Krátké české pohádky před spaním pro děti

Bree a Kouzelná Zahrada

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna Bree, která žila v malebné vesničce uprostřed kouzelné zahrady. Ta zahrada byla plná kouzelných bytostí a skvostné přírody, a Bree se ráda pohybovala mezi květinami a kouzelnými stromy. Jednoho dne se však stala věc, která změnila Breenin život navždy.
Once upon a time, deep in the heart of Czechia, there was a magical garden called Bree a Kouzelná Zahrada. This garden was unlike any other in the land, as it was full of wonders beyond one’s wildest imagination.

Chapter 1: The Enchanted Garden Revealed (H2)

Legend has it that long ago, a powerful sorceress created Bree a Kouzelná Zahrada as a peaceful refuge from the chaos of the world. She infused the garden with her magic, causing the plants and animals within it to flourish like never before.

Chapter 2: The Arrival of the Intruder (H2)

However, not everyone appreciated the beauty and power of the garden. One day, a wicked witch stumbled upon Bree a Kouzelná Zahrada by accident. She was envious of the peace and tranquility that the garden provided and longed to destroy it out of spite.

Chapter 3: The Garden’s Defenders (H2)

Knowing of the witch’s intentions, the animals of Bree a Kouzelná Zahrada banded together to protect their home. The rabbits used their quickness to set traps, the birds attacked from above, and the squirrels used their tails to whip the witch in the face. But the witch was too powerful, and soon she was able to overcome their defenses.

Chapter 4: The Final Battle (H2)

Only one defender remained: a brave little fawn who had been watching the whole conflict unfold. He knew that the only way to save the garden was to take on the witch himself. With his heart pounding in his chest, the fawn dashed towards the witch with all his might.

Chapter 5: The Power of Love and Courage (H2)

The witch was caught off guard by the little fawn and began to falter. But just as the fawn was about to make the finishing blow, he remembered the words of the sorceress who had created Bree a Kouzelná Zahrada. She had given him a seed with the power to make anything grow. The fawn quickly planted the seed in the ground and watched as a giant tree sprouted up in front of him. The witch was trapped within the tree’s grasp, never to trouble Bree a Kouzelná Zahrada again.

Chapter 6: Bree a Kouzelná Zahrada Lives On (H2)

Since that day, the garden has thrived under the watchful eye of the fawn and the protection of the sorceress’s magic. Visitors from all around the land come to witness the wonders of Bree a Kouzelná Zahrada and experience the power of love and courage that saved it from ruin.

Conclusion: A Tale of Hope and Resilience (H2)

The story of Bree a Kouzelná Zahrada reminds us that even in the face of great adversity, we can overcome with the power of love and courage. As long as we believe in ourselves and the magic that surrounds us, we too can create our own enchanted gardens in life, full of wonder and beauty beyond our wildest dreams.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Dávno, v hlubinách Čech, existovala magická zahrada, nazývaná Bree a Kouzelná Zahrada. Tato zahrada byla naplněna zázraky, které se nedaly představit.

Legenda říká, že dávno před tím, vytvořila mocná kouzelnice Bree a Kouzelná Zahrada jako mírumilovné útočiště od chaosu světa. Semná infiltrovala svou magii, která způsobila, že rostliny a zvířata později námnožila a během jednoho roku kvetla více než kdykoli předtím.

Avšak, ne všichni si cenili krásu a moc zahrady a jednoho dne na ni narazila zlá čarodějnice, která byla žárlivá na mír a klid, který zahrada poskytovala. Toužila jí zničit z nevraživy ke zbytku světa.

S cílem chránit svůj domov, se zvířata v zahradě spojila. Králíci připravili pasti, ptáci útočili shora a veverky používaly své ocasy k tomu, aby čarodějku bolestivě štípli do obličeje. Čarodějka sice byla mocnější, ale brzy překonala jejich obranu.

Nakonec zůstal jen jeden obránce: odvážný mladý jelen, který celý konflikt pozoroval. Věděl, že jediným způsobem, jak zahrady zachránit, je postavit se čarodějce sám. Srdce mu bušilo v hrudi, ale vyrážel proti čarodějnici s velkou naléhavostí.

Čarodějnice byla překvapena malým jelenem a trochu zaváhala. Ale právě když se jelen chystal učinit rozhodující úder, vzpomněl si na slova kouzelnice, která stvořila Bree a Kouzelnou Zahrady. Dala mu semeno s mocí, která umožňuje, aby kůže rostla. Jelen rychle semeno zasadil do země a sledoval, jak se před ním objevuje obrovský strom. Čarodějnice byla uvězněna v objetí stromu a už nikdy Bree a Kouzelnou Zahrady neobtěžovala.

Od té doby zahrada kvete pod ochranným okem jelena a kouzelnickou magií. Návštěvníci z celého kraje přicházejí, aby viděli zázraky Bree a Kouzelné Zahrady a zažili sílu lásky a odvahy, která ji zachránila.

Příběh Bree and Kouzelné zahrady nás připomíná, že i před velkou průvanovou situací dokážeme překonat mocí lásky a odvahy. Pokud věříme ve sebe a v magii, která nás obklopuje, můžeme sami vytvořit své vlastní kouzelné zahrady plné krás a zázraků, jako jsou ty v Bree a Kouzelné zahradě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka