Krátké české pohádky před spaním pro děti

Vrabec a keř

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo jednou jedno malé a skromné městečko skryté v těsné blízkosti lesů. V tomto místě se nacházel i nádherný keř, jehož kouzlo si všiml každý, kdo tudy procházel. Tento keř se jmenoval Vrabec a byl posledním ze svého druhu. Nikdo nevěděl, jak dlouho už tu stál a jak moc je starý. Jeho kořeny byly pevné a silné, jeho větve se natahovaly až k obloze a jeho listy leskly se jako drahokamy. Vrabec byl skutečným klenotem pro celé město a hrdě se tyčil uprostřed náměstí. Nicméně, hlavní síla keře spočívala v jeho kouzlech. Vrabec měl moc udělit svým přátelům (malým i velkým) štěstí a zázraky, o kterých se mnozí jenom sní. Tak začíná příběh o Vrabci a jeho neobyčejných dobrodružstvích.
Once upon a time in the Czech Republic, there was a small bird known as Vrabec a keř. This bird was special because it was often seen perched on top of bushes and shrubs in the countryside. The locals had a saying that whenever they saw a Vrabec a keř sitting on a bush, it was a sign of good luck.

H2: The Legend of Vrabec a keř

Legend has it that many years ago, Vrabec a keř used to be a simple sparrow until it saved the life of a witch who was being attacked by a group of predators. The witch was so grateful for the bird’s bravery that she granted it the power to transform into a magical bird and blessed its offspring with the same gift.

From that day onward, Vrabec a keř became known as the protector of the forest and all its inhabitants. Whenever there was danger or someone needed help, Vrabec a keř would come to the rescue. This led to the bird being regarded as a good omen and a symbol of protection and good fortune.

H3: The Tale of Vrabec a keř

One sunny day, Vrabec a keř was perched on a shrub as usual when it heard a commotion nearby. Curiosity getting the better of it, the bird flew towards the source of the noise and found a group of animals gathered around a small rabbit who appeared to be in distress.

As Vrabec a keř approached, it realised that the rabbit had fallen into a hunter’s trap and was unable to free itself. The other animals had tried to help but to no avail. Seeing that the situation was dire, Vrabec a keř knew it had to act fast.

The bird landed on the ground next to the rabbit and began to sing a beautiful melody. The other animals were surprised but soon realised that Vrabec a keř’s song was no ordinary tune. As the bird continued to sing, the trap slowly began to loosen its hold on the rabbit until it was finally able to wriggle free.

The animals cheered as Vrabec a keř flew away into the sky, its mission accomplished. From that day on, the rabbit and the other animals knew that they had a brave and loyal friend in Vrabec a keř.

H3: The Symbolism of Vrabec a keř

In Czech folklore, Vrabec a keř is seen as a symbol of good luck, protection, and bravery. The bird’s reputation as a protector of the forest and its inhabitants has made it a beloved figure in Czech culture.

When someone sees a Vrabec a keř perched on a bush or shrub, they believe it is a sign of good fortune and protection. Many even say that if you make a wish when you see the bird, it will come true.

H2: Conclusion

The legend of Vrabec a keř has been passed down through generations in Czech folklore. The bird’s bravery and loyalty in protecting the forest and its inhabitants have made it a beloved figure in Czech culture.

Whenever someone sees a Vrabec a keř perched on a bush or shrub, they feel a sense of comfort and reassurance. The bird’s symbolism of good luck and protection continues to inspire locals and visitors alike in the Czech Republic.

Ponaučení z pohádky pro děti

Legenda o Vrabci a keři, která pochází z České republiky, vypráví o malém ptáčkovi, který se často objevoval na stromech a keřích na venkově. Místní lidé věřili, že když Vrabec a keř sedí na keři, znamená to štěstí.

Podle legendy se Vrabec a keř stal ochráncem lesa a jeho obyvatel, když zachránil život věhlasné čarodějky, kterou se snažily napadnout dravci. Čarodějka byla tak vděčná, že ptákovi udělila moc k proměně v kouzelného ptáka a stejný dar předala i jeho potomstvu.

Jednoho dne Vrabec a keř slyšel křik a spěchal pomoci zajíci, který uvízl v pasti. Své přátele zvířata nakonec zajisti mimořádnou písní, díky níž zajíc z pasti unikl.

Vrabec a keř se stal v české kultuře symbolem štěstí, ochrany a statečnosti. Jeho pověst ochránce lesů a jejích obyvatel vytvořila v oblasti obyvatelstva důvěru a zamilování k tomuto malému ptákovi. Když lidé vidí Vrabce a keře sedícího na keři, věří, že to přináší štěstí a ochranu. Mnozí dokonce říkají, že když si při setkání s tímto ptákem něco přejí, jejich přání se splní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka