Krátké české pohádky před spaním pro děti

Trest Loky – Punishment of Loke

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

V dávných dobách, na křižovatce tajemných lesů a křivolakých řek žil mocný bůh Loki. Byl to neohrožený bojovník a bohémský duch, jenž neznal hranice a záludností mu nebylo cizí. Jeho činy však nebyly vždy plné ctnosti a většinou se také vymykaly zákony božských regularit. Nakonec se ale doba Lokiho nesvatých počínání naplnila a lidé požádali o pomoc nejvyšší síly. A tak se v srdci divoké krajiny odehrála jedna z nejznámějších pohádek končící trestem boha Lokyho – Trestem Loka.
Hlavní postava: Loke
Místo děje: Les

Dávno, dávno před mnoha lety existoval v krásné zemi, která se rozkládala na území dnešního Česka, nezlomný a zlý boh jménem Loke. Jeho jméno znamenalo příslovečnou nestálost, nevypočitatelnost a nespolehlivost.

Byl to boh, který nejen že trvale přinášel svému okolí zlo, ale také se rád bavil na úkor druhých. Často se bavil podvodem a klamem, a neustále se snažil zneužívat moc, kterou mu jiní bohové dali.

Ale jednoho dne se stalo něco, co ustavilo jeho bezuzdné chování. Nějakou dobu byl Loke na cestách v lesích, kde se nacházely mnoho dřevařských osad. Vzhledem k jeho pověsti byl nikdo nechtěl mít v okolí, a proto se ho lidé snažili vyhýbat.

Lidi v této oblasti často trpěli nedostatkem dřeva na topení, což přinášelo mnoho problémů. Z čehož Loke rád vystřeloval, ať už klamem nebo podvodem, a vždy se snažil posílit svoji pozici posledním slovem.

Ale byli mezi lidmi také někteří, kteří mu přinášeli odpor. Jednou se jich Loke rozhodl dostat. Rozhodl se, že je potrestá, ale nikdo neznal jeho záměry.

1. Lokeho lest

Možná byste se divili, ale nebyla to Lokeho obvyklá lest, kterou plánoval. Tentokrát se rozhodl použít zbraně těch, kteří mu odporovali. Když se tajně dostal do vesnice, zvedl všechny králíky a všechny holky ohromujících zrzavých vlasů a dal se s nimi na útěk před Lokeho zdánlivou mocí.

Našel je v lesní rybníčku, kde byly spokojené a žily v míru, daleko od väčšiny lidí. Ale Loke to byl málokdo, kdo dopadl. Když hrál se zlatou hymnou, zjistil, že bylo příliš pozdě předpovědět, že zmužilci a krásné ženy se prý již sami naučili této umění a těžili z ní vlastní prospěch. Ale nevzdával se zbytek udatníka.

2. Lokeho útěk

Obsahoval dovednosti v běhu i skákání a byl velice rychlý. Všichni byli přesvědčeni, že jejich posměšky a urážky se konečně dostaly ke konci. Ale když se chtěli ukrýt za stromy, zjistili, že jim bylo bráněno trestem z nedalekých hradů a kamenných zdích, ve kterých se bez přemýšlení skryli. Když se chtěli ukázat, zjistili, že Loke je stále před nimi.

3. Potrestání Loke

Byli zoufale pošramocení a snažili se bránit, ale byli brzy donuceni k ustoupení. Nakonec byl Loke chytnut a přiveden před ostatní bůžky. Ti si před ním stoupli, aby ho potrestali za všechna jeho zlé skutky.

Všechen Lokeův majetek, který si vynutil od lidí, byl ukraden a veřejně spálen. Byl také zbaven všech svých schopností a vymazán z historie. Nikdo už si na něj nepamatoval. Jeho trestem bylo být navěky uzavřen v hluboké jámě, kde by se neustále měnil mezi hadem a štvaním.

Když byla jeho moc zničena, lidé a bůžci se do prastarého lesa pomalu vrátili a začali znovu těžit z přírodních zdrojů. Ovšem památkou na Lokeho a jeho odpor je dnes v lesích obyčejné trestní místo zvané Trest Loky.

Ponaučení z pohádky pro děti

Tato pohádka nás učí, že nevypočitatelnost a zlo nejsou vlastnosti, které bychom měli obdivovat, ale spíše se jim vyhýbat. Loke, boh známý pro své lsti a podvody, byl nakonec potrestán za své špatné chování. Pokud se snažíme zneužívat své schopnosti a získat moc na úkor ostatních, jako Loke, můžeme skončit osamoceni a zbaveni svých privilegií. Pohádka zdůrazňuje, že dobré vztahy s ostatními a respekt k přírodě jsou důležité pro život plný míru a spokojenosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka