili, ptali, zda viděli něco podezřelého během jejich cesty. Nakonec se setkali s moudrým starým sovou, který celou věc viděl.

Sova jim řekla, že po nich jde zlý kouzelník. Měl mocný kouzelnický prsten, kterým dokázal proměnit zvířecí ocasy na zlato. Učinil tak a své zlaté ocasy prodal za obrovskou sumu peněz.

Zvířata byla zděšená a naštvaná. Vrátili se ke kouzelníkovi a prosili ho, aby jim vrátili ocasy. Kouzelník však neměl v úmyslu je vrátit a nechal je odpovědět na řadu těžkých hádanek.

Zvířata byla nervózní, ale odvážná a přijali výzvu. Kouzelník položil řadu těžkých hádanek, ale zvířata byla dost chytrá na to, aby je všechny zvládla. Kouzelník byl ohromen jejich inteligencí a neochotně jim vrátil ocasy.

Zvířata byla nadšená a šťastná, že získala své ocasy zpět. Cestou zpět domů se radostně bavila a slavila své vítězství. Slíbila si být opatrná a nikdy jim nic podobného již nepřihodit.

Když se zvířata vrátila domů, rodiny a přátelé je přivítali s otevřenou náručí. Vyprávěli své příběhy a stali se zdrojem inspirace pro ostatní zvířata. Byla šťastná, že získala ocasy zpět a slíbila, že je ochrání za každou cenu.

Morální ponaučení příběhu říká, abychom byli opatrní při cestování a věřili svým instinktům. Zároveň nás učí, abychom byli odvážní a chytří v tváři nebezpečí a nikdy neztráceli naději. Nenechávejte si nikdy někým nebo něčím vzít to, co je vaše, a vždy buďte věrni sami sobě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka