Krátké české pohádky před spaním pro děti

Otrok a Lev

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna země plná kouzel a tajemství, kde žili různí tvorové, od lesních skřítků až po zmije a draky. Mezi nimi byl i Otrok, malý lev, jenž se narodil s obrem patou, co ho však nijak nebrzdila v jeho dobrodružstvích. Jeho osudem bylo skloubit silnou vůli a odvahu s moudrostí a laskavostí, a tak se stal jedním z nejmocnějších tvorů v celé zemi. Tak začíná naše pohádková cesta plná nečekaných setkání, bojů, ale také kouzelných obratů a přízně osudu.
Јоедному день, јако давно, в Чехії жил великій лев. Лев був дуже важким і міцним тварином, яка легко могла знищити інших тварин. Саме тому всі звірі, які жили в лісі, боялися його і намагалися уникати зустрічі.

Однак, одного дня лев зустрівся зі своїм протилежністю – маленьким хлопчиком на ім’я Отрок. Отрок був гарний та розумний хлопчик і не боявся лева. Навпаки, він почав спілкуватися з ним та розповідати про своє життя в лісі.

Перша зустріч

Коли Отрок вперше побачив лева, йому здалося, що він бачить найбільшу тварину у світі. І хоча йому страшно було, він не покидали лева і почав спілкуватися з ним. Лев повідомив Отроку, що він був самотній і ніхто не хотів з ним спілкуватися через його страшний вигляд.

Знайомство зі світом

Отрок запропонував леву показати йому світ, який був далеко за межами лісу. Лев згодився на це та попросив Отрока допомогти йому підібрати ідеальний вигляд для такого путешествия. Отрок допоміг леву вирішити цю проблему та подарував йому хороший шарф та шапку, які значно підійшли до його стилю.

Так лев і Отрок стали друзями та почали подорож до ще незнайомих місць. Вони мандрували по озерах, лугах та лісах, де лев ніколи раніше не був. Лев був вражений тим, що було навколо нього і які великі різноманітні тварини знаходилися в тому життєвому середовищі.

Сторонні інтереси

Проте, після кількох днів мандрівок, лев знайшов іншу сторонню цікавість – він зустрів левицю, і зразу ж зацікавився її красою та милістю. Отрок помітив, що лев і його нова подруга почали забувати про нього та не включати його в свій розмови. І хоча він був розчарований, Отрок вирішив допомогти леву підкорити серце левиці.

Допомога неврожаю

Отрок підказав левові, що найкращим способом підкупити серце його вибраної є те, що він може допомогти мешканцям лісу. Тож щоб поцікавити левицю, лев перейшов на добровільну підтримку мешканців лісу і допоміг їм збирати неврожай. Він витрачав кожен день, розповідаючи про свої досягнення на Особливому Дереві у лісі, де живі істоти збирались щодня.

Захист від загроз

Отрок також почав допомагати леву відзначитися у людей та хвалив його перед мешканцями лісу за захист їх від загроз. Обоє подорожували разом, зустрічалися зі звірями, яких лев ніколи не ігнорував і допомагав їм у важких ситуаціях.

Справжній друг

І хоча Отрок не був найбільшою, найсильнішою або найготовішою твариною у лісі, він завжди був надійним та вірним другом лева. Він завжди підтримував і допомагав йому та вивчав нові речі так, щоб лев міг бути справжнім героєм у середині своєї спільноти.

Незважаючи на всі випробування, що лев потрапив у своєму житті, він навчився бути кращим і щасливішим завдяки своєму новому другу з лісу. Отрок і лев стали найкращими друзями, навіть якщо у них не було багато спільного зовнішніх якостей.

Отрок і лев живуть в лісі й допомагають протистояти будь-яким загрозам, що виникають. А весь ліс знає, що, незважаючи на те, що Отрок не був найбільшим, найсильнішим або найготовішою твариною у лісі, він є тим, на кого лев завжди може покластися.

Ponaučení z pohádky pro děti

Fairy tale „The Boy and the Lion“

Once upon a time, in Czechia, there lived a giant lion. The lion was immensely strong and powerful and could easily destroy other animals. Therefore, all the forest animals were afraid of him and avoided any encounters.

However, one day the lion met his opposite – a little boy named The Boy. The boy was a kind and intelligent child and was not afraid of the lion. On the contrary, he started talking to him and sharing stories about his life in the forest.

First meeting

When The Boy first saw the lion, he felt like he was looking at the biggest creature in the world. And although he was scared, he did not leave the lion and started talking to him. The lion told The Boy that he was lonely and no one wanted to talk to him because of his scary appearance.

Introduction to the world

The Boy suggested the lion to show him the world outside the forest. The lion agreed and asked The Boy to help him choose the perfect look for such a journey. The Boy helped the lion to solve this problem and gifted him with a nice scarf and hat that suited his style.

So the lion and The Boy became friends and began to travel to yet unfamiliar places. They traveled through lakes, meadows, and forests where the lion had never been before. The lion was impressed by what was around him and how many different animals lived in that environment.

External Interests

However, after a few days of traveling, the lion found another external interest – he met a lioness and immediately became interested in her beauty and grace. The Boy noticed that the lion and his new girlfriend started forgetting about him and did not include him in their conversations. And although he was disappointed, The Boy decided to help the lion win the heart of the lioness.

Helping with the Harvest

The Boy suggested to the lion that the best way to win his chosen one’s heart is to help the forest residents. So, to impress the lioness, the lion began to voluntarily support the forest residents and help them gather the harvest. He spent every day telling about his achievements on the Special Tree in the forest, where the living creatures gathered every day.

Protection against Threats

The Boy also began to help the lion impress people and praised him to the forest residents for protecting them from threats. Both of them traveled together, met animals the lion never ignored, and helped them in difficult situations.

True Friend

And although The Boy was not the largest, strongest, or most prepared creature in the forest, he was always a reliable and faithful friend to the lion. He always supported and helped him and learned new things so that the lion could be a real hero in his community.

Despite all the trials that the lion faced in his life, he learned to be better and happier thanks to his new friend from the forest. The Boy and the lion became best friends, even though they didn’t have many external qualities in common.

The Boy and the Lion live in the forest and help to protect against any threats that arise. And the whole forest knows that although The Boy was not the biggest, strongest, or most prepared creature in the forest, he is the one the lion can always rely on.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka