Krátké české pohádky před spaním pro děti

Malé Idy a Květiny

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

„Bylo jednou na úpatí hor malé městečko, kde žili lidé obklopení květinami. Mezi nimi vynikal jeden krásný záhon Malé Idy a Květiny. Byla to zvláštní zahrádka, kde kvetly různé druhy barevných květin, které se dokázaly proměnit v kouzelné bytosti. A právě zde se odehrává naše pohádka.“
Once upon a time, in a small village in the Czech Republic, there lived a young girl named Malé Idy a Květiny. She was known for her love of flowers and spending her days tending to the village garden. Malé Idy loved nothing more than spending her days surrounded by the colorful blooms that filled the garden.

One day, an evil witch came to the village and cursed the garden, causing all the flowers and plants to wilt away. Malé Idy was devastated, and she knew that something had to be done to lift the curse. She made her way to the king’s palace and begged for his help.

H2: Meeting the King

The king was hesitant at first, but after seeing the tears in Malé Idy’s eyes, he agreed to help. He sent his most trusted knights to investigate the curse and try to find a way to lift it.

The knights returned with news that the only way to break the curse was to find a rare flower that grew deep in the enchanted forest. The flower was said to possess magical powers that could break any curse.

H2: Journey to the Enchanted Forest

Malé Idy was determined to save her beloved garden and set out on a journey to find the rare flower. She traveled deep into the enchanted forest, facing many obstacles and dangers along the way.

H3: The Magical Flower

After several days of traveling, Malé Idy finally found the rare flower. It had purple petals and a sweet aroma that filled the air. She carefully plucked the flower and made her way back to the village.

H3: Breaking the Curse

With the flower in hand, Malé Idy stood at the edge of the garden and recited a special chant that she had learned from the king’s knights. As she chanted, the cursed garden began to come back to life. The color returned to the flowers, and the plants began to grow once again.

H2: Happily Ever After

The villagers cheered as they saw the garden coming back to life. Malé Idy was hailed as a hero, and she was given the title of „Protector of the Garden.“ From that day forward, she spent her days tending to the garden and spreading joy throughout the village.

And so, Malé Idy a Květiny lived happily ever after, surrounded by the vibrant blooms of the garden she had worked so hard to save. The village prospered, and the people remembered her as a true hero.

Ponaučení z pohádky pro děti

Někde v malé vesničce v České republice žila dívka jménem Malé Idy a Květiny. Byla známa svou láskou k květinám a každý den trávila péčí o zahrádku ve vesnici. Jednoho dne přišla do vesnice zlá čarodějka a zaklela zahradu, květiny a rostliny uvadly. Malé Idy byla zdrcená a věděla, že musí najít způsob, jak zrušit kletbu. Šla k sídlu krále a prosila o jeho pomoc. Po zhlédnutí slz v jejích očích souhlasil a poslal své nejlepší rytíře, aby se pokusili najít způsob, jak kletbu zrušit. Rytíři se vrátili s informací, že jediný způsob, jak kletbu zrušit, je najít vzácnou květinu, která roste hluboko v kouzelném lese a má magickou moc. Malé Idy se rozhodla najít vzácnou květinu a vydala se na cestu. Po několika dnech cestování jižním směrem po lesi našla vzácnou květinu s fialovými okvětními lístky a sladkou vůní, což byla ta správná květina. S květinou v ruce Malé Idy stála na okraji zahrady a vyslovila speciální zaklínadlo, které se naučila od rytířů krále. Jak zaklínadlo recitovala, kouzlo na zahradu se pomalu ale jistě zrušilo. Květiny se opět rozplynuly do živých barev a rostliny vyrostly znovu. Lidé ve vesnici oslavovali její hrdinství, zvýšili ji na „Ochránkyni zahrady“ a Malé Idy trávila své dny péčí o zahradu a rozšiřovala radost ve vesnici. A tak Malé Idy a Květiny žily šťastně až do konce svých dnů, obklopeny krásnými květinami, které již nikdy nezvadly. Vesnice prosperovala, lidé si jí pamatovali jako opravdovou hrdinku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka