Krátké české pohádky před spaním pro děti

Passaconawayho jízda do nebes

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo jednou jedno kouzelné místo v Českých zemích, kde se zdálo, že se nebe sbližuje se zemí. Lidé tam mohli vidět nevídané jevy, jako jsou nebeské závody nebo záblesky velkého světla. Toto místo se nazývalo Passaconawayho jízda do nebes a říkalo se, že jen ti nejodvážnější a nejsilnější mohou projít bránou do této magické říše. Jednoho dne se tam vydal mladý muž, aby získal svou dávku odvahy a zápasil se se svými největšími obavami. A tak začala jeho dobrodružná cesta, plná tajemství a nečekaných zvratů.
Once upon a time in a small village in the heart of the Czech Republic, there lived a young boy named Jan. He was known throughout the village for his adventurous spirit, but also for his pure and kind heart. One day, the village elder approached Jan with an important task.

„Hear me, Jan,“ said the elder. „Passaconawayho jízda do nebes, the ride to heaven, is approaching. It is a sacred event that only the most virtuous of individuals are invited to attend. We have chosen you to represent our village and embark on this journey. Will you accept the task?“

Jan, deeply honored, replied affirmatively. And so he embarked on a journey unlike any he had experienced before. He made his way to the nearby mountains, where he met with other members of the caravan. They were dressed in the most beautiful and ornate clothing – garments that seemed to glow in the sunlight.

„Good day, young Jan,“ said the leader of the caravan. „We are honored to have you join us on our journey. But before we set off, you must prove yourself worthy of this task. You must carry out three tasks, each more challenging than the last.“

Task One: The Golden Bird

Jan’s first challenge was to capture a golden bird that was known to live in the nearby fields. Its plumage was said to be worth more than all the riches in the world. Jan set out, his heart racing with excitement. As he stumbled upon the bird, it flew away in a panic. But Jan was relentless. He chased the bird for hours, until finally it perched atop a tall tree.

Jan quickly climbed the tree, but the bird was too fast. It flew away yet again. But Jan was undeterred. He continued his pursuit until finally, he caught the bird in his hands. It was the most beautiful creature he had ever seen, with golden feathers that shone brilliantly in the sunlight.

Task Two: The Silver Horse

Jan’s second challenge was to find and tame a silver horse that was known to live by a nearby river. Its beauty was said to be unmatched, but also its strength – it was said to be able to run faster than the wind. Jan set out, determined not to fail.

As he approached the river, he saw the silver horse standing on the other side. He quickly fashioned a lasso out of his rope and threw it across the river. To his amazement, the lasso landed perfectly around the horse’s neck. Jan pulled with all his might and managed to bring the horse to his side of the river.

But the silver horse was not pleased with this. It reared up on its hind legs and was about to attack Jan when he suddenly whispered something in the horse’s ear. The horse, now calmed, lowered its head and allowed Jan to mount it. Together they raced through the forest and over the hills, faster than anyone had ever ridden before.

Task Three: The Miracle Flower

Jan’s final task was to find a rare and elusive miracle flower that was said to grow in a secret location deep within the forest. It was said that the flower had the power to grant wishes and heal any ailment. Jan set out, determined to find this magical flower.

He wandered through the forest for days, searching high and low. Finally, he stumbled upon a clearing where the flower was growing. But it was guarded by a fearsome dragon. Jan took a deep breath and, armed only with his courage and the golden bird, approached the dragon.

The dragon breathed fire and roared, but Jan held fast. He threw the golden bird into the air, distracting the dragon long enough for Jan to snatch the miracle flower. He quickly took a bite of the flower and felt its magical effects coursing through his body. He felt stronger, wiser, and more powerful than ever before.

Passaconawayho jízda do nebes

By now, the other members of the caravan had grown tired of waiting for Jan. They were about to embark on Passaconawayho jízda do nebes without him when suddenly he appeared, riding on the back of the silver horse and holding the miracle flower high above his head.

The caravan members were stunned by Jan’s bravery and sheer determination. They knew that he was the one they had been waiting for. And so they set off, into the clouds and towards the gates of heaven.

As they approached the gates, the heavens opened up, and Jan was lifted up into the sky. He was greeted by the angels and was awarded a golden crown for his bravery and pure heart. And from that day forward, Jan lived a life of happiness and prosperity, knowing that he had accomplished something truly special, something that would be remembered for generations to come.

Header 2: Jan, the Brave and Kind-Hearted Village Boy

Header 2: Task One: The Golden Bird

Header 3: Jan’s Pursuit of the Golden Bird

Header 2: Task Two: The Silver Horse

Header 3: The Taming of the Silver Horse

Header 2: Task Three: The Miracle Flower

Header 3: Jan’s Encounter with the Fearsome Dragon

Header 2: Passaconawayho jízda do nebes

Header 3: Jan’s Journey to Heaven

Header 2: Jan, the Heroic Legend

Header 3: Jan’s Legacy in the Village

Ponaučení z pohádky pro děti

V pohádce „Jan, statečný a dobrosrdečný chlapec ze vesnice“ se dozvídáme o mladém Jankovi, který byl vybrán jako zástupce své vesnice pro velmi důležitý úkol – zúčastnit se jízdy do nebes, což je událost, která se může zúčastnit pouze nejctihodnějších osob. Aby se Jan stal způsobilým na tento úkol, musel splnit tři výzvy – chytit zlatého ptáka, najít a zkrotit stříbrného koně a najít zázračný květ, který mohl splnit jakékoliv přání nebo vyléčit jakoukoliv nemoc.

Při svém přivolání zlatého ptáka Jan prokazuje svojí neúnavnost a vytrvalost, když během několika hodin běhu a vábí se snaží chytit ptáka. Podobně prokáže svou odvahu a zručnost, když lassem přejde řeku a chytí stříbrného koně a nakonec porazí draka, který chrání zázračný květ.

Janův charakter spojuje odvahu, vytrvalost a upřímnost s dobrosrdečností a ochotou pomáhat druhým, což ho nakonec přivedlo na cestu do nebes a k vítězství. Tuto pohádku můžeme využít k výuce důležitosti hodnot jako jsou odvaha, vytrvalost, upřímnost a dobrosrdečnost a k tomu, že pokud budeme tyto vlastnosti praktikovat, můžeme vítězit a dosahovat úspěchu v životě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka