Krátké české pohádky před spaním pro děti

Světlonoš a Mravenci (The Firefly and the Ants)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Za sedmi horami, za sedmi řekami, v nejhlubších houštinách, kde si lesní skřítci hráli se zvířátky a víly vytvářely lesklé kruhy na loukách, žili malí mravenci a jedno zázračné světýlko. Světlonoš měl dar rozjasnit cestu těm, kteří by se jen trochu ztratili v temné noci, což mu získalo velkou oblibu u všech lesních tvorů. Jedné noci ale přišla změna, kterou všichni nepředpokládali.

H2 – Světluští a Mravenci

H3 – Příběh o malém světlušce a mravencí kolektivu

Dávno, dávno v mraveništi žili Mravenci v malé kolonii. Každý den denně pracovali, aby zajistili potravu a úkryt pro svou rodinu. Přesto však jeden z největších problémů, se kterými se potýkali, bylo to, že neměli dostatek světla k výrobě potravy v noci.

Toho dne, kdy se tento příběh odehrál, se zjevil malý Světlonoš. Byla to krásná malá světluška, která přišla na návštěvu k Mravencům. Mravenci byli nadšení, protože jim konečně někdo přinesl světlo do jejich tmavého a nudného světa.

H3 – Spolupráce

Světluška řekla Mravencům, že by ráda pomohla a že s nimi bude pracovat celou noc, aby jim dodala světlo. Mravenci souhlasili a najednou začali pracovat daleko produktivněji.

Světluška jim ukázala, jak dokonale rozsvítit celé mraveniště a jak nejlépe využít své schopnosti. Mravenci byli nadšeni a díky spolupráci s ní byli schopni pracovat také v noci.

H3 – Nebezpečí

Jednoho dne, když světluška zrovna odpočívala v pevnosti, přišla nebezpečná pakostnice. Ta se snažila oklestit i nejmenší kousek mraveniště, aby mohla ukrást jejich potravu.

Mravenci se snažili bojovat, ale pakostnice byla příliš silná. Světluška byla tou dobou pryč a Mravenci byli zcela ztraceni.

H3 – Spasitel

Když se Světlonoš dozvěděla o nebezpečí, ihned se vrátila do mraveniště a pomohla Mravencům porazit pakostnici. Světluška se vydala na tu nejtěžší cestu v mraveništi právě ke královně.

Díky spolupráci s Mravenci dokázala najít potřebné zdroje světla, aby jejich královna mohla zažít den. Královna byla velmi vděčná, že Mravenci pro ni udělali tak mnoho, a tak se světluška stala jejím nejlepším přítelem.

H3 – Válka

Poté, co královna vyjádřila své vděčnosti, se mraveniští stali cílem útoků ze strany nepřátelských hmyzů. Mravenci se snažili bránit své mraveniště, ale byli velmi oslabení.

Tehdy se Světlonoš rozhodla, že musí vzít své přátele do svých rukou a bojovat proti těmto nepřátelům. Pomohla jim taktickými nápady a využitím nejlepšího zdroje světla, který byl k dispozici, což jim pomohlo odrazit nepřátelské útoky.

H3 – Vítězství

V konečném důsledku se podařilo Mravencům porazit své nepřátele a udržet si své mraveniště. Byli velmi vděční za pomoc svého nového přítele, Světlonoše.

Světluška se stala největší hrdinkou celého mraveniště a od té doby byla brána jako velmi cenný spolupracovník Mravenců.

H2 – Moralita příběhu

H3 – Význam spolupráce

Tento příběh ukazuje, že spolupráce je nedílnou součástí našeho života. Bez ní bychom byli nuceni čelit úkolům sami a mnohdy bychom selhali. Pokud však pracujeme jako tým a sdílíme své zdroje a schopnosti, můžeme dosáhnout mnohem větších věcí, než kdybychom pracovali sami.

H3 – Důležitost vděčnosti

Příběh nás také učí, jak důležité je vyjádřit svou vděčnost. Když si myslíme, že někdo udělal pro nás něco hodnotného, je důležité, abychom to projevili. Vděčnost může být základem našich vztahů a pomáhá nám budovat pevné a zdravé vztahy s lidmi kolem nás.

H3 – Mezigenerační spolupráce

Konečně, tento příběh ukazuje, jak důležité je spojení různých generací. Světlonoš byl mladý a plný energie, zatímco Mravenci byli starší a moudřejší. Spolupráce mezi těmito dvěma skupinami jim umožnila dosáhnout cílů, které by byly jinak nedosažitelné.

Celkově lze tedy říci, že tento příběh je nejen zajímavým a zábavným způsobem, jak se poučit o spolupráci a vděčnosti, ale může nás také inspirovat k tomu, abychom spojili své síly s jinými a navzájem se podporovali v řešení výzev, které nás čekají.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Tento příběh o malé světlušce a mravencí kolonii poukazuje na důležitost spolupráce. Bez spolupráce by mravenci nemohli dosáhnout svých cílů, ale spoluprací se světluškou se jim podařilo pracovat produktivněji i v noci a porazit nepřátelské hmyzy. Příběh také ukazuje význam vyjádření vděčnosti. Mravenci vyjádřili svou vděčnost Světlušce, když jí pomáhali najít zdroje světla pro královnu, což pomohlo vybudovat pevné a zdravé vztahy mezi nimi. Důležité je také spojení různých generací, jako bylo spojení mladé Světlušky a starých a moudrých mravenců. Celkově lze tedy říci, že tento příběh nám ukazuje, jak spolupracovat a být vděčný, a jak spojení s ostatními lidmi nám může pomoci dosáhnout našich cílů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka