Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pavouk a laň

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden Pavouk a laň, kteří žili v tajemném lese, obklopeném magickými stromy. Pavouk byl neustále ohromen krásou a štěstím, které procítil při každém novém dni. To ale neznamenalo, že jeho život byl bez starostí. Naopak – často se musel vypořádat s nepřátelskými bytostmi, které se snažily veškeré štěstí v lese rozvrátit. Nicméně, Pavouk a laň měli silnou vůli a nepřestávali bojovat o zachování harmonie a míru v tomto kouzelném světě. A tak začíná naše pohádka…

Once upon a time in a dense forest in the heart of the Czech Republic, lived a beautiful deer named Laň. Laň was known far and wide for its grace and speedy strides in the forest. One day, as she was grazing in the meadow, she noticed that she was being watched by a spider named Pavouk. The spider had long admired Laň from a distance and was now completely mesmerized by her beauty up close.

H2: Pavouk’s Desperate Love

Pavouk knew that Laň was out of his league as she was way too beautiful and graceful for a spider like him. However, his love and admiration for her were so deep that he couldn’t keep it bottled up within him any longer. So, he made up his mind to confess his love to Laň.

H3: The Love Confession

Pavouk mustered up all the courage he had and went up to Laň. „Oh, Laň, I have been admiring your beauty from afar for a long time now. My heart beats for you and I can’t imagine living without you. Will you be mine?“ he said, his voice trembling with nervousness.

Laň was startled at first at the spider’s sudden outburst, but she could sense the sincerity and depth of his love. „Dear Pavouk, you are kind and gentle, but you and I are from different worlds. I am a deer, and you are a spider. I am not sure if we can be together,“ she said, trying to let him down gently.

H2: The Gift

Pavouk was heartbroken after hearing Laň’s reply. However, he realized that he could never force someone to love him, and he had to live with her decision. But he wanted to leave a parting gift for Laň, something that could symbolize his love for her. He spun a beautiful web and a flower made of silk as a farewell gift.

H2: The Unexpected Twist

As Pavouk was about to leave, the forest suddenly started shaking. The trees swayed and the leaves rustled, as a massive beast appeared in their midst. It was a ferocious wolf, who was hungry and looking for its next meal. When he saw Laň, he knew it was his lucky day.

Laň was terrified and tried to run, but the wolf was too fast for her. She was cornered in a small clearing, with nowhere to go. The wolf looked at Laň hungrily, and she closed her eyes, waiting for the end. Suddenly, Pavouk appeared out of nowhere and spun his silkweb around the wolf’s legs. The wolf stumbled and fell, giving Laň a chance to escape.

H2: The Noble Act

Pavouk knew that he couldn’t take on the wolf on his own. So, he quickly spun more webs around the wolf, trapping him further. He then dragged the wolf away from Laň’s path, saving her life.

Laň was awestruck at Pavouk’s bravery and nobility. She realized that his love for her was not shallow or self-centered, but pure and selfless. She looked at Pavouk with newfound respect and admiration.

H2: The New Beginning

Laň thanked Pavouk for his heroic act, and they both sat down to enjoy the sunset together. As they sat side by side, watching the sun go down, Laň realized that love knows no boundaries. She turned to Pavouk and said, „I realize now that love and beauty can come in strange forms. I would like to give our relationship a chance. Will you be mine?“

Pavouk was overjoyed and could hardly believe his ears. „Yes, dear Laň, of course, I will. I will always be yours,“ he said.

From that day on, Laň and Pavouk became the most unlikely yet perfect couple in the forest. They were different from one another in every way, but their love was strong enough to overcome all obstacles. They were a symbol of hope and inspiration for all the creatures in the forest who looked up to them in awe.

H2: The Moral of the Story

This fairy tale teaches us that love transcends all boundaries, be it race, caste, or gender. It shows us that love is not just about physical appearance or social status, but about the purity and depth of our emotions. Above all, it is the noble and selfless acts of love that truly make it worthwhile.

Ponaučení z pohádky pro děti

V této pohádce se setkáváme s krásnou laňkou jménem Laň a pavoukem Pavoukem, který ji obdivoval z dálky. Pavouk se nakonec rozhodl své city vyznat, ale byl odmítnut. Přesto však pro ni vyrobil dar a zároveň se stali svědky toho, jak se Laň ocitla v nebezpečí před lačným vlkem. Pavouk prokázal svou statečnost a pomohl ji ochránit, což dodalo jejich vztahu novou pevnost. Tato pohádka nás učí, že láska nepoznává hranice, jako jsou rasové, sociální nebo genderové rozdíly, ale že jde o čistotu a hloubku emocí. Především to však jsou skutky, které děláme pro druhé, které nás dělají hodnotnými a nádhernými lidmi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka