Krátké české pohádky před spaním pro děti

Kvetinky Malých Jidášů (Little Ids’s Flowers)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna louka plná krásných květin. Tyto květiny byly velmi zvláštní, neboť rostly jen na jednom místě, na louce Kvetinky Malých Jidášů. Tyto květiny byly tak krásné, že mohly oslnit každého, kdo je zahlédl. Někteří lidé tvrdili, že mají magické schopnosti a že koho políbí, tomu se splní všechna přání. A tak se louka stala místem, kam lidé putují z celého království, aby se pokusili políbit tyto zázračné květiny. Ale pozor, brzy se ukáže, že tyto květiny jsou čarovné a celá louka skrývá tajemství, které dokáže odhalit jen ten, kdo má čisté srdce a odvahu.
H2: Kvetinky Malých Jidášů (Little Ids’s Flowers) – Czech Folklore

H3: Česká Lidová Pověst

Kvetinky Malých Jidášů jsou jednou z nejznámějších českých lidových pověstí. Příběh vypráví o malých květinkách, které rostou v koutku zahrady, kterou si oblíbili děti. Pověst se často vypráví hlavně v oblasti Moravy a její okolí.

H3: Původ Květinek Malých Jidášů

Květiny Malých Jidášů pravděpodobně vznikly na počátku 20. století. Pověst se pravděpodobně zrodila jako náhodný výmysl některého místního obyvatele, který chtěl dětem pohádkou vysvětlit, proč by se neměli hrát na zahradě zámeckých paní.

H3: Popis Květin

Kvetinky Malých Jidášů jsou drobné květiny, které rostou v koutku zahrady, mezi křovím a trávou. Mají okrouhlé květní lístky, které jsou šedozelené nebo modrozelené. Květy jsou oválného tvaru a mají vysoké květní stonky, které se větví a nesou několik květů.

H3: Jak se Květiny Staly Malými Jidáši

Pověst vypráví o tom, že zahrada patřila zámecké paní, a ta měla údajně ráda květiny. Děti se tam však rády hrály a pomáhaly si tam stavět své stavby. Paní se však na děti velmi rozzlobila a chtěla, aby zahrada byla s jejími květinami pro děti nedostupná. Květiny se však spikly a pomohly dětem. Vyslaly k nim zprávu, aby přišly v noci do zahrady a pokud si nosení čepic zapomenou, mohou si je ze zahrady vypůjčit. Děti se tedy v noci do zahrady vydaly a nalezly tam květiny, které jim nabídly své květy, které si mohou dát do vlasů místo čepic. Květiny tak pomohly dětem a staly se pro ně malými hrdiny.

H3: Kulturní Význam

Kulturní význam Květinek Malých Jidášů spočívá především v tom, že příběh byl pravděpodobně vymyšlen kvůli soutěži o nejkrásnější koutek, kterou vypsal tehdejší starosta. Příběh byl natolik populární, že se stal součástí místní tradice a v současnosti se stále vypráví. Květiny Malých Jidášů se staly symbolem dětského odvahy a inovativního myšlení ve prospěch celého společenství.

H2: Kde Najít Květiny Malých Jidášů

H3: Lokalita

Květiny Malých Jidášů lze najít hlavně v oblasti Moravy a jižních Čech. Rostou na loukách a v křoví. Jejich krása a jedinečnost přitahují pozornost lidí a dětí.

H3: Dokumentární Film

V roce 2018 byl v rámci projektu na zachování českého kulturního dědictví natočen dokumentární film o Květinách Malých Jidášů. Film má název „Kvetinky Malých Jidášů – Tajemství zahrady“ a zachycuje historii a význam těchto květin. Je to jedinečná příležitost pro všechny, kdo mají zájem o českou kulturu a historii.

H2: Závěr

Květiny Malých Jidášů jsou jednou z nejkrásnějších a nejpopulárnějších českých lidových pověstí. Jejich krása a jedinečnost přitahují pozornost lidí i dětí. Je to příběh o dětech, které se díky květinám staly malými hrdiny. Květiny Malých Jidášů jsou symbolem dětského odvahy a inovativního myšlení ve prospěch celého společenství. Je stále vyprávěna a připomíná významné místo české kultury a historie.

Ponaučení z pohádky pro děti

Kvetinky Malých Jidášů (Little Ids’s Flowers) is one of the most well-known Czech fairy tales. It tells the story of small flowers that grow in the corner of a garden beloved by children. The fairy tale is often told in the Moravian region and its surroundings.

The flowers likely originated in the early 20th century. The tale was likely an invention of a local who wanted to explain to children through a fairy tale why they shouldn’t play on the garden of the lady of the manor.

The flowers are small and grow in the corner of the garden, among bushes and grass. They have circular petals that are greyish-green or bluish-green. The flowers are oval-shaped and have tall flower stems, which branch out and bear several flowers.

The tale tells of a garden belonging to a wealthy lady who supposedly loved flowers. However, the lady became very angry with the children who played in the garden and helped themselves to building materials. With a little help, the flowers sent a message to the children, telling them to come to the garden at night and stating that if they had forgotten to bring their caps, they could borrow them from the garden. The children went to the garden at night and found the flowers that offered them their petals to wear in their hair instead of caps. The flowers helped the children and became small heroes for them.

The cultural significance of Little Ids’s Flowers lies mainly in the fact that the story was probably invented for a competition for the most beautiful corner announced by the then-mayor. The story was so popular that it became part of local tradition and is still told today. Little Ids’s Flowers have become a symbol of children’s bravery and innovative thinking for the benefit of the entire community.

Little Ids’s Flowers can mainly be found in the Moravian and Southern Bohemian regions. They grow on meadows and bushes. Their beauty and uniqueness attract the attention of people and children.

In 2018, a documentary film about Little Ids’s Flowers was filmed as part of a project for the preservation of Czech cultural heritage. The film is called „Kvetinky Malých Jidášů – Tajemství zahrady“ (Little Ids’s Flowers – The Secret of the Garden) and portrays the history and importance of these flowers. It is a unique opportunity for all those interested in Czech culture and history.

In conclusion, Little Ids’s Flowers is one of the most beautiful and popular Czech folk tales. Their beauty and uniqueness attract the attention of people and children alike. It is a story about children who became little heroes with the help of flowers. Little Ids’s Flowers are a symbol of children’s bravery and innovative thinking for the benefit of the entire community. The tale is still told and reminds us of the important place Czech culture and history occupy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka