Krátké české pohádky před spaním pro děti

Hradek u nechanic pohádky

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

„Bylo nebylo v království České země, přesně v oblasti Pardubické, ležela malebná vesnička, která byla chráněna kouzelným hradem. Ten se nazýval Hradek u Nechanic a byl obklopen čarodějným lesem plným neuvěřitelných tvorů. A právě o tomto hradu a jeho obyvatelích vyprávíme vám dnes pohádku.“

Translation: „Once upon a time, in the land of the Czech Kingdom, precisely in the Pardubice region, there was a picturesque village, which was protected by a magical castle. It was called Hradek u Nechanic and was surrounded by an enchanted forest full of unbelievable creatures. And today, we will tell you a fairy tale about this castle and its inhabitants.“
Hradek u Němčanice: Skvost mezi pohádkami

Vzdálený zámek, založený na samém počátku staletí, skrývá svou bohatou historii pod kameny svých zdí. Hradek u Němčanice je zřejmě jedním z nejvýznamnějších hradů a zámků na území České republiky. Návštěvníci nejen přicházejí do jeho památných stěn obdivovat jeho krásu a majestátnost, ale také se různou formou inspirují. Mezi nejvíce lákavé patří pohádky.

Když se vyprávějí pohádky, lidé nehledají jen rozmarné příběhy, ale také si klade otázku, co skutečně znamenají. Navzdory tomu, že často pohádky nezahrnují historicky přesná fakta, přesto v sobě ukrývají hodnotné lekce a myšlenky. Proto nejsou pohádky jen pro malé děti, ale do značné míry přispívají i k vzdělání dospělých.

Hradek u Němčanice byl dlouho lilií mezi trny, když se jeden odvážný mladý muž rozhodl stát se jeho ochráncem. Jeho jméno bylo Jan, ačkoli ho mnozí nazývali Rytířem od Hradek. Jeho oddanost a láska k hradu byly nezměnitelné.

„Janu,“ řekl král, „Mám pro tebe úkol. Musíš se dostat do hradu, pokud možno tajně, a najít klíč k pokladnici. Velmi strašidelná potvora, která se zahrabala kousek od hradu, se snaží získat ten klíč a já bych ho nerad dal do rukou té víly. “

Jan sám byl odvážný a statečný muž, ale když přišel na myšlenku, že by se mohl setkat se strašlivou potvorou, obavy se mu začaly třást celým tělem. Představa bestie, kterou nikdo neviděl a nikdo nevěděl, jak vypadá, byla téměř příliš hrozivá. Avšak jeho láska k hradu a pověst o klíči tak mocná, že se rozhodl odvážit.

Jan se vydal na cestu, srdce mu bušilo a obavy mu přitížily. Avšak, jeho plány byly nedopatřením zveřejněny a tak se nemohl skrýt, jak plánoval. Dříve než se dostal k hradu, narazil na dva místní farmáře, kteří šli na trh. „Ahoj, Jene!“ křičeli. „Kam jdeš? Co si přinesl?“

Nedostal se daleko až uslyšel vzdálené dupání kopyt. Zaslechlání zvířat, a sice krokodýl, hlemýždi a lvi. Byly to všechno neuvěřitelné zvířata, ale nedaleko hradu byla potvora silnější a širší. Byla tak ohromná, že Jan mohl slyšet její kroky značně dříve, než se objevila.

Když se tak stalo, musel se Jan rychle schoval za nějaký kámen. Potvora byla děsivější, než si myslel- vypadala jako obařená krokodýlka, ale s hlavou lva a na hřbetě hlemýždě. Nízké tělo a široká ramena měla drápy jako kruhy ohně a oko zelené jako verneřice.

Jan se začal třást, když slyšel potvorino hlesknutí. Zvíře pronásledovalo jinou kořist a nevědělo o Janově přítomnosti. Avšak, jakmile zanechal lov a dostal se zpět do svého úkrytu, Jan si pomalu oddechl. Byla to jen malá výhoda, ale pro Jana byla to jediná naděje na úspěch.

Když dorazil na místo, kde klíč měl být ukryt, pustil se do velkého průzkumu. Hledal klíč po celém hradě a nechal nikoho neohrabaného. Se svojí statečností a rozhodností to nakonec dokázal. Najednou objevil tajný průchod, který jej zavedl k velkému pokladu. Když otevřel poklad, uvědomil si, že uvnitř nebyly peníze, ale velká skříň plná zářících knih.

Jan se rozhodl zůstat v hradu a studovat tyto knihy, aby mohl dozvědět víc o jeho historii a obyvatelech. Byla to také kniha plná pohádek a Jan si je nebyl schopen vynachválit. Všechny hrdiny, jejich dobrodružství a poučení zůstaly v jeho mysli navždy. Na hradě se stal prvním historikem a kronikářem. Zapsal do historie vše, co znal a co objevil.

Dnes, když se na Hraděk u Němčanice podíváte, pořád cítíte vonnou atmosféru starého hradu. Když vejdeš dovnitř, jsou stěny plné tajemství a histore. A když se potkáte v nádvoří s duchem Jana, bude ti vyprávět neuvěřitelné pohádky, které v srdci zůstanou navždy.

Hradckové pohádky jsou nepřebernou a okouzlující kolekcí fantazií a dobrodružství, které vyprávějí o magických světech a záhadách. Podmaní se těmi, kteří se chtějí dozvědět zbytek příběhů, které Jan objevil.

Janova láska k hradu byla tak silná, že na sebe vzal nebezpečí, aby ho ochránil. A právě proto, že se nevzdal snažení dostat klíč k pokladnici, objevil knihu plnou pohádek a historií. Hradcké pohádky se staly legendou a Janova ducha lze cítit dodnes. Když se dnes podíváte na Hrad u Němčanice, uvidíte, že stopy hrdiny tam zůstaly navždy.

Ponaučení z Hradek u nechanic pohádky

Hradek u Němčanice is one of the most significant castles and palaces in the Czech Republic. Visitors come to admire its beauty and majesty, but also to be inspired in various ways, including by the stories and lessons of fairy tales.

When fairy tales are told, people not only look for whimsical stories, but also question what they truly mean. Despite the fact that fairy tales often don’t contain historically accurate facts, they still hide valuable lessons and ideas. Therefore, fairy tales are not only for children, but also significantly contribute to the education of adults.

Jan’s love and devotion to the castle in Hradek u Němčanice were unchangeable when he was tasked by the king to secretly retrieve the key to the treasury from the castle. Although he was brave when he decided to do it, he was still afraid to meet the horrible monster that was guarding the key. However, his love for the castle and the legend of the key were so powerful that he decided to take the risk.

During his mission, he discovered a secret passage which led him to a great treasure filled with shining books. He decided to stay at the castle and study those books to learn more about its history and inhabitants. He became the first historian and chronicler of the castle, recording everything he knew and discovered. Jan’s love for the castle was so strong that he endangered himself to protect it, and it allowed him to discover not only the key, but also the book of fairy tales and history.

Jan’s love for the castle in Hradek u Němčanice was so intense that he took on the risk to protect it. And because he didn’t give up on trying to retrieve the key, he discovered a book of fairy tales and history. The fairy tales from Hradek u Němčanice have become a legend, and Jan’s spirit can still be felt to this day.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka