Krátké české pohádky před spaním pro děti

Malá Idova květina

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna malá Idova květina, která rostla v hlubině lesa. Tato kouzelná květina měla neobyčejnou moc a uměla splnit každé přání, které jí bylo vyřčeno se srdcem plným naděje a lásky. Lidé z daleka slyšeli o této květině a toužili ji najít, aby si splnili své nejtajnější sny. Avšak hledání nebylo jednoduché a cesta k této květině byla plná překážek. Přesto se nevzdávali a věřili, že jednoho dne se s touto kouzelnou květinou setkají a jejich život se navždy změní. A tak začala tato pohádka o Malé Idově květině…

Once upon a time, in a small village nestled deep in the heart of the Czech Republic, there was a beautiful flower known as the Malá Idova květina. This flower was unlike any other in the world, possessing a unique and enchanting quality that people could not help but be drawn to. It was said that whoever possessed this flower would be granted immense luck and fortune.

Chapter 1: The Enchanting Flower

The Malá Idova květina was a small and delicate flower, with soft petals that seemed to glow in the sunlight. Its color was a deep shade of purple, and it exuded a fragrant scent that was both soothing and invigorating. It could only be found deep within a hidden, enchanted forest, where few people dared to venture. But those who did often returned with tales of its mysterious power, and soon, everyone was searching for the Malá Idova květina.

Chapter 2: The Quest Begins

One day, a young boy named Jan decided that he wanted to find the Malá Idova květina. He had heard tales of its power and was determined to be the one to possess it. So, he set out on a quest to find the flower, traveling deep into the forest and braving obstacles and dangers along the way.

Chapter 3: The Trials of the Forest

As Jan ventured deeper and deeper into the forest, he encountered a variety of obstacles and trials. He must cross a treacherous river, brave a raging storm, and climb a mountain that seemed to reach the sky. But no matter what challenges he faced, he remained focused on his goal, driven by the desire to capture the Malá Idova květina.

Chapter 4: The Flower’s Magic

Finally, after many long and perilous days, Jan found the Malá Idova květina. The moment he laid eyes on it, he was captivated by its beauty, and he knew that he had found what he had been searching for. With trembling hands, he reached out and plucked the flower from its stem. As he held it in his hands, he felt a warmth spread throughout his body, and he knew that the flower had bestowed its magic upon him.

Chapter 5: The Reward

Jan returned to his village, clutching the Malá Idova květina tightly in his hand. Everyone who saw him marveled at the flower’s beauty, and they knew that Jan had accomplished something truly remarkable. Soon, word spread throughout the land, and people from far and wide came to see the wondrous flower. And though many coveted it, the Malá Idova květina remained in Jan’s possession, a testament to his bravery and determination.

In conclusion, the Malá Idova květina may have been a small and delicate flower, but it possessed a power that was truly extraordinary. It was a symbol of hope, adventure, and achievement, a reminder that even the most impossible of dreams can be realized with enough perseverance and courage. And though many sought it, only one was able to capture its magic, a testament to the spirit of one brave young boy who refused to give up on his dreams.

Ponaučení z pohádky pro děti

Dlouho, dlouho před tím, v malé vesnici hluboko v srdci České republiky, rostla krásná květina nazvaná Malá Idova květina. Tato květina byla jiná než jakákoliv jiná na světě, a lidé se k ní cítili přitahováni magickým kouzlem. Říkalo se, že každý, kdo tuto květinu vlastní, bude obdarován obrovským štěstím a zbohatne.

Jednoho dne se mladý chlapec Jan rozhodl, že také chce tuto květinu najít. Slyšel o její magické síle a byl odhodlán být tím, kdo ji vlastní. Tak se vydal na cestu najít květinu, prošel hlubokým kouzelným lesem a postupoval skrze překážky a nebezpečí.

Jan se setkal s různými výzvami, jako například překročení řeky, zvládnutí bouře a zdolání hory, která se zdála sahající až k nebi. Nicméně byl odhodlán a sílil jeho touha po Malé Idově květině.

Nakonec, po mnoha dlouhých a nebezpečných dnech, Jan našel Malou Idovu květinu. Okamžitě se jí zamiloval, a věděl, že konečně našel to, po čem toužil. Se zatnutýma rukama ji utrhl z třeštiny. Cítil jak se teplo rozprostírá v jeho těle věděl, že se na něj Malá Idova květina moudře usmála.

Jan se vrátil do své vesnice a ta se obdivuhodla květině a věděli, že Jan dokázal něco skutečně mimořádného. Brzy se o této vynikající květině rozneslo po celé zemi. Ačkoliv ji mnozí chtěli, Malá Idova květina zůstávala v Janové vlastnictví, jako projev jeho odvahy a rozhodnutosti.

Malá Idova květina byla nejen malou a křehkou květinou, ale obsahovala sílu, která byla mimořádná. Byla symbolem naděje, dobrodružství a úspěchu a připomínala, že i ty nejtěžší sny mohou být naplněny s dostatečným nasazením a odvahou. Mnoho lidí usilovalo o tuto květinu, ale jenom jeden byl schopen její kouzlo zachytit jako projev skutečného ducha odvážného mladého chlapce, který nevzdal své sny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka