Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pomsta Lesního Lovce (The Revenge of the Forest Hunter)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden les, kde žil lesní lovec. Jeho jméno bylo Jakub a byl velmi závislý na lovu. Vždycky byl ochoten zabít jakoukoli zvířecí oběť a být tou nejlepší trofejí. Avšak jednoho dne se les rozhodl pomstít za všechny zvířata, která Jakub zabil. Jak to dopadne? Toto je příběh o Pomstě Lesního Lovce.

Pomsta Lesního Lovce

Kdo je Lesní Lovec?

Lesní Lovec je duch lesa, který je strážcem celého prostoru. Je to symbol síly a ochrany, ale zároveň též symbol pomsty pro všechny ty, kteří les pustoší a nezodpovědně se k němu chovají.

Jak to začalo?

Dávno, dávno v minulosti, když byly lesy plné zvěře a lesních duší, žil v jednom z lesů lesník, který se choval ke svému okolí velmi špatně. Své okolí okrádal, devastoval lesy, trhal květiny a nechával za sebou jen zpustošené krajině. Jeho chování se setkalo s kritikou, a tak se rozhodl, že se ze své země vystěhuje a začne si hledat nový domov a novou práci.

Avšak Lesní Lovec si to nenechal líbit a rozhodl se mu v cestě zabránit. Vzal na sebe podobu obyčejného lesního ducha a přišel k lesníkovi v podobě nádherného srnce. Lesník zaujal tuto příležitost a připravil si luk s nataženým tětivou. Když srnec přiběhl a lesník chtěl střelit, Lovec přerušil luk zkušenou rukou a upozornil ho na to, že zde má své sídlo a že se jeho chování nesluší k lesu.

Odměna a trest

Lesník se nechtěl poučit z chyb a pokračoval ve svém zpustošování lesa. Avšak Lovec se rozhodl ukázat mu, že les není jen zboží, ale je to živý organismus a jako takový si zaslouží respekt.

Jednoho dne Lovec přinesl lesníkovi nevídanou kořist, masivního jeleního býka. Lesník byl šťastný z této obrovské kořisti a začal se chlubit. Avšak v tuto chvíli se Lovec ukázal ve své pravé podobě a prohlásil: „Ty jsi chtěl ukázat svou sílu, tak já ti ji ukážu.“

Lesní drobný lupič dostal trest. Lovec ho proměnil v ohromného medvěda, aby měl sílu a energii chránit lesy před dalšími bezohlednými pustošiteli. Avšak to nebylo všechno. Medvědovi byla také dána silná kouzelná moc, aby mohl zabíjet jen ty, kteří pustoší lesy a hloupě se k nim chovají.

Od té doby, když někdo zasáhne do lesa a snaží se ho ničit, medvěd se objeví a zabrání tomu. Avšak na druhé straně, když někdo využívá les v souladu s jeho přírodou, medvěd s ním zachází lépe a ochraňuje je.

Morální ponaučení

Pomsta Lesního Lovce je příběhem o morálním ponaučení, které nám říká, že musíme chránit a respektovat životní prostředí a přírodu. Pokud se k přírodě chováme nezodpovědně, budeme se muset setkat s následky, jako to bylo v případě lesníka, kterého proměnil Lovec v medvěda.

Hlavním poselstvím Pomsty Lesního Lovce je pro nás však to, že máme věnovat více pozornosti zvířatům a rostlinám, ze kterých se naplno natož chovat k přírodě ohleduplně a respektovat její obrovskou sílu. Jen tak máme možnost získat odtud maximum a cítit se dobře.

Ponaučení z pohádky pro děti

Příběh „Pomsta Lesního Lovce“ nás učí chránit a respektovat přírodu. Lesní Lovec je symbolem síly a ochrany, ale také pomsty pro ty, kteří pustoší lesy. Lesník, který se choval nezodpovědně k přírodě, si nechtěl nechat zasvěcení podat. Lovec mu ukázal, že les není jen zdrojem pro jeho výhodu, ale je to živý organismus, který si zaslouží respektovat. Následně mu ukázal moc lesa a proměnil ho v medvěda, aby mohl chránit přírodu. Hlavním poselstvím Pomsty Lesního Lovce je, abychom respektovali a chránili přírodu a pochopili, že její síla je obrovská.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Previous post :

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka