Krátké české pohádky před spaním pro děti

Kámen v kuřátkově hlavě – Stone in the Cock’s Head

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna vesnice u lesa, kde se rozhlížela stará usedlost s malým chlívem, ve kterém žil kohout s několika slepicemi. Jednoho dne se však do kohoutovy hlavy dostal tajemný kámen, který změnil nejen jeho život, ale i osud celé vesnice. Tak začíná příběh o Kámen v kuřátkově hlavě – kouzelném příběhu plném dobrodružství, lásky a naděje, který vám přinese radost a naději, že všechno je možné, pokud máte touhu a odvahu snít velké sny.

Prologue

V dávných dobách, kdy ještě kouzla a zázraky byly každodenní realitou, žil v jedné vesnici na malém, ale zeleném kopci malý kohout jménem Kuřátko. Byl to obyčejný kohout, ale jeho hlava byla magická. Uvnitř se nacházel malý, zářící kámen, který dodával Kuřátku sílu a odvahu, aby ochraňoval svou rodinu a ostatní zvířata ve vesnici. Ale jednoho dne se stalo něco hrozného, co mělo zásadní dopad na celou vesnici.

1. Kapitola – Krádež

Jednoho dne, když Kuřátko procházel vesnicí, přistihlo ho několik loupežníků, kteří hledali cennosti. Když spatřili zářící kámen v Kuřátkově hlavě, okamžitě ho chtěli získat pro sebe. Ale Kuřátko bylo statečné a bránilo svého klenotu se vší silou. V boji s loupežníky však došlo k nešťastné události – jeden z lupičů se rozhodl vystřelit po Kuřátkovi a kulka se dostala přímo do jeho hlavy. Kuřátko bylo mrtvé a jeho zářící kámen zmizel.

2. Kapitola – Beznaděj a smutek

Vesnice byla v zoufalství. Bez Kuřátka a jeho magické síly se zdálo, že jsou bezmocní a nechránění. Ostatní zvířata truchlila a nevěděla, co bude dál. Někteří se dokonce báli opustit své domovy kvůli novému nebezpečí, které se mohlo na ně kdykoliv vyřítit. Smutek ve vesnici byl nezměrný.

3. Kapitola – Naděje

Ale jednoho dne se objevil cestovatel jménem Jan. Byl to pozoruhodný muž, který měl mnoho záhadných zkušeností a dovedností. Když viděl smutek ve vesnici, rozhodl se pomoci. Vzal si svou věrnou kočku a vypravil se hledat ztracený kámen. Během své cesty se setkal s mnoha zvířaty a lidmi, kteří mu pomáhali. Nakonec se dostal ke starému moudrému muži, který mu o kameni pověděl.

4. Kapitola – Hledání

Jan se vrátil zpět do vesnice s novým nadějí. Věděl teď, kudy se má vydat a jak najít ztracený kámen. S kočkou se vydal do hlubokého lesa, kde měl být kámen ukryt. Cesta byla plná nebezpečí a překážek, ale Jan a jeho kočka se nikdy nevzdali. Nakonec se dostali ke starodávnému kamennému obelisku, kde kámen měl být ukryt.

5. Kapitola – Obnova

Jan se podíval na obelisk a viděl zářící kámen v jeho vrcholu. S kočkou rychle vylezl na vrchol a vzal kámen do ruky. Když se dotkl Kuřátkova kamene, zazářil a záře se rozšířila k celému lesu. Zvířata se odebrala k jeskyni, kde se kámen nacházel, a Jan jim vyprávěl o své cestě a o tom, kam se chystá. S pomocí zvířat se Jan vrátil do vesnice a dával kámen do Kuřátkovy hlavy. Kuřátko se probudilo k novému životu a z jeho hlavy zářil zářící kámen jako nikdy předtím.

Epilog

Od té doby se vesnice, díky Kuřátka síle, stala bezpečnější a zvířata znovu našla svou naději a radost. Jan se stal uznávaným hrdinou a už nikdy nezapomněl na zvířata, která mu pomohla najít kámen. A tak se všichni dohodli, že je třeba se bránit a dovednosti a schopnosti využívat, aby byli v boji proti zlu úspěšní. A tak žili spokojeně a ačkoliv Kuřátko už bylo pokročilého věku, jeho pověst a jeho zářící kámen zůstanou v srdcích všech zvířat na věčnost.

Ponaučení z pohádky pro děti

Pohádka o Kuřátku je příběhem statečnosti a naděje. Ukazuje, jak důležitá je ochrana domova a rodiny a jak se bojovat proti zlu. Vidíme, že i když něco ztratíme, můžeme najít zpět naději díky pomoci druhých. Jan, hrdina příběhu, nás učí, že s odvahou, vytrvalostí a pomocí ostatních můžeme překonat i ty nejtěžší překážky. Je třeba se nevzdávat a hledat cestu k obnově a lepší budoucnosti. Pohádka poukazuje také na to, jak důležité je mít schopnosti a využívat je v boji proti zlu. Nakonec se obecně ukazuje, že věrnost, naděje a odvaha jsou klíčové prvky pro překonání všech překážek a úspěšný život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka