Krátké české pohádky před spaním pro děti

The Devil’s Brother-in-Law: The Mysterious Tale of Unemployment

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Ahoj! Vítejte v této pohádce, která vypráví o bratrovi čerta – samotném diabolovi! Jmenuje se „Tajemný příběh nezaměstnanosti“. Tato pohádka je plná záhad a překvapení, protože diabol sám se ocitne v těžké situaci, kdy musí hledat práci a začít od začátku. Co se ale stane, když diabol najde práci u svého švagra – bílého čaroděje? A bude diabol schopen překonat všechny překážky, které se mu postaví v cestě k zaměstnání a splnění jeho snu? Připravte se na napínavou cestu do světa magie a tajemství, kde se přátelství projeví i mezi největšími nepřáteli!

Once upon a time in a kingdom far, far away, there lived a devil and his beloved wife. The devil was known for his notorious deeds and cunning ways. His brother-in-law, on the other hand, was known for his kind soul and his desire to help the needy.

H2: The Devil’s Plight with Unemployment

One day, the devil’s brother-in-law came to him seeking his help in fighting the rising wave of unemployment in the kingdom. The devil, however, refused to help, stating that he had more pressing issues to attend to.

Frustrated with his brother-in-law’s indifference towards the plight of the people, the devil’s brother-in-law decided to take matters into his own hands. He decided to use his magic to create job opportunities for the unemployed.

H3: The Mysterious Quest for Job Opportunities

With determination in his heart, the devil’s brother-in-law roamed the kingdom, looking for ways to create jobs. He gathered a group of like-minded people and together they explored every nook and cranny of the kingdom, tirelessly searching for work opportunities for the unemployed.

As they journeyed on, they stumbled upon an abandoned mine. Seeing the potential for job creation, they decided to explore the mine further. To their surprise, they found that the mine was rich with precious metals and stones which could be extracted and turned into valuable commodities.

H3: The Devil’s Intervention

The devil, however, had other plans for the mine. He had been secretly eyeing the mine for ages and coveted its riches. Upon hearing of his brother-in-law’s discovery, he decided to intervene.

Knowing that his brother-in-law would not give up without a fight, the devil challenged him to a game of wits. The challenge was simple; whoever could successfully outsmart the other would win the right to the mine and its treasures.

H2: The Final Showdown

With his pride on the line, the devil’s brother-in-law agreed to the challenge. The two engaged in a fierce battle of wits, with each trying to outdo the other. But in the end, it was the devil’s cunningness that won the day. He managed to outsmart his brother-in-law and claimed the mine and its treasures for himself.

Despite losing the challenge, the devil’s brother-in-law did not give up on his goal of creating job opportunities for the unemployed. He used the resources that he had gathered from his travels and founded a company that would provide employment to the people of the kingdom.

H2: A New Beginning

And so, the devil’s brother-in-law proved that even the most corrupt and cunning of individuals can be defeated by the kindness and determination of a good heart. The abandoned mine became the source of livelihood for many, and the people of the kingdom lived happily ever after.

In conclusion, the story of the devil’s brother-in-law teaches us that in the face of adversity, we must never give up or lose hope. We must use our strengths and talents to create a better world for ourselves and those around us. The path to success may not always be easy, but with dedication, hard work, and a little bit of magic, anything is possible.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

V dalekém království žili někdy jednou jeden ďábel a jeho milující manželka. Ďábel byl znám svými nepoctivými činy a záludnými způsoby. Jeho švagr naopak byl znám svým dobrým srdcem a touhou pomáhat potřebným. Jednoho dne jižního bratra ďábla požádal o pomoc při boji proti rostoucí nezaměstnanosti v království. Ďábel však odmítl pomoci s tím, že má naléhavější záležitosti na práci. Jeho švagr se rozhodl samo postavit situaci a rozhodl se pomocí kouzel vytvořit pracovní příležitosti pro nezaměstnané. Se skupinou lidí se vydal na cestu tímto královstvím a hledal kterékoli možnosti pro vytvoření pracovních příležitostí pro nezaměstnané. Později se podařilo najít opuštěný důl, ve kterém se dalo těžit vzácné kovy a kameny, obrovske možnosti pro vytvoření pracovních míst.

Avšak ďábel chtěl důl pro sebe a tajně po něm slintal. Když se dozvěděl o objevu svého švagra, rozhodl se zasáhnout. Věděl však, že jeho švagr nebude bojovat bez boje, a vyzval ho na souboj o myslích. Snahou obou bylo předběhnout druhého, aby získali právo na důl a jeho poklady. Souboj byl velice bojovný až do konce, ale nakonec ďábel vyhrál. Po porážce se švagr ďábla nevzdal svého cíle vytváření pracovních příležitostí pro nezaměstnané. Využil zdrojů, které shromáždil při cestování a založil společnost, která poskytovala zaměstnání obyvatelstvu království. Tak to znamená, že dobré srdce může porazit nejúskočnější ďábla, a nezaměstnaní se mohou najednou stát důležitou silou pro rozvoj království.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka