Krátké české pohádky před spaním pro děti

Čarodějné dítě

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Dlouho, dávno v krajině plné kouzel a tajemství, se narodilo Čarodějné dítě. Jeho matka byla mocnou kouzelnicí a otec největším čarodějem v celé zemi. Už od narození bylo jasné, že tento malý tvoreček bude mít nadpřirozené schopnosti. A tak se začal psát příběh o tom, jak se Čarodějné dítě snaží najít své místo v kouzelnickém světě a jak se musí vypořádat se svým osudem.

Once upon a time, in a small village in the Czech Republic, there was a baby born with unusual powers. People whispered that the baby was a Čarodějné dítě – a magical child. Some thought it was a blessing, while others believed it to be a curse.

Čarodějné dítě

As the child grew up, it became clear that the rumors were true – the child possessed incredible powers. She could levitate objects with a wave of her hand, and could see into the future with startling accuracy. The villagers were both awed and frightened by the child’s abilities.

The Jealous Witch

One day, a jealous witch who lived in the nearby forest came across the child. She saw the child’s powers and became enraged with envy. She decided to steal the child’s powers for herself.

The Magic Quest

The witch disguised herself as a kind old woman and visited the child’s home, promising to help the family. But she had ulterior motives – to find out the source of the child’s powers. She soon discovered that the child’s powers came from a rare blue flower that only grew on the highest peak of the nearby mountains.

The witch decided to set out on a dangerous quest to find the flower. She traveled through treacherous terrain and battled fierce creatures to reach the mountaintop. Finally, she found the blue flower and plucked it from the ground.

The Witch’s Betrayal

With the flower in her possession, the witch returned to the child’s home. But instead of giving the flower to the child, she decided to keep it for herself. She brewed a potion using the flower and drank it, hoping to gain the child’s powers.

But the potion had terrible side effects – the witch’s body twisted and contorted, and she writhed in agony. The child’s powers were too great for the witch to handle. In a final act of desperation, the witch tried to pass the powers back to the child, but it was too late. The child’s powers had already disappeared.

The Legacy of the Child

The child grew up to be a kind and gentle person, living a simple life and helping others with her kindness. She never forgot about her powers, but was content living a normal life. In time, she had children of her own, and her legacy was passed down through the generations.

The blue flower that had caused so much trouble became a symbol of the child’s powers, and people would often wear blue flowers in their hair to show respect for the Čarodějné dítě.

And so, the tale of the Čarodějné dítě lives on, a reminder of the power of magic and the importance of using it for good.

Ponaučení z pohádky pro děti

V malé vesnici v České republice se narodilo dítě s neobvyklými schopnostmi. Lidé šeptali, že to bylo Čarodějné dítě – magické dítě. Postupně se ukázalo, že to nebyla jenom pověst, ale dítě skutečně mělo neuvěřitelné schopnosti. Dokázalo levitovat objekty tím, že jimi zamávalo a mohlo vidět do budoucnosti s neuvěřitelnou přesností. Lidé v obci byli udiveni a zároveň se báli jeho schopností.

Jednoho dne závistivá čarodějnice, která žila v blízkém lese, narazila na dítě. Uviděla jeho schopnosti a stala se velmi závistivou. Rozhodla se ukrást dítěti jeho schopnosti pro sebe. Čarodějnice se převlékla za starou laskavou ženu a navštívila domov dítěte, slibujíc pomoc rodině. Však měla skryté úmysly – najít zdroj dítěte schopností. Brzy objevila, že jeho schopnosti pocházejí z vzácné modré květiny, která roste pouze na nejvyšším vrcholu nedalekých hor.

Čarodějnice se rozhodla podniknout nebezpečnou cestu, aby našla květinu. Procestovala zradu terén a bojovala s divokými tvory, ale nakonec na vrcholu našla modrou květinu a utrhla ji z půdy. S květinou v ruce se Čarodějnice vrátila do domova dítěte. Ale místo toho, aby květinu dala dítěti, rozhodla se ji nechat pro sebe. Uvařila z ní lektvar a vypila ho, doufající, že získá dítěti schopnosti.

Ale lektvar měl hrozné vedlejší účinky – tělo Čarodějnice se zakřivilo a kroužila se bolestí. Schopnosti dítěte byly pro Čarodějnici příliš velké. V závěrečném aktu zoufalství se pokusila přenést schopnosti zpět na dítě, ale bylo to pozdě. Schopnosti dítěte již zmizely.

Dítě vyrostlo do milé osoby a žila jednoduchým životem, pomáhala ostatním touto svou dobrotou. Nikdy nezapomněla na své schopnosti, ale byla spokojená s normálním životem. Časem měla vlastní děti a její odkaz se předávají od generace k generaci.

Modrá květina, která způsobila mnoho problémů, se stala symbolem schopností dítěte. Lidé si ji často dávali do vlasů, aby projevili úctu k Čarodějnému dítěti. Příběh Čarodějného dítě ras připomínkou síly magie a důležitosti jejího používání k dobru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka