Krátké české pohádky před spaním pro děti

Ples démonů (The Demon’s Dance)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Write an intro for a fairy tale about Ples démonů (The Demon’s Dance) in the Czech language

Once upon a time in the Czech Republic, there was a small village nestled in the rolling hills. The villagers were friendly and lived simple lives, but they harbored a dark secret. Deep in the woods, past the babbling brook and the old oak tree, there stood a clearing that was rumored to be the site of the Ples démonů, or the Demon’s Dance.

Chapter One: Legend of the Ples démonů

Legend had it that once a year, on the night of the summer solstice, the demons of the underworld would rise from their fiery pits and descend upon the clearing. There they would dance and revel in the moonlight, tempting the villagers with their otherworldly pleasures.

The demon’s dance was said to be a hypnotic spectacle that could lure even the most steadfast soul into its grasp. Once an unfortunate villager was caught in the crowd, they would be whisked away to the depths of hell, never to be seen again.

Chapter Two: The Curious Youth

One year, a curious young man named Tomas decided to venture into the woods and see the Demon’s Dance for himself. He had heard the stories of the demons from his father, but he was confident that he would be able to resist their temptations.

As he approached the clearing, he saw that the rumors were true. Hundreds of demons were twirling and cavorting in the moonlight, their haunting laughter echoing through the trees. Tomas watched in awe as they danced, their movements becoming more and more frenetic as the night went on.

Chapter Three: The Temptation

Suddenly, Tomas felt a tug at his shirt. He turned to see a beautiful demon with long, flowing hair and eyes that sparkled like the stars. She beckoned to him, her voice like honey.

“Come dance with me, mortal,” she said, her hand outstretched.

Tomas hesitated. He knew that he should resist her temptations, but he couldn’t help feeling drawn to her beauty. Against his better judgement, he took her hand and joined the dance.

Chapter Four: The Escape

For a while, everything was perfect. Tomas felt the music sweeping through him, his body moving in sync with the demons around him. But as the night wore on, he began to feel something dark and twisted stirring inside him. The temptation of the demons was too much for him to bear.

As he struggled to break free from their grasp, he felt a hand wrap around his wrist. He looked up to see his father standing before him, his face grave.

“Come on, son,” he said, his voice stern but kind. “It’s time to go home.”

Tomas felt a surge of relief. He knew that his father had risked everything to come and save him from the demons. Together, they ran out of the clearing and back to the safety of their village.

Chapter Five: The Lesson Learned

Tomas never forgot the lesson he learned that night. He knew that the demons would always be lurking in the shadows, waiting for their next victim. But he also knew that he had the strength to resist their temptation, and to stay true to his values and beliefs.

As he grew older, he passed on that wisdom to his own children and grandchildren, warning them of the dangers of the Demon’s Dance. And though the villagers never ceased to be fascinated by the legend of the Ples démonů, they also learned to be cautious of the dangerous temptations that lay hidden within it.

The end

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Bylo jednou v malé vesnici na českém venkově, kde lidé žili jednoduchými životy. Skrývali však temné tajemství. Hluboko v lese, za potokem a starým dubem, stálo místo zvané Ples démonů. Legenda pravila, že jednou za rok, v noci letního slunovratu, se démoni vynoří a tančí tam celou noc. Těmito démony jsou přitahováni obyvatelé vesnice a uvězněni jsou v pekle. Mladý muž Tomáš se jednoho roku rozhodl, že půjde do lesa, aby uviděl tuto taneční noc a démony sám. Šel pozvolna ke dni plného světla, jeho otec mu vyprávěl strašlivé historky o démonických bytostech, které se tam setkají. V den slunovratu pak Tomáš dorazil k místu Ples démonů, uviděl démony, jak tančí a baví se v měsíčním svitu. Jedna z démonických bytostí se ho pokusila přilákat do tance, ale Tomáš odolal a vrátil se s otcem zpět do bezpečí vesnice. Tomáš se naučil, že všude na světě existují démoni, kteří nás lákají k nesprávným rozhodnutím, ale že s pomocí rodiny a pevné vůle mohou být překonáni a lze se jim bránit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka