Krátké české pohádky před spaním pro děti

Květiny Malých Idů (Flowers of Little Ids)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Write an intro for a fairy tale about Květiny Malých Idů (Flowers of Little Ids) in the Czech language
Once upon a time in a small village nestled in the heart of Central Europe, there lived a group of tiny fairies known as Little Ids. Despite their small stature, these fairies were quite extraordinary, known for their magical abilities to heal and protect the surrounding lands.

One of their most prized possessions were the Květiny Malých Idů, the Flowers of Little Ids. These magical flowers were unlike any others in the world. They grew in a secret garden hidden deep in the enchanted forest, guarded by the Little Ids at all times. Legend had it that the flowers possessed the power to grant any wish, no matter how great or small.

To this day, no human had ever laid eyes on the Květiny Malých Idů. However, there was one brave young girl who dared to seek them out.

H2: The Brave Girl’s Journey to Find the Flowers

Ella, the young girl, was somewhat of a rebel, always seeking adventure and the unknown. One day, she stumbled upon a secret path that led deep into the forest. As she walked, she felt a strange pull, as if the forest were calling out to her.

Eventually, the path led her to the edge of a sparkling meadow, in the center of which stood a small cottage. Ella approached the cottage, but before she could knock on the door, a group of tiny creatures swarmed out.

To her amazement, Ella saw that they were fairies, each no bigger than a butterfly. One of them stepped forward, her tiny wings shimmering in the sunlight.

„Halt!“ the fairy said sternly. „What do you want here?“

„I seek the Květiny Malých Idů,“ Ella replied boldly.

The fairy’s eyes widened in surprise. „The Flowers of Little Ids? Do you have any idea what you’re asking?“

Ella nodded determinedly. „I have heard they have the power to grant any wish, and I am willing to take the risk.“

The fairy looked at her skeptically. „Very well, but be warned. The journey is treacherous and not many have returned from it. Are you sure you are up for the challenge?“

Ella nodded again without any hesitation. The fairy then gave her a tiny map and pointed her in the direction of the forest.

H2: The Treacherous Journey

Ella set out on her journey, carefully following the map. The journey was long and arduous, but with her courage and determination, she pressed on.

Soon, she arrived at the base of a steep mountain. The climb was treacherous, but she pressed on, determined to reach the top. At last, she stood at the summit and gazed out at the breathtaking view of the surrounding landscape.

As she descended the mountain, she had to traverse a deep and dark cave. The cave was filled with traps and obstacles, but Ella managed to navigate her way through with her intuition and quick thinking.

At last, after many long days and nights, she reached the sacred garden where the Květiny Malých Idů grew.

H2: The Wish Granted

Ella approached the garden with a mixture of awe and trepidation. The garden was filled with colorful flowers of every hue, each radiating an aura of magic.

She spotted the Květiny Malých Idů, which were glowing with a soft, golden light. Carefully, she plucked a flower and whispered her deepest wish.

To her amazement, the flower began to pulsate, radiating a warm energy that surrounded her. Suddenly, she felt her wish granted, and her world was filled with light and happiness.

H2: Conclusion

Ella returned to her village, changed forever by her encounter with the Květiny Malých Idů. Her friends and family were amazed at the stories she told of her brave journey and the magical flowers she had plucked from the hidden garden.

The legend of the Květiny Malých Idů lives on to this day, inspiring other brave souls to seek out the garden and find the magic within.

Ponaučení z pohádky pro děti

V malé vesnici uprostřed střední Evropy žila skupina drobných víl známých jako Malí Idové. Tito vílky byli známí svými magickými schopnostmi léčení a ochrany okolních zemí. Jedním z jejich nejcennějších pokladů byly Květiny Malých Idů. Tyto magické květiny rostly v tajné zahradě skryté hluboko v kouzelném lese, střežené Malými Idy po celou dobu. Legenda pravila, že květiny mohou splnit jakékoliv přání, jak velké či malé. Toto tajemství však nikdy nebylo prozrazeno lidem. Jednoho dne však jedna odvážná dívka, Ella, rozhodla najít Květiny Malých Idů i přesto, že to byla nebezpečná cesta. Po dlouhém a náročném putování se Ella dostala do posvátné zahrady, kde si mohla splnit své nejtajnější přání. Tato pohádka ukazuje, že touha po dobrodružství a růst se vyplní, pokud je k tomu člověk dostatečně odvážný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka