Krátké české pohádky před spaním pro děti

Antonínov Nos a Kouzelná Voda

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jedna země, kde vládla moudrost a zároveň s ní i tajemství. Této zemi vládla královna, která se starala o každé zvířátko i každého člověka. Během svého panování se mnoho zázraků stalo, ale nikdy nebyl více zázračný, než když se objevila Antonínov Nos a Kouzelná Voda. Tato pohádka se odehrává v dávné době, kdy ještě byly kouzla a zázraky na denním pořádku.
Once upon a time, in the Czech Republic, there was a magical forest called Antonínov Nos. It was said that hidden in the depths of this forest was a spring of enchanted water called Kouzelná Voda, or Magic Water.

Legend had it that whoever drank from this spring would be granted eternal beauty, health, and happiness. However, the spring was also guarded by a fierce dragon named Drakul, who only allowed the pure of heart to approach the water.

One day, a young woman named Marie ventured into Antonínov Nos in search of Kouzelná Voda. She had heard the legends and was desperate for the healing powers of the water. As she walked deeper into the forest, she stumbled upon a cottage, where an old woman named Baba Yaga lived.

Baba Yaga, who was known as a wise enchantress, saw that Marie was pure of heart and guided her to Drakul’s lair. As Marie approached, the dragon roared and threatened to burn her with his fiery breath.

But Marie bravely stood her ground and spoke with a kind voice, telling Drakul of her quest for the magical water. The dragon was moved by her sincerity and allowed her to pass.

As Marie drank from the spring, she felt a warmth spread through her body, and she knew that the legends were true. She thanked Drakul for his protection and left Antonínov Nos, forever changed by the magical experience.

From that day forward, Marie was blessed with radiant beauty, perfect health, and boundless happiness. People from all over the land flocked to Antonínov Nos in search of Kouzelná Voda, but only those with pure hearts and courage could drink from its magical depths.

The story of Kouzelná Voda and Antonínov Nos became one of the most beloved legends in the Czech Republic, inspiring people to seek the best within themselves and to believe in the power of magic.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Byla jednou jedna magická lesní oblast v České republice nazvaná Antonínov Nos. Podle pověsti se hluboko v tomto lese nacházela pramen kouzelné vody zvaný Kouzelná Voda. Bylo řečeno, že kdokoli z této vody pije, bude obdařen věčnou krásou, zdravím a štěstím. Pramen ale hlídala hrozivá drakova příšera zvaná Drakul a jedině těm s čistým srdcem dovolila se k vodě přiblížit.

Jednoho dne se do Antonínova Nosu vydala mladá žena jménem Marie, která toužila po léčivých silách Kouzelné Vody. Když šla hlouběji do lesa, narazila na příbytek, kde žila stařena zvaná Baba Jaga. Baba Jaga, která byla známá jako moudrá kouzelnice, poznala, že Marie má čisté srdce a ukázala jí cestu za Drakulovou lairou.

Marie se k Drakulovi přiblížila a drak hrozil, že ji spálí svým ohnivým dechem. Ale Marie se statečně postavila a mluvila s jemným hlasem, vyprávěla Drakulovi o své hledání Kouzelné Vody. Drakul byl pohnutý její upřímností a nechal ji projít. Když pila z pramene, cítila v těle teplé rozpětí a věděla, že pověsti jsou pravdivé.

Od té doby byla Marie obdarována zářivou krásou, dokonalým zdravím a nekonečným štěstím. Lidé z celé země dorazili do Antonínova Nosu v hledání Kouzelné Vody, ale jen ti s čistým srdcem a odvahou se mohli napít z její kouzelné hloubky. Příběh Kouzelné Vody a Antonínova Nosu se stal jedním z nejoblíbenějších mýtů v České republice, inspirující lidi, aby hledali nejlepší v sobě a věřili v moc magie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Previous post :
Next post :

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka