Krátké české pohádky před spaním pro děti

Cesta k nebesům: Příběh Passaconawayovy jízdy

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo jednou jeden velký indiánský náčelník jménem Passaconaway. Jeho lid věřil, že když zemřou, podniknou cestu k nebesům. Ale jakými prostředky tato cesta vedla? Přestože se na první pohled zdála snadná, v praxi byla velmi obtížná a nebezpečná. Avšak Passaconaway nebyl obyčejný muž, byl nesmírně statečný a odhodlaný dokázat, že jeho lid může cestovat k nebesům bez rizika. Jeho odvaha a rozhodnost vedou k dobrodružnému, nádhernému, ale také strašidelnému příběhu jeho cesty k nebesům, nazvaného „Cesta k nebesům: Příběh Passaconawayovy jízdy“.
H2: Cesta k nebesům: Příběh Passaconawayovy jízdy
H3: Úvod

Dávná země, kde se vine řeka Merrimack, je místem plným tajemství a ság. Jednou z těchto legend je i příběh Passaconawayovy jízdy na obrovském medvědovi.

H2: Původ příběhu
H3: Indiánský Cacique Passaconaway

Indiánský Cacique Passaconaway se narodil v první polovině 16. století v oblasti, která se dnes nazývá New Hampshire. Byl velkou autoritou v kmeni jeho kmene a stal se známým svou moudrostí a schopností prozírání budoucích událostí.

H2: Příběh
H3: Passaconawayova jízda na medvědovi

Příběh začíná v době, kdy se Passaconaway rozhodl doprovodit svůj kmen na lov. Ale když bylo zjištěno, že lovci jsou v nebezpečí, rozhodl se Passaconaway použít svoji magii, aby je ochránil. Naštěstí měl právě toho dne výjimečné štěstí potkat obrovského medvěda.

Nebyl to obyčejný medvěd, ale byl to medvěd mocnější a moudřejší než ostatní. Passaconaway okamžitě pochopil, co se děje, a obrovský medvěd mu nabídl svou pomoc. Passaconaway okamžitě přijal a medvěd se posadil, aby se Passaconaway mohl posadit na jeho záda.

A také jako by si medvěd uvědomoval, co Passaconaway vyžaduje, odstartoval bez jakéhokoli pokynu jízdu k obloze. Vzduch se stával čím dál tím tenčím a Passaconaway více a více stoupal vzhůru k nebesům.

Jejich cesta byla až po měsíc a probíhala celou řadou zemí. Cestovali z lesů a hor, přes řeky a oceány, a překonali nebezpečné vodopády a mořské proudy. Passaconaway komunikoval s obrovským medvědem a ten se řídil jeho pokyny.

Po náročné cestě dorazili na konečnou stanici – nebeský dům. Passaconaway hledal návod, jak pomoci jeho kmene a jak překonat problémy, které je sužují. V nebeském domě se setkal s mocnými králi a řešil s nimi závažné důležité otázky.

A když byly problémy vyřešeny, obrovský medvěd a Passaconaway se vrátili zpět na zem. Toto dobrodružství pro Passaconawawe bylo věčně nezapomenutelné a lidé dodnes vypráví příběh o Passaconawayovi, který objel svět na zádech obrovského medvěda.

H2: Závěr
H3: Legenda dnes

Příběh Passaconawayovy jízdy na medvědovi se stal jednou z nejznámějších indiánských legend v USA. Je to hrdinský příběh o lidství a moudrosti, který vznikl mezi indiánskými kmeny na území Spojených států. Dnes se z této legendy stala turistická atrakce a příběh, ke kterému se přistěhování mohou vracet.

Ponaučení z pohádky pro děti

Příběh Passaconawayovy jízdy na obrovském medvědovi je indiánská legenda ze Spojených států. Passaconaway byl vůdcem svého kmene a jeho moudrost a schopnost prozírání budoucích událostí byly velmi vážené, stejně jako jeho schopnost používat magii. V této legendě Passaconaway doprovodil svůj kmen na lov a když bylo zjištěno, že lovci jsou v nebezpečí, rozhodl se použít svoji magii a ochránit je. Potkal obrovského medvěda, který mu nabídl svou pomoc a Passaconaway okamžitě přijal. Medvěd je vznesl do nebes a na jejich cestě setkali mnoho nebezpečí. Passaconaway hledal pomoc pro svůj lid a setkal se v nebeském domě s mocnými králi. Po návratu na zem byl tento dobrodružný zážitek nezapomenutelný a lidé dodnes vyprávějí tuto legendu. Je to hrdinský příběh o lidství a moudrosti, který připomíná, že magie a moudrost mohou přinést vítězství v těžkých situacích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka