Krátké české pohádky před spaním pro děti

Synové slibující umírajícímu otci (Sons Promising Dying Father)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Dávno, v dávných mýtech Českého království, byla rodina Synových. Otec této rodiny léta prožil v okolí svého domu, obklopen svými syny. Byli to mladí mluvčí, dobrý srdce a plní oddanosti k jejich rodiči. Avšak jeden den se tatínkovi přihodila neštěstí. Onemocněl a lékaři řekli, že mu zbývají pouze několik dní života. Synové byli zdrceni a rozhodli se udělat cokoli, aby zachránili svého otce.
H2: Synové slibující umírajícímu otci
H3: Úvod

Byl jednou jeden otec, který byl těžce nemocný. Jeho synové byli velmi oddaní a snažili se mu pomáhat co nejvíce, aby mu usnadnili jeho poslední dny. Avšak otec byl velmi znepokojen, protože měl obavy o budoucnost svých synů. Proto se rozhodl, že požádá své syny, aby mu slíbili něco, co ho uklidní.

H3: Slib synů
Otec se tedy setkal se svými syny a řekl jim: „Má synové, stojím před vámi jako nemocný člověk a mám obavy o vaši budoucnost. Proto bych vás chtěl požádat, abyste mi slíbili, že se budete navzájem milovat, pomáhat si a budete spolu držet po celý svůj život, bez ohledu na to, co se stane.“

Synové ochotně souhlasili se slibem. Otec byl šťastný a uklidněný, věděl, že jeho synové budou mít vždy navzájem oporu a budou si pomáhat v těžkých časech.

H3: Smrt otce a slib synů
Avšak po několika dnech se otec nedokázal dál držet a zemřel. Jeho synové byli velmi smutní, ale byli také odhodláni dodržet svůj slib.

První syn se ujal vedení rodiny a druhý byl zodpovědný za hospodářskou část. Oba bratři si navzájem pomáhali a více než kdy předtím si vážili svého slibu.

H3: Život synů po smrti otce
Po několika letech se však zhoršila rodinná situace a synové se dostali do finančních problémů. Byli na pokraji krachu. Avšak díky svému slibu se navzájem podpořili a společnými silami se dokázali postavit na vlastní nohy.

Po dalších letech se synové rozhodli rozšířit své podnikání a začali spolupracovat s dalšími lidmi. Díky svému držení pospolu se stali úspěšnými a vzkvétajícími obchodníky.

H3: Závěr
Tak skončil příběh o tom, jak synové slíbili umírajícímu otci a jak se svůj slib dodrželi. Bez tohoto slibu by se pravděpodobně dostali do velkých potíží a nejspíše by se ani nedostali tam, kde jsou nyní. Ukázali, že důvěra a vzájemná podpora jsou klíčové prvky k dosažení úspěchu.

Ponaučení z pohádky pro děti

Byla jednou rodina, kde otec byl těžce nemocný a měl obavy o budoucnost svých synů. Požádal je o slib, že se budou navzájem milovat, pomáhat si a budou spolu držet po celý svůj život, bez ohledu na to, co se stane. Synové slib přijali a po otcově smrti ho dodrželi. Díky tomu se dokázali společně postavit na vlastní nohy a navzájem se podpořit v těžkých chvílích. Rozhodli se rozšířit své podnikání a díky svému držení pospolu se stali úspěšnými obchodníky. Tento příběh ukazuje, že důvěra a vzájemná podpora jsou klíčové prvky k dosažení úspěchu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka