Krátké české pohádky před spaním pro děti

Smrtka Bree a Pohádka o Životě

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo nebylo, za sedmi horami a za sedmi řekami, žila malá Smrtka Bree. Byla to roztomilá a zároveň tajemná bytost, kterou všichni plnili úctou a respektem. Jednoho dne však Smrtka Bree pocítila zvláštní touhu – touhu po životě. A tak začala neuvěřitelná pohádka o tom, jak se Smrtka Bree pokusí najít život a řešit všechny překážky na své cestě. Pohádka o Životě nebyla jen o Smrtce Bree, bylo to o všech bytostech, které se potkaly na její cestě, a o tom, že všechny cesty vedou k něčemu.
Once upon a time in a far-off land, there was a beautiful town, nestled in the heart of the countryside. It was known as the town of Smrtka Bree, and it was a place of great wonder and magic.

H2: Smrtka Bree

The town of Smrtka Bree was a small and peaceful hamlet that was surrounded by blooming fields of wildflowers and lush green forest. The people of Smrtka Bree were kind-hearted, and they lived in harmony with the nature that surrounded them. They had a simple way of life, but it was a happy one, filled with laughter and joy.

H3: The Origins of Smrtka Bree

It is said that long ago, a wise and noble sage by the name of Bree settled in the area where Smrtka Bree is now. He was a man of great power and knowledge, and he dedicated his life to studying the secrets of the universe. He was fascinated by the forces of nature and worked tirelessly to understand them better.

Over time, Bree became known as a great healer, and many people came from far and wide to seek his advice and guidance. He shared his knowledge with the people of the region, and his wisdom and kindness touched the hearts of everyone he met.

When Bree passed away, the people of the town decided to honor his memory by naming the town after him. They chose the name Smrtka Bree, which means ‚The Place of Bree‘ in the Czech Language.

H2: The Pohádka o Životě

The Pohádka o Životě is a story that has been passed down from generation to generation in the town of Smrtka Bree. It is a tale of hope, courage, and the power of love.

H3: The Story Begins

Once upon a time, in a far-off kingdom, there was a kind-hearted princess named Zlata. She was the apple of her father’s eye, and he loved her more than anything in the world. Zlata was a beautiful and intelligent young woman, but she had one flaw; she was very shy and had trouble making friends.

One day, the king decided to organize a grand ball in honor of his daughter’s birthday. He invited all the noble families of the land, hoping that Zlata would make some new friends. But much to his dismay, Zlata spent the entire evening sitting in a corner, too shy to speak to anyone.

H3: The Arrival of the Wise Woman

As the night wore on, a wise old woman arrived at the ball. She was known throughout the land as a powerful magician, and her name was Magda. Magda saw that Zlata was sad and decided to help her. She approached the young princess and whispered a spell in her ear. The spell transported Zlata to an enchanted land, where she met a wise old man named Bree.

H3: Bree and the Secret of Life

Bree was a sage, and he knew the secret of life. He told Zlata that life was like a flower, that it is beautiful but short-lived. He also told her that the key to a happy life is to fill it with love and compassion. He gave her a seed and told her to plant it in the forest near the town of Smrtka Bree.

H3: Zlata’s Journey

Zlata returned to the ball, and much to her surprise, she found that everyone wanted to talk to her. They wanted to know about the wise old man at the ball, and Zlata told them about Bree.

The next day, Zlata set out on her journey to find Smrtka Bree. She traveled through dark forests, crossed wide rivers, and climbed high mountains until she reached the town of Smrtka Bree.

H3: The Seed of Life

When Zlata arrived in the town, she met an old man who told her about the secret of the seed. He said that the seed she had received from Bree was the seed of life. He explained that if she planted it in the forest, it would grow into a beautiful flower that would bring happiness and prosperity to the town.

Zlata followed the old man’s advice and planted the seed in the forest. She watered it, tended to it, and watched it grow. Over time, the flower grew into a magnificent tree that bore fruit that was filled with the goodness of life.

H2: The Legacy of Smrtka Bree

The town of Smrtka Bree grew and prospered, and the people of the town never forgot the legacy of Bree and Zlata. They continued to live their lives with love and compassion, and they never forgot the secret of life.

To this day, the people of Smrtka Bree tell the Pohádka o Životě to their children and grandchildren, passing on the wisdom and the beauty of life to the generations to come.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Pohádka o Životě is a story of hope, courage, and the power of love. The story begins with a kind-hearted princess named Zlata, who is shy and has trouble making friends. Her father organizes a grand ball in her honor, but she spends the whole evening alone. A wise old woman named Magda appears and magically transports Zlata to an enchanted land where she meets the sage Bree. Bree tells Zlata the secret of life is to fill it with love and compassion and gives her a seed to plant in the forest of Smrtka Bree. Zlata travels through forests, rivers, and mountains until she finds Smrtka Bree. She plants the seed, and it grows into a magnificent tree that bears fruit filled with the goodness of life. The town of Smrtka Bree grows and prospers, never forgetting the legacy of Bree and Zlata. The people continue to live with love and compassion, passing on the wisdom of life to future generations.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka