Krátké české pohádky před spaním pro děti

Cesta Passaconawaye do nebe (Passaconaway’s Ride to Heaven)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden indiánský náčelník jménem Passaconaway, který žil na území dnešního státu New Hampshire v USA. Zemřel a byl pohřben v jeskyni. Jeho duše však nechtěla zůstat na zemi navždy a tak se rozhodl vydat se na cestu do nebe. Tato pohádka pojednává o jeho neobyčejné cestě Passaconawayem do nebeského království. V této pohádce se můžete těšit na dobrodružství, magii a velkolepé zážitky. Vítáme vás uvnitř a přejeme vám příjemné čtení o Passaconawayově jízdě do nebe.
H2: Passaconaway – Legenda o mocnom vladaři

Mezi indiánskými kmeny, které kdysi obývaly Ameriku, se stala legendou jméno Passaconaway. Tento mocný vládce Seminoleů a Abenakiů byl známý pro svou moudrost a schopnost vyjednávat mezi kmeny. Jeho pověst přežila staletí a i dnes je stále k vidění a slyšení v různých koutech světa. Jedním z nejzajímavějších příběhů, které se o něm vyprávějí, je Cesta Passaconawaye do nebe.

H2: Záhadná cesta

Jakožto moudrý vladař byl Passaconaway podporován svými lidmi a byl k nim velmi vstřícný. Nicméně, mnoho lidí v jeho okolí tvrdilo, že je vlastně více než jen chytrý člověk. Tvrdili, že je to tajemný zázračný muž, jehož mocná kouzla umožňovala neuvěřitelná tažení.

Jistého dne, prý, Passaconaway odešel ze svého domu a vyrazil do hor, kde se vynesl do oblak a odešel na cestu do nebe. Jeho lidé sledovali s úžasem, jak se jejich vladař vznáší stále výš a výš, až zmizel v dálce.

H3: Tajné znalosti

Jak se později ukázalo, Passaconaway držel tajné znalosti o magii a kosmických silách, které lidem v jeho domovině nebyly známy. Po různých ústních pověstech, se učil od duchů, kteří se mu zjevovali v jeho snech a v průběhu svých meditací. Získané poznatky mu umožnily provést takový úžasný krok jako je cesta do nebes.

H3: Obdivuhodná síla

Cestou do nebe, prý Passaconaway procházel rozmanitými dimenzemi, zvládal různá kouzla a přemáhal temné síly. Dokázal se vyrovnat s úskalími, na které nikdo jiný dosud nedosáhl. Jeho cesta byla plná nebezpečí, ale jeho síla, vytrvalost a moudrost mu umožnily porazit všechny překážky.

Předpokládá se, že po Passaconawayově cestě se z ostatních dimenzí vrátil s neuvěřitelnou energií, kterou využíval pro pomoc svým lidem. Není jasné, jaké přesně získal moucnosti, ale lidé v jeho okolí si byli jistí, že jeho síly byly veliké.

H3: Mistrovství

Po svém návratu z nebes, se Passaconaway stává známým pro své mistrovství a magické schopnosti. Lidé ho uctívali jako boha a často se u něj ucházeli o radu a pomoc. Mnoho z jeho rad a rad jeho vděčných lidí se staly legendami a dnes jsou stále citovány a pokládány za návod ke správnému životu.

H2: Dědictví, které nezanikne

Legenda Cesta Passaconawaye do nebe je příběhem o síle, moudrosti a vytrvalosti,a také o věře v to, že lze překonat cokoli, pokud použijete své schopnosti s patřičnou moudrostí. Tato příhoda, stejně jako další pověsti a legendy okolo Passaconaway, poskytují ucelený obraz o jeho dědictví a jeho postavení jako moudrého a zázračného muže.

Legenda Cesta Passaconawaye do nebe bude vždy symbolem v těžkých časech, kdy lidé musí překonat velké překážky a potřebují nějakou inspiraci či naději. Napomáhá k připomínání našeho vlastního dědictví a tradic, stejně jako naší schopnosti rozvíjet vlastní síly a magický talent.

Ponaučení z pohádky pro děti

Legenda o Passaconawayovi, moudrém a vyjednávajícím vládci Seminolů a Abenakiů, zahrnuje příběh jeho Cesty do nebe. Po návštěvě jiných dimenzí a získání tajemných znalostí o magii a kosmických silách, se Passaconaway stal uctívaným bohem. Jeho mistrovství a magické schopnosti mu umožnily pomáhat svému lidu a jeho rady a příběhy se staly legendami. Legenda symbolizuje sílu, moudrost a vytrvalost, a v těžkých časech může posloužit jako inspirace a naděje. Připomíná nám naše vlastní dědictví a tradice, a naši schopnost rozvíjet své magické schopnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka