Krátké české pohádky před spaním pro děti

Král Králík a Zázračné Jablko (King Rabbit and the Magical Apple)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna zvláštní země, kde vládl Král Králík. Tento král nebyl jen obyčejným králíkem, byl skutečně velmi moudrý a spravedlivý. Jeho království bylo plné zelených luk a lesů, a všude rostly úžasné plody a květiny. Avšak jeden plod byl neobyčejně zvláštní – zázračné jablko, které mělo neuvěřitelnou moc uzdravit každého, kdo by se jím najedl. Cesta, která Krále Králíka a jeho lidé museli absolvovat, aby toto jablko získali, byla plná nebezpečí a těžkých zkoušek, ale nakonec to byla cesta plná odvahy a zázraků.
Král Králík a Zázračné Jablko

Once upon a time, in a kingdom far, far away, there lived a wise and just king. His name was Král Králík, and he was known for his love for all creatures, big and small.

One day, while taking a walk in the forest, Král Králík stumbled upon a magical apple. The apple was unlike any other fruit he had ever seen before. It glowed with a bright light and had a sweet, tempting fragrance.

Král Králík picked up the apple and examined it closely. He knew that this was no ordinary fruit. It had to be magical.

Without wasting a moment, Král Králík took the apple to his castle and called upon his trusted advisors to find out more about the fruit.

The advisors studied the apple and concluded that it was indeed magical. They told Král Králík that whoever ate the apple would gain immense wisdom and knowledge. It was said that the one who possessed the apple would become the greatest ruler in all the land.

Král Králík knew that this apple was not meant for him alone. He decided to share the apple with his subjects and give them a chance to gain wisdom and knowledge too.

The king announced that he would offer the apple to the person who solved the riddle that he would set up. The riddle was:

„Chtěl jsem na této zemi vládnout, ale všichni mě odmítli, tak jsem se usadil v lese a začal žít životem, který jsem si vždycky přál. Co jsem? “

People from all over the kingdom came to the castle to solve the riddle and win the magical apple. Many wise men, scholars, and philosophers tried to solve the riddle, but none could.

One day, a young shepherd boy arrived at the castle. He was dressed in rags and carried a small pouch of sheep’s wool. He listened to the riddle and thought for a moment.

„Je to sice jen domněnka, ale myslím si, že ten, kdo hledal zde, je král a ten, kdo našel, je králík. Protože i král byl dříve králíkem. “ he said.

Král Králík was amazed by the boy’s answer. He knew that the shepherd boy had solved the riddle correctly. He handed him the apple and declared him the winner.

The young boy took a bite of the apple and instantly gained immense wisdom and knowledge. He became one of the most respected scholars in the kingdom, and people came from far and wide to seek his advice.

Král Králík was pleased with the outcome. He knew that the young boy would use his newfound knowledge to make the kingdom a better place for all.

And so, the magical apple became a symbol of wisdom, justice, and fairness in the land. Every year, the people of the kingdom celebrated the day when Král Králík shared the apple with his subjects.

Conclusion

The story of Král Králík a Zázračné Jablko is a timeless tale that teaches us the importance of wisdom and knowledge. It shows us that even the smallest and least expected can solve great problems with creativity and intelligence.

The wise and just king, Král Králík, is an example of a leader who puts the needs of his subjects before his own. His decision to share the magical apple with his people shows his generosity and compassion.

The story also highlights the power of knowledge and its ability to transform and enrich our lives. The young shepherd boy’s journey from rags to riches shows us that education is the key to success.

In today’s world, we can learn many lessons from this fairy tale. We must strive to be wise and just leaders who care for our subjects and work towards their betterment. We must also value education and knowledge and use it to create a better world for ourselves and future generations.

Ponaučení z pohádky pro děti

Dávno, dávno v dalekém království žil moudrý a spravedlivý král, jehož jméno bylo Král Králík. Byl znám svou láskou ke všem tvorům, velkým i malým. Jednoho dne, když procházel lesem, narazil Král Králík na zázračné jablko. Jablko bylo odlišné od všech ovoců, které kdy viděl. Svého rázu svítilo velkým světlem a mělo sladkou, lákavou vůni. Král si jablko pečlivě prohlédnul a pochopil, že to není obyčejné ovoce, ale něco magického. Bez zbytečného odkladu se Král Králík rozhodl, že musí toto jablko sdílet se svými lidmi, aby i oni získali moudrost a znalosti. Rozhodl se tedy, že jablko nabídne tomu, kdo vyřeší hádanku, kterou si vymyslí. Na rozhodnutí přišel a uspořádal soutěž o jablko. Mnoho moudrých mužů, učenců a filozofů se pokoušelo hádanku vyřešit, ale žádný to nezvládl. Jednoho dne ale přišel k zámku mladý pastýřk, který byl oblečen v hadrech a nosil si s sebou malou tašku plnou ovčí vlny. Poslechl si hádanku, zamyšlel se a po krátké chvíli odpověděl: „Je to sice jen domněnka, ale myslím si, že ten, kdo hledal zde, je král a ten, kdo našel, je králík. Protože i král byl dříve králíkem. “ Král Králík byl ohromen chlapecovou odpovědí. Věděl, že pastýřek hádanku vyřešil správně. Daroval mu jablko a vyhlásil jej vítězem. Chlapec jablko okamžitě snědl a získal obrovskou moudrost a znalosti. Stal se jedním z nejvíce uznávaných učenců v království a lidé přicházeli z daleka, aby od něj získávali rady. Král Králík byl výsledkem spokojen. Věděl, že mladý chlapec využije svých získaných znalostí k tomu, aby království učinil lepším místem pro všechny. A tak se zázračné jablko stalo symbolem moudrosti, spravedlnosti a slušnosti v zemi. Každoročně lidé království slaví den, kdy Král Králík jablko sdílel se svými lidmi. Tento příběh nás učí, že nevážíme si všeho jako samozřejmost, ale bereme na vědomí, že moudrost a znalosti mohou proměnit a obohatit naše životy. Naším úkolem by mělo být stát se moudrými a spravedlivými vůdci, kteří dbají na své poddané a pracují na zlepšení jejich života.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka