Krátké české pohádky před spaním pro děti

Jaro a Podzim – Spring and Autumn

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jedna země, kde se každý rok opakovala dvě roční období – jaro a podzim. Ale v této zemi vládla lhůta nejistoty, kdy se jeden z těchto sezon mohl zmocnit trůnu bez varování. Tak začíná naše pohádka o Jaru a Podzimu, jejich vzájemné přátelství a zápasu o vládu nad královstvím.
Once upon a time, in a faraway land known as the Czech Republic, there were two seasons that ruled over all others – Jaro (Spring) and Podzim (Autumn). They were known to be brothers, each with their own unique personalities and gifts.

Hlava 1: Jaro (Spring)

Jaro was a young and vibrant season, full of life and energy. He was known to bring new beginnings and fresh starts to the people of the land, filling everything with color and light. The air would fill with the sweet scent of blooming flowers, and the birds would sing merrily in the trees.

Jaro was also known to be mischievous, and he loved to play pranks on his brother Podzim. He would secretly plant seeds in Podzim’s garden, hoping to surprise him with a burst of color and growth.

Despite Jaro’s playful spirit, he was also responsible for the bounty of the land. He brought with him the rains that nourished the soil and helped the crops grow. Without him, the people of the land would surely suffer.

Hlava 2: Podzim (Autumn)

Podzim, on the other hand, was a quieter and more reserved season. He was older than Jaro, and his hair and beard had turned golden with age. He was known to be wise and thoughtful, with a deep understanding of the cyclical nature of life.

Podzim was responsible for bringing the harvest to the land, gathering the crops that Jaro had helped grow. He would carefully tend to his garden, pruning and trimming the plants to ensure that they were healthy and strong.

Despite his serious demeanor, Podzim had a playful side as well. He would often surprise Jaro with a sudden gust of wind, scattering the colorful leaves that he had carefully gathered.

Hlava 3: The Changing of the Seasons

Throughout the year, Jaro and Podzim would take turns ruling over the land. Jaro would arrive in March, bringing with him the promise of new life and growth. He would spend the next few months weaving his magic, filling the land with color and joy.

As the days grew shorter and the nights grew cooler, Podzim would prepare for his arrival. He would spend the summer months gathering the crops and tending to his garden, readying the land for the cold months ahead.

And then, in late September, Podzim would take his place on the throne. He would bring with him the vibrant oranges, yellows and browns of the autumn leaves, and the land would be transformed once again.

Hlava 4: The Importance of Balance

Although Jaro and Podzim may seem like opposites, they were actually two sides of the same coin, each necessary for the other to thrive. Without Jaro’s energy and vitality, the land would never be able to grow and prosper. And without Podzim’s care and wisdom, the land would quickly become overgrown and chaotic.

Together, Jaro and Podzim were a perfect balance, ensuring that the cycle of life continued year after year, each season bringing with it its own unique gifts and blessings.

Závěr:

And so, the people of the land learned to appreciate both Jaro and Podzim, welcoming each season with open arms and celebrating the unique qualities that they brought. They knew that without Jaro, there could be no Podzim, and that without Podzim, there could be no Jaro. And so, they continued to live in harmony with the changing of the seasons, grateful for the beauty and wonder that each one brought.

Ponaučení z pohádky pro děti

V pohádce „Jaro a Podzim“ se dozvídáme o dvou ročních obdobích, která jsou zodpovědná za život v České republice – Jaro a Podzim. Jaro je mladistvé, plné života a energie, která přináší nové začátky a svěžest. Je také hravé a rádo se plete do zahrad svého bratra Podzimu, kde sází nové semínka, aby ho překvapil. Na druhou stranu Podzim, starší a moudrejší, je zodpovědný za sklizeň a péči o zahradu. Je vážnější, ale má také svoji hravou stránku.

Hlavním ponaučením je důležitost rovnováhy a toho, že oba roční období jsou stejně nezbytné. Bez Jarova zdroje nových sil by se země nikdy nedostala do stavu, kdy by mohla prosperovat, a bez Podzimovy péče by se stala chaotickou a přeplněnou. Je tedy důležité oceňovat oba období a uvědomit si, že každé z nich přináší své jedinečné dary a požehnání. Lidé se naučili žít v harmonii s ročními obdobími a ocenili krásu a divy, které přinášejí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka