Krátké české pohádky před spaním pro děti

Synové přísahají otci na smrtelné posteli

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna rodina, ve které žila otec se svými třemi dcerami. Otec byl velmi nemocný a věděl, že brzy opustí tento svět. Na smrtelné posteli si zavolal své dcery a řekl jim: „Milé dcery, vím, že mi nezbývá mnoho času. Proto vám musím říci, že jsem vám zanechal jedno dědictví. Pokud mi slíbíte, že to budete dodržovat a budete se navzájem podporovat, předám vám to naše vlastnictví.“ Dcery mu slíbily, že to udělají a tak začala zajímavá a kouzelná pohádka o „Synové přísahají otci na smrtelné posteli“.
H2: Synové přísahají otci na smrtelné posteli

H3: Ztráta otce

Když umíral jejich otec, bratři Martin a Petr stáli u jeho postele a plakali. Byli to těžké chvíle, protože jejich otec byl nejenom jejich rodič, ale také přítel a mentor.

Otec zanechal svým synům velké dědictví a řekl jim, že musí spolupracovat, aby dokázali překonat všechny překážky, které jim život přinese.

H3: Rozhodnutí bratrů

Po smrti otce se bratři rozhodli přísahat jednomyslně na jeho smrtelné posteli, že budou pracovat společně a vzájemně si pomáhat při jakékoliv překážce.

Martin řekl Petru: „Otec nám ukázal, jak důležité je spolupracovat. Musíme být jako jedna rodina a postavit se jakémukoliv problému!“

Petr s úsměvem v odpověděl: „To je pravda, bratře! Naším cílem musí být budování rodiny a našeho dědictví.“

H3: Vymodlená příležitost

Jeden den se bratři rozhodli, že se pustí do podnikání. Chtěli si založit vlastní kavárnu a Restauraci. Avšak, neměli žádné peníze, a tak si uvědomili, že musí prosit o pomoc.

Začali spolu modlit se, aby se jim naskytla příležitost. Následující den se dozvěděli, že jistý investor hledá sponzora pro založení nové restaurace. Byla to jejich vymodlená příležitost.

H3: Spolupráce bratrů

Martin a Petr se rozhodli spojiti své schopnosti a dali se do práce. Martin se staral o marketing a Petr o návrh menu. Během pár týdnů byla restaurace vybudována a byli připraveni na získání zákazníků.

Vyhledali různé zdroje pro reklamu, jako byly billboardy, letáky a sociální sítě. Pomalý nástup na začátku si bratři nevzali k srdci a dál se tvrdě snažili.

Po několika měsících se jejich tvrdá práce vyplatila a restaurace se stala jednou z nejpopulárnějších v okolí. Bratři mohli být hrdí na svůj úspěch a byli potěšeni, že se jim podařilo posílit tradiční hodnoty jejich rodiny.

H3: Zaklamaní partnera

Nějaký čas po otevření restaurace, si bratři uvědomili, že jejich partner nebyl ani trochu čestný. Začal zisky skrývat a peníze nebyly zdánlivě správně použity.

Bratři však nevzdávali a rozhodli se jednat. Prvním krokem bylo oslovení právníka, který jim pomohl ujasnit situaci a potichu zjistit, jak spravovat podnikání.

H3: Vítězství

Bratři se nepodlehli bezpráví a dokázali díky vlastní přímočarosti a vytrvalosti potlačit jakékoli horlivé touhy ostatních lidí. Společně bojovali a nakonec zvítězili nad neférovým obchodováním svého partnera.

Bratři Martin a Petr pochopili, že k úspěchu v životě je třeba se nevzdávat a tvrdě pracovat. Důvěřují si navzájem, půjdou po boku a právě tak se budou řídit cennými příklady svého otce.

H2: Synové přísahají otci na smrtelné posteli – Závěr

Bratři Martin a Petr se naučli, že spojenectví a loajalita jsou základem každého úspěchu. Uvědomili si, že při spolupráci dokážou překonat i ty nejtěžší překážky a že práce musí být vedena společně.

Jejich otec opustil tento svět v klidu, vědom si toho, že své syny nechal v dobrých rukou. Martin a Petr tedy mohou dál pokračovat v rozvoji jejich rodiny a sto oblíbené restauraci, kterou mu věnovali svou tvrdou prací a odhodláním.

Ponaučení z pohádky pro děti

V pohádce „Synové přísahají otci na smrtelné posteli“ se bratři Martin a Petr naučili důležitou věc – že spojenectví a loajalita jsou nezbytné k úspěchu. Po smrti otce se bratři rozhodli pracovat společně a posílit rodinné hodnoty, které jim otec předal. Rozhodli se založit vlastní restauraci a po prosbě o pomoc se stala jejich přání skutečností.

Avšak, jejich partner se ukázal být nečestným a skrýval zisky. Bratři se nevzdali a díky přímočarosti a vytrvalosti se dokázali vypořádat s tímto neférovým jednáním.

Bratři si uvědomili, že práce by měla být vedená společně a že při spolupráci dokážou překonat nejtěžší překážky. Otec je opustil vědom si toho, že jsou v dobrých rukou, a tak mohou bratři pokračovat v rozvoji své rodiny a oblíbené restaurace, kterou mu věnovali svou tvrdou prací a odhodláním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka