Krátké české pohádky před spaním pro děti

Vzpomínky miláčka Polly

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo nebylo, v říši zázraků a kouzel, kde sedmikráska rostla a kytičky sloužily jako létající vozidla, se odehrával příběh o malé dívce jménem Polly. Jako každá pohádková postava měla i ona své trable. Avšak díky své bdělosti a odvaze dokázala porazit temné síly zla a stát se miláčkem celé vesnice. Tento příběh zvaný „Vzpomínky miláčka Polly“ zachycuje nejen sílu přátelství, ale také ukazuje, jak neuvěřitelné mohou být hranice lidských sil, když se snažíme bojovat proti křivdě a utrpení.
Once upon a time, in a small village in the heart of the Czech Republic, there lived a young man named Miláček Polly. Miláček was a kind-hearted and gentle soul who spent most of his days daydreaming about the adventures he wished he could have.

H2 – Miláček Polly’s Dreams

Since he was a young boy, Miláček had been fascinated by the tales of brave knights, beautiful princesses, and magical creatures that roamed the lands. He would often spend hours lost in his favorite storybooks, dreaming of the day when he too could embark on a grand quest and make a name for himself in the world.

H3 – A Precious Memory

One day, while wandering through the forest, Miláček stumbled upon a small clearing that he had never seen before. In the center of the clearing stood a magnificent oak tree, and beneath its branches sat a beautiful young woman. Her name was Polly, and she was the most breathtakingly beautiful creature that Miláček had ever laid eyes on.

H3 – The Meeting

As he approached her, Miláček could feel his heart racing in his chest, and his palms growing sweaty with nervousness. But as soon as he looked into her eyes, all of his fears melted away. Polly was kind, funny, and gentle, and they immediately hit it off.

H3 – Falling in Love

Over the next few months, Miláček and Polly spent all their time together, exploring the forest, sharing stories and laughter, and making memories that would last a lifetime. As they grew closer, Miláček fell deeply in love with Polly, and he knew that he wanted to spend the rest of his life with her.

H3 – The Separation

But their blissful days together were not to last. One day, Polly suddenly fell ill with a mysterious illness, and no one knew how to cure her. Desperate to save her, Miláček went on a quest to find a cure. He traveled for weeks, encountering all kinds of dangers and obstacles on his journey. But through it all, he never lost hope, driven by his love for Polly.

H3 – The Cure

Finally, after many long weeks of wandering, he came upon an old hermit who claimed to have a cure for Polly’s illness. He gave Miláček a vial of mysterious liquid and instructed him to give it to Polly. Full of hope and anticipation, Miláček hurried back to the village, eager to save his beloved.

H3 – The Reunion

When he arrived, he gave Polly the liquid, and to his great joy, it worked! She began to recover from her illness, and soon, she was back to her old self again. Overwhelmed with love and gratitude, Miláček and Polly embraced, knowing that nothing could ever keep them apart.

H2 – Conclusion

From that day forward, Miláček and Polly lived happily ever after, never forgetting the precious memories that they had shared together. But even more importantly, they knew that their love was strong enough to overcome any obstacle. And in the end, that was all that really mattered.

Ponaučení z pohádky pro děti

V malé vesničce v srdci České republiky žil mladý muž jménem Miláček Polly. Byl to laskavý a jemný člověk, který trávil většinu svých dní sněním o dobrodružstvích, kterým by si přál zažít.

Miláček byl fascinován příběhy odvážných rytířů, krásných princezen a magických stvoření, která pobíhala po zemi. Často trávil hodiny ztracený v knihách se svými oblíbenými příběhy a snil o dni, kdy i on může vyrazit na velký úkol a stát se známým po celém světě.

Jednoho dne, když procházel lesem, narazil Miláček na malé prostranství, které nikdy předtím neviděl. Uprostřed prostranství stál nádherný dub a pod jeho větvemi seděla krásná mladá žena. Její jméno bylo Polly a byla úchvatně krásná.

Jak ji přibližoval, Miláček cítil, že mu srdce buší v hrudi a dlaňové jsou mu potřené potem z nervozity. Ale jakmile se podíval do jejích očí, všechny jeho obavy se rozplynuly. Polly byla laskavá, vtipná a jemná a okamžitě si rozuměli.

Během následujících několika měsíců trávili Miláček a Polly veškerý svůj čas spolu, objevujíce les, sdílejíce příběhy a smích a vytvářející vzpomínky, které budou trvat celý život. Jak se stávali blíže, Miláček se do Polly hluboce zamiloval a věděl, že s ní chce strávit zbytek svého života.

Avšak jejich blažené dny spolu neměly trvat věčně. Jednoho dne Polly náhle onemocněla tajemnou nemocí a nikdo nevěděl, jak ji vyléčit. Miláček se v zoufalství vydal na cestu, aby našel lék. Cestoval několik týdnů, potkávaje všechny druhy nebezpečí a překážek na své cestě. Ale přestože prošel mnoha potřebami a byl motivován svou láskou k Polly.

Nakonec po dlouhých týdnech putování narazil na starého poustevníka, který tvrdil, že má lék na Pollyho nemoc. Dal Miláčkovi lahvičku záhadné tekutiny a dal mu pokyn, aby ji dal Polly. Plný naděje a očekávání se Miláček spěchal zpět do vesnice, aby zachránil svou milovanou.

Když dorazil, dal Polly tekutinu a k jeho velké radosti zabralo! Začala se zotavovat ze své nemoci a brzy byla zase zpátky ve své staré formě. Přemohl láskou a vděčností, Miláček a Polly se objetím věděli, že nic je nemůže nikdy rozejít.

Od té doby Miláček a Polly žili šťastně až do smrti, nikdy nezapomněli na cenné vzpomínky, které spolu sdíleli. Ale co je ještě důležitější, věděli, že jejich láska je dostatečně silná na to, aby překonala jakoukoli překážku. A nakonec to bylo to jediné, co opravdu záleželo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka