Krátké české pohádky před spaním pro děti

Malé Idovo květinové království (Little Id’s Flower Kingdom)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo jednou jedno malé, kouzelné království plné nádherných květin, kde žil malý Id se svou rodinou. Tohle království se jmenovalo Malé Idovo květinové království. Id a jeho rodina měli všechny rostliny a květiny nejenom rádi, ale byli přátelé se všemi květinami v království. Ale tohle království skrývalo jeden tajemství, o kterém ostatní království neměla ani tušení.
Once upon a time, in a land far, far away, there was a magical kingdom known as Malé Idovo květinové království, or Little Id’s Flower Kingdom in English. This beautiful kingdom was filled with vibrant colors and sweet fragrances, as it was home to the most exquisite flowers and plants.

Chapter 1: The King’s Garden
Little Id was a passionate and dedicated gardener, who wanted to create a kingdom where flowers would be respected and admired. With the help of his small but loyal subjects, he established a garden that surpassed all expectations.

Chapter 2: The Queen’s Desire
Little Id wasn’t alone in his passion for flowers. His beloved queen shared the same love for them and desired to have a kingdom that would always be filled with the most beautiful flowers. With this in mind, she searched for the rarest and most exotic flowers to add to their already stunning garden.

Chapter 3: The Envious Witch
However, not everyone was happy with Little Id’s Flower Kingdom. A wicked witch who lived on the outskirts of the kingdom was envious of the beauty and happiness that the flowers brought to Little Id and his queen. She decided to cast a spell that would cause the flowers to wither and die.

Chapter 4: The Race Against Time
Little did the wicked witch know, Little Id and his queen had a secret weapon against her spell. They had a magical fairy who could communicate with the plants and help them recover from the spell’s effects. The race against time began as they desperately tried to save their beloved flowers before the damage became permanent.

Chapter 5: The Magical Fairy
With the help of the magical fairy, the flowers slowly started to recover. Little Id and his queen were relieved and filled with joy, knowing that they had saved their kingdom. They showed their gratitude to the magical fairy by giving her a special place in the garden, where she could live in peace and enjoy the beauty of the flowers.

Chapter 6: The End of the Wicked Witch
The wicked witch soon found out that her plan to destroy the kingdom had failed. Fueled by anger and jealousy, she decided to attack Little Id’s Flower Kingdom with her army of poisonous insects. However, Little Id and his queen were prepared this time, as they had enlisted the help of the fairy’s magical friends. They won the battle against the witch and banished her from the kingdom forever.

Chapter 7: The Happily Ever After
Little Id and his queen continued to care for their flowers and make sure that their kingdom remained beautiful and peaceful. They also made sure to maintain their alliance with the fairy and her magical friends, knowing that they would always have someone to turn to in times of need. And so, Little Id’s Flower Kingdom lived happily ever after.

In conclusion, Malé Idovo květinové království is a magical place filled with beauty, wonder, and adventure. Its story teaches us the importance of taking care of nature and the benefits it brings to our lives. It reminds us to appreciate the little things and to never give up, even when faced with the biggest challenges.

Ponaučení z pohádky pro děti

Dávno, dávno před dávnými časy, bylo krásné království zvané Malé Idovo květinové království. Toto království bylo plné živých barev a sladkých vůní, jelikož bylo domovem těch nejkrásnějších květin a rostlin.

Malý Id byl vášnivý a oddaný zahradník, který chtěl vytvořit království, kde budou květiny respektované a obdivované. S pomocí svých malých, ale věrných poddaných, vytvořil zahradu, která předčila všechna očekávání.

Jeho milovaná královna sdílela jeho vášeň pro květiny a toužila mít království, které bude vždy plné těch nejkrásnějších květin. V této víře hledala ty nejvzácnější a exotické květiny, aby je přidala do už tak nádherné zahrady.

Bohužel, ne každý byl spokojen s tímto královstvím plným květin. Čarodějnice, která žila na okraji království, byla závistivá na kráse a štěstí, které květiny přinášely Malému Idovi a jeho královně. Rozhodla se seslat kouzlo, které způsobilo uvadnutí a smrt květin.

Malý Id a jeho královna však měli tajnou zbraň proti kouzlu. Měli kouzelnou vílu, která uměla komunikovat s rostlinami a pomoci jim se zotavit se po účincích kouzla. Začalo se tak dostihování s časem, kdy se snažili zachránit své milované květiny před trvalým poškozením.

Díky pomoci kouzelné víly se květiny pomalu zotavovaly. Malý Id a jeho královna byli úlevou a plní radosti, že zachránili své království. Dali kouzelné víle zvláštní místo v zahradě, kde mohla žít v klidu a užívat si krásu květin.

Nicméně čarodějnice brzy zjistila, že selhala v plánu zničit království. Naplněná hněvem a závistí se rozhodla napadnout Malé Idovo květinové království s pomocí svého vojska jedovatým hmyzem. Malý Id a jeho královna však byli tentokrát připraveni a získali pomoc kouzelných přátel víly. Vyhráli bitvu proti čarodějnici a navždy ji vyhnali z království.

Malý Id a jeho královna nadále dbali o své květiny a ujistili se, že jejich království zůstane krásné a klidné. Starali se také o udržování spojenectví s kouzelnou vílou a jejími kouzelnými přáteli, věděli, že vždy budou mít někoho, na koho se mohou obrátit v případě potřeby. Malé Idovo květinové království žilo šťastně až do konce.

Příběh Malého Idova květinového království nás učí, jak je důležité pečovat o přírodu a jaké benefity nám to přináší do našich životů. Naučí nás ocenit malé věci a vzdát se nikdy ne, i když se setkáme s největšími výzvami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka