Krátké české pohádky před spaním pro děti

Syn věštkyně – The Soothsayer’s Son

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Dávno dávno před mnoha lety, ve vzdálené zemi plné kouzel a zázraků, se narodil syn věštce. Tento chlapec se zdál být z jiného světa – měl dar předpovídat budoucnost a vidět pravdu za loží. Avšak jeho otec Syn věštkyně sám měl mnoho nepřátel a musel svého syna schovávat před zlými lidmi, kteří by chtěli zneužít jeho magické schopnosti. Přesto se Syn věštkyně rozhodl vypravět svému synovi o dávných kouzlech a nebezpečích, které na něj čekají, a tak začal neuvěřitelný příběh Syna věštkyně.
Once upon a time in a far-off land called the Czech Republic, there lived a soothsayer by the name of Lada. She was known throughout the land for her extraordinary gift of seeing into the future and helping those who sought her advice. Lada would often predict the outcomes of wars, the weather, and the fate of the rulers of the land.

One day, Lada and her husband, a skilled carpenter, were blessed with a son whom they named Marek. Marek was a kind-hearted child who loved nothing more than spending time with his mother and watching her read the stars to predict a person’s future. As he grew older, Marek became more interested in the art of divination and would often ask his mother to teach him the ways of the soothsayer.

Lada was hesitant at first, knowing that her son’s future would be uncertain and difficult if he pursued the life of a soothsayer. However, Marek was determined to learn and would often spend hours poring over texts and researching the methods of divination.

One day, Marek decided to set out on a journey to learn from the best soothsayers in the land. He packed his bag with supplies and bid his parents farewell with tears in his eyes. Lada embraced her son and spoke the words, „Syn, tvůj osud je zapečetěn“ meaning „Son, your fate is sealed,“ warning him of the difficult path that lay ahead.

Marek traveled far and wide, learning from soothsayers of various cultures and backgrounds. He learned the art of tarot reading, crystal gazing, and pendulum divination. During his travels, Marek encountered many challenges and obstacles, but remained steadfast in his journey to become a great soothsayer.

Finally, after years of traveling and learning, Marek returned to his home village to reveal to his mother and father the knowledge he had gained. Lada was amazed at her son’s abilities and realized that he had surpassed her in his gift. Marek had become a master soothsayer, renowned throughout the land for his accuracy and skill.

As Marek’s reputation grew, so did his influence over the people of the land. He was invited to predict the outcomes of wars, to counsel the rulers, and to predict the weather. People would travel from all corners of the kingdom to seek his advice, and Marek became beloved by all.

Years went by, and Marek grew weary of the constant flow of people seeking his advice. He realized that he longed for a simple life, away from the pressure of being the soothsayer to the entire kingdom. Marek retired from his life as a soothsayer and returned to his childhood home, where he lived out the rest of his days as a simple carpenter, content in the knowledge that he had fulfilled his destiny.

And so, the tale of Syn Věštkyně – The Soothsayer’s Son- teaches us the power of determination and the importance of following our dreams, even in the face of adversity. It reminds us that our fate is not predetermined, and that we have the power to shape our own destiny.

Ponaučení z pohádky pro děti

V pohádce „Syn Věštkyně“ žil v dávné zemi jménem Česká republika věštkyně Lada, která byla proslulá svým darom vidět do budoucnosti a pomáhat těm, kdo hledali její radu. Když se jí a jejímu manželovi narodil syn Marek, ten se brzy začal zajímat o věštění a chtěl se naučit matčinu umění. Lada byla váhavá, ale Marek byl odhodlaný se učit a vypravil se na cestu, aby se stal mistr věštění.

Marek cestoval daleko a učil se od věštkyní různých kultur. Překonal mnoho nástrah a výzev, ale zůstal nezlomný. Když se vrátil domů, překvapil svou matku a otec se dozvěděli, že překonal i ji v jejím umění. Marek se stal uznávaným mistrem věštění a lidé ho milovali pro jeho schopnost předpovídat budoucnost.

Ale Marek nakonec pochopil, že touží po jednodušším životě bez tlaku být věštcem pro celé království. Tak se vrátil k řemeslu svého otce, žil zbožně a byl spokojený s tím, že si splnil svůj osud. Pohádka nás učí o síle odhodlání a důležitosti následovat své sny i v tvrdých časech. Pamatujme si, že náš osud není předurčen a že máme moc ovlivnit svou budoucnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka