Krátké české pohádky před spaním pro děti

Jak Gimme-Ax Objevil Železnici s Křivkami

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden statečný mladík, jehož jméno bylo Jak Gimme-Ax. Žil v malé vesničce na okraji lesa, kde se zabýval řemeslem truhláře. Jeho největším přáním bylo objevit něco, co by pomohlo obyčejným lidem. Jednoho dne se mu to podařilo, když náhodou objevil magickou železnici s křivkami, jež nikdo dosud neviděl. Jak Gimme-Ax měl před sebou novou a nebezpečnou výzvu, která ho provede zázračným světem plným dobrodružství a kouzel.
Once upon a time, in a small village in the heart of the Czech Republic, there lived a curious young boy named Jak Gimme-Ax. He was always fascinated by the world around him and spent his days exploring and discovering new things.

One day, as he was wandering through the woods, Jak stumbled upon a strange object. It was a small, shiny rock that glinted in the sunlight. Intrigued, Jak picked it up and examined it closely. He had never seen anything like it before.

A few days later, Jak was out exploring again when he came across another strange object. This time it was a small piece of metal that looked like it had been twisted and bent into a strange shape. Jak was puzzled by these discoveries and began to wonder where these objects had come from and what they might be used for.

As he pondered these questions, Jak came across an old man who was sitting by the side of the road. The man noticed the two strange objects that Jak was carrying and asked him where he had found them. Jak told the old man about his discoveries and the man’s eyes widened with excitement.

„My dear boy,“ the old man exclaimed. „You have just discovered the secret of the Iron Railway with Curves!“

Jak was stunned. He had never heard of the Iron Railway with Curves before.

The old man explained that the Iron Railway with Curves was a magical transportation system that had been created by the ancient Czechs. It was said to be powered by the energy of the earth and could transport people and goods faster than anything else in the world.

Jak was amazed by this story and begged the old man to tell him more. The old man smiled and agreed to take Jak to the Iron Railway with Curves so he could see it for himself.

The two of them set out on foot and after many hours of walking, they finally came to a hidden corner of the forest where a small door was hidden among the trees. The old man took out a key and unlocked the door, revealing a long, dark tunnel.

„Follow me,“ the old man said, and he led Jak into the tunnel.

As they walked deeper into the tunnel, Jak began to feel a strange energy coursing through his body. It was as if the earth itself was alive and pulsing with power.

Finally, they emerged from the tunnel into a vast underground chamber. Jak could see a massive contraption that looked like a cross between a train and a rollercoaster. It was made entirely of metal and crisscrossed the chamber in a dizzying array of curves and loops.

„This is the Iron Railway with Curves,“ the old man said, gesturing towards the contraption.

Jak couldn’t believe his eyes. He had never seen anything like it before. The old man explained that the Iron Railway with Curves was powered by the energy of the earth and could transport people and goods faster than anything else in the world.

Jak was filled with wonder and excitement. He begged the old man to let him ride on the Iron Railway with Curves.

The old man smiled and nodded. „Of course, my dear boy. Hop aboard!“

Jak climbed onto the contraption and the old man activated the controls. The Iron Railway with Curves began to move, slowly at first, but then picking up speed until it was hurtling through the underground chamber at breakneck speed.

Jak screamed with joy and exhilaration as the Iron Railway with Curves raced through the twisting, turning tracks. It was like nothing he had ever experienced before.

Finally, after what seemed like hours, the Iron Railway with Curves slowed down and came to a stop.

Jak climbed off the contraption, feeling dizzy but elated.

The old man smiled at Jak. „You have discovered the secret of the Iron Railway with Curves, my dear boy. Now you will never forget it.“

And Jak never did forget it. For the rest of his days, he remembered his incredible adventure on the Iron Railway with Curves and the magical power of the earth that made it all possible.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Vypráví se příběh mladého zvídavého chlapce jménem Jak Gimme-Ax, který žil v malé vesničce v samém srdci České republiky. Jednoho dne, když procházel lesem, narazil na podivný předmět. Byla to malá, lesklá kamenina, která svítila na slunci. Jak ji vzal do rukou a blíže ji prozkoumal. Nikdy předtím takovou věc neviděl. Pár dní poté Jak opět objevil podivné tělísko. Tentokrát to byl malý kousek kovu, ohnutý do podivného tvaru.

Přemýšlel odkud tyto věci pochází a k čemu slouží. Potkává cestou starce, který vidí tyto předměty, jak je Jak nese a ptá se, kde je najednal. Jak mu vypráví o svých objevech a zájem starce vzroste. Starý muž vysvětluje, že to, co objevil, je tajemství Železniční dráhy se zatáčkami.

Jak nevěřícně naslouchá, neboť nikdy o ní neslyšel. Stařec mu vysvětluje, že Železniční dráha se zatáčkami je kouzelný dopravní systém, který vytvořili starověcí Češi. Říká se, že je poháněn energií země a umožňuje přepravovat lidi a zboží rychleji než cokoli jiného na světě.

Jak je touto historkou ohromen a prosí starce, aby mu o tom Železniční dráze se zatáčkami pověděl víc. Stařec se usměje a souhlasí, že ho na Železniční dráhu se zatáčkami vezme.

Společně vyrazí na cestu a po mnoha hodinách chůze dorazí k malému dveřím schovaným mezi stromy. Starý muž klíčem odemyká dveře a odkrývá dlouhý, tmavý tunel.

Pomalu procházejí tunel a Jak cítí podivnou energii, jak mu proudí tělem. Bylo to, jako by sama země byla živá a pulzovala s mocí.

Nakonec se dostali do velkého podzemního sálu. Jak vidí obrovský stroj, který vypadá jako kříženec mezi vlakem a horskou dráhou. Je celý z kovu a proplétá se komplikovaně v sále ve spleti zatáček a smyček.

Stařec říká, že Železniční dráha se zatáčkami je poháněna energií země a dokáže přepravit lidi a zboží rychleji než cokoli jiného na světě.

Jak nevěří svým očím a žadoní o jízdu na Železniční dráze se zatáčkami. Stařec se tam usměje a kývne. Jak nasedá na stroj a starý muž spouští ovladač. Železniční dráha se zatáčkami začíná pomalu, ale po chvíli nabírá na rychlosti a projíždí s Jakem úžasně propletenými tratěmi. Bylo to pro něj jako nic, co kdy zažil.

Nakonec, po mnoha cestě trvající hodiny, se Železniční dráha se zatáčkami zpomaluje a zastavuje. Jak vystupuje ze stroje, s pocitem závratě a neskutečné euforie.

Stařec na něj usměje. „Můj drahý chlapče, objevil jsi tajemství Železniční dráhy se zatáčkami. Nikdy ho už nezapomeneš.“

A Jak se toho opravdu nikdy nezapomněl. Celý život si pamatoval na své neuvěřitelné dobrodružství na Železniční dráze se zatáčkami a na magickou sílu země, která to vše umožnila.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka