Krátké české pohádky před spaním pro děti

Synové slibují umírajícímu otci (The Sons Promise to their Dying Father)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Synové slibují umírajícímu otci (The Sons Promise to their Dying Father) je kouzelný příběh plný lásky, oddanosti a naděje. Tento příběh se odehrává v malebném českém prostředí, kde se setkáme s třemi bratry, kteří slibují svému umírajícímu otci, že budou dbát na rodinný majetek a jednoho dne z něj udělají prosperující statek. Budou také pečovat o svou matku a zajistí jí klidné stáří. Tato slibování však nejsou snadná a bratři musí překonat mnoho překážek a vydobyvat si úspěchy na cestě k naplnění svých slibů. Bude toto dobrodružství plné zápasů a překvapení nakonec mít šťastný konec?

Synové slibují umírajícímu otci

Úvodní pasáž


Byl jednou jeden bohatý sedlák, který měl tři syny. Když nastal čas, kdy měl odejít na věčnost, pozval je k sobě na smrtelné lože. Otec věděl, že nadešel čas, kdy musí opustit svět a také věděl, že jeho synové mají šanci se ukázat jako stateční a schopní lidé.

Synové slibují umírajícímu otci


Otec se na své syny usmál a začal mluvit: „Má drazí synové, když odejdu, budete muset nést odpovědnost za naše hospodářství a udělat vše proto, abyste udrželi naše jmění. Slibte mi, že budete spolupracovat spolu, bez sporů a hádek, abyste udrželi naši jednotu.“

Synové se na otci zadívali a odpověděli jeden po druhém: „Slibujeme otc, že budeme jednotní a budeme si pomáhat navzájem a budeme pracovat spolu na udržení našeho jmění.“

Smrt a rozdělení dědictví


Když otec následující den umřel, synové se shromáždili a plánovali svůj další krok. Bylo rozhodnuto, že rozdělí otcovo jmění mezi sebe tři. Starší syn byl zodpovědný za hospodářství, střední za chov zvířat a nejmladší za obchodní aktivity.

Dočasné období se dařilo a synové se vzájemně podporovali, ale během několika měsíců začaly vzplanout sporů o hospodářské rozhodnutí. Starší syn se snažil vést a rozhodovat o všem, ale střední a nejmladší syn se postavili proti němu.

Po několika měsících na nic nezbylo, nežže rozdělit dědictví mezi sebou. Hospodářství bylo vypleněno, dobytek byl prodán a obchodní aktivity nebyly úspěšné.

Uvědomění


Synové se sklonili hlavy a uvědomili si, že slib, který dali svému otci, nebyl splněn. Rozdělili si jeho dědictví, ale neudrželi se jednotní. Nyní byli bezdětní a na pokraji bankrotu.

Poté, co si uvědomili chybu, shromáždili se a začali spolupracovat. Snažili se získat zpět hospodářství, chovat zvířata a obchodovat. Po mnoha těžkostech, ale nakonec se jim podařilo obnovit ztracené jmění.

Závěr


Synové si uvědomili, že jejich otec měl pravdu a že jednota je klíčem ke spokojenému a úspěšnému životu. Nyní pracovali společně a slib, který dali svému otci, byl konečně splněn.

Tato pohádka nás učí, že sliby jsou vážné záležitosti a že jednota je důležitá pro úspěšný a šťastný život. Budujte své vztahy na spolupráci a solidaritě, aby všechny vaše sny mohly být splněny.

Ponaučení z pohádky pro děti

Tento příběh nás učí, jak důležitá je jednota a spolupráce. Tři bratři slíbili svému umírajícímu otci, že budou pracovat spolu na udržení rodinného hospodářství a budou si pomáhat navzájem. Nicméně, když otec zemřel, začaly se mezi nimi rozhořčené spory a nakonec se museli rozdělit rodinné jmění.

Bratři si uvědomili svou chybu, že neudrželi svou jednotu jako slíbili. Po mnoha těžkostech se pro ně podařilo obnovit ztracené jmění a nakonec slib, který dali svému otci, byl splněn. Tento příběh ukazuje, že sliby jsou důležité a že je třeba pracovat společně a budovat své vztahy na solidaritě, aby si člověk zasloužil úspěch a štěstí v životě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka