Krátké české pohádky před spaním pro děti

Jízda na nebesa Pasakonaweje

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jedna země, kde se lidé rádi bavili a předávali si různé příběhy. Mezi nimi se vyprávěla i pohádka o Jízdě na nebesa Pasakonaweje. Tato pohádka vypráví o neuvěřitelné cestě, kterou podnikl jeden statečný mladík. Díky své odvaze a nezlomné vůli se mu podařilo dosáhnout nebeských výšin a setkat se s nesmrtelnými bytostmi. A tak začíná příběh plný dobrodružství, tajemství a nečekaných zvratů. Připravte se na cestu do fantastického světa, kde se na každém kroku skrývá nová záhada a dávná tajemství.
Once upon a time, in a land far away, there was a beautiful kingdom called Pasakonaweje. The people of Pasakonaweje were happy and prosperous, and they lived a peaceful life. However, there was one thing that they all wished for, and that was the ability to ride up to the heavens and see the world from above.

In Czech, this desire is known as „Jízda na nebesa,“ or „Riding to the Heavens.“ It was said that whoever was able to do this would gain a great understanding of the world and become wiser in the ways of life. Many tried, but no one was ever successful.

One day, a young man named Janek decided that he would be the one to accomplish this feat. He was determined and had a heart full of courage, so he set out on a journey to find the secret to Jízda na nebesa.

Heading 2: Janek’s Journey Begins

Janek had heard that there was an old witch who lived in the forest, and she was the only one who knew the secret to Jízda na nebesa. He set out on his journey, traveling through fields and mountains until he finally reached the edge of the forest.

He was met by a group of friendly animals who offered to guide him through the forest. They led him to the witch, who was hidden away in a cave deep within the woods. She was an old and wrinkled woman, but her eyes sparkled with magic.

Heading 3: The Witch’s Secret

Janek approached the witch and asked her if she knew the secret to Jízda na nebesa. The witch cackled and said, „I do know the secret, but it’s not something that can be easily obtained. You must prove your worthiness by completing three quests.“

Janek was determined to overcome any challenges, so he accepted the witch’s challenge. She gave him three tasks to complete, each one more difficult than the last.

Heading 3: Completing the Quests

The first task was to find a rare flower that only grew on the highest mountain peak in the kingdom. Janek climbed to the top of the mountain, facing harsh winds and dangerous cliffs. Finally, he found the flower and brought it back to the witch.

The second task was to retrieve a golden apple from a tree guarded by a ferocious dragon. Janek bravely faced the dragon and managed to retrieve the apple without getting hurt. He brought it back to the witch, who was impressed with his bravery.

For the final task, the witch told Janek that he had to travel to the edge of the kingdom and bring back a feather from an angel’s wing. This was the most difficult task yet, but Janek did not falter. He traveled to the edge of the kingdom, and after days of searching, he finally found an angel who agreed to give him one of their feathers.

Heading 2: Jízda na nebesa

With all three tasks complete, Janek returned to the witch. She was pleased with his determination and bravery and revealed to him the secret to Jízda na nebesa. She gave him a potion, which he was supposed to drink before riding his horse up the highest mountain.

Janek took the potion and rode his horse up to the top of the mountain. Suddenly, he felt a strange sensation, and his horse began to rise into the air. He looked down and saw that the earth was growing smaller beneath him. He had accomplished Jízda na nebesa.

He rode through the clouds and saw the world from a new perspective. He saw the rivers and mountains, the fields and forests, and he understood the beauty of the world. When he finally returned to Pasakonaweje, he was a wiser man and had a new appreciation for life.

Heading 2: Conclusion

And so, the tale of Jízda na nebesa Pasakonaweje became a legend passed down from generation to generation. The people of Pasakonaweje continued to live their peaceful lives, and Janek was remembered as the brave man who achieved the impossible.

Ponaučení z pohádky pro děti

Byl jednou krásný celonárodní stát Pasakonaweje. Lidé v něm žili šťastně a bohatě a jejich život byl plný míru. Měli však jedno přání – vidět svět shůry. Toto přání bylo označováno jako „Jízda na nebesa“. Lidé Pasakonaweje věřili, že kdo tohoto cíle dosáhne, získá moudrost a porozumění světu. Mnozí se o to pokusili, avšak nikomu se to nepodařilo.

Jednoho dne se na tuto výzvu rozhodl odpovědět mladý muž jménem Janek. Byl odhodlaný a plný odvážného srdce, a tak se vydal na cestu, aby odhalil tajemství Jízdy na nebesa.

Slyšel o staré čarodějnici, která byla jedinou, kdo věděla tajemství. Vydal se tedy na cestu, překonávajíc pole a hory, až se dostal ke kraji lesa. Zde se setkal s přátelskými zvířaty, která mu nabídla pomoc při průchodu lesem. Přivedli ho ke čarodějnici, která žila v hluboké jeskyni.

Čarodějka mu řekla, že ví, jak dosáhnout Jízdy na nebesa, ale nebylo to něco, co by se dalo snadno získat. Janek tedy musel dokázat svoji zdatnost tím, že splní tři úkoly.

Prvním úkolem bylo najít vzácný květ, který rostl jen na nejvyšším vrcholu v království. Janek se vydal na horu a po nebezpečném výstupu našel květ a přinesl ho čarodějnici.

Druhým úkolem bylo získat zlaté jablko z stromu, který byl strážen zuřivým drakem. Janek se statočně postavil drakovi a dokázal získat jablko bez úrazu. Přinesl je zpět k čarodějnici, která byla jeho odvahou ohromena.

Poslední úkol bylo cestovat na okraj království a přinést zpět péří z křídla anděla. Toto byl nejtěžší úkol, ale Janek neváhal. Cestoval na okraj království a po několika dnech hledání se mu nakonec podařilo nalézt anděla, který mu jedno své pero poskytl.

Poté, co Janek splnil všechny tři úkoly, vrátil se zpět k čarodějnici, která byla jeho odhodláním a statečností ohromená. Prozradila mu tajemství Jízdy na nebesa a dala mu lektvar, který měl vypít před jízdou na koni na nejvyšší horu.

Janek tedy vypil lektvar a vyjel na svém koni na horu. Najednou pocítil zvláštní pocit a jeho kůň začal stoupat do vzduchu. Pod ním se země stala stále menší a uviděl svět z nové perspektivy. Když se vrátil zpět do Pasakonaweje, byl moudřejším člověkem a nově ocenil krásu světa. Tato legenda byla předávána z generace na generaci. Lidé Pasakonaweje ve svém klidném životě pokračovali a Janek byl pamětihodný jako statečný muž, který dokázal nemožné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka