Krátké české pohádky před spaním pro děti

Lev a ztracená koruna (The Lion and the Lost Crown)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden lev, který vládl nad obrovským savanovým královstvím. V jeho královské pokladnici se nacházela neocenitelná koruna, zdobená drahokamy a zlatem. Tato koruna byla symbolem moci a bohatství celého království. Jednoho dne však korunu někdo ukradl a lev byl zoufalý. Rozhodl se tedy vydat na nebezpečnou cestu, aby získal ztracenou korunu zpět a obnovil tak pořádek ve svém království. Toto je příběh o Lvovi a ztracené koruně.
Once upon a time, in the heart of the Czech Republic, there was a powerful lion who reigned over the land. His name was Lev and he was known far and wide for his strength and courage. Lev was a benevolent ruler who was loved by all of his subjects, and he took great pride in keeping the kingdom safe and prosperous.

However, one day, disaster struck. The royal crown, which had been passed down through generations of kings, had gone missing. Lev was devastated. He knew that without the crown, his rule would be considered illegitimate and his standing among other kingdoms would be threatened. So, he set out to find the lost crown.

Heading 2: The Search for the Lost Crown

Lev’s journey to find the lost crown was long and grueling. He traveled through dense forests, over mountains, and across raging rivers. He searched high and low, but the crown was nowhere to be found.

As he journeyed, he encountered many obstacles along the way. He battled fierce beasts and encountered treacherous terrain. Despite the challenges he faced, Lev never gave up. He was determined to find the lost crown and restore balance to his kingdom.

Heading 3: Into the Valley of the Dark Witch

Finally, Lev’s journey led him into the Valley of the Dark Witch. This was a mysterious and dangerous place, filled with dark magic and evil creatures. Lev was wary, but he knew that the lost crown might be hidden somewhere in this valley.

As he approached the witch’s castle, Lev was met by a group of fierce dragons. They breathed fire and smoke, and their eyes glowed like hot coals. Lev did not falter, however. He raised his sword and charged forward, slaying the dragons one by one.

Finally, he reached the castle gates. The witch appeared, a twisted and wizened figure with a laugh like a howling wind. She cackled at Lev, telling him that he would never find the lost crown.

But Lev was undeterred. He knew that the witch was a powerful sorceress who could not be trusted. He demanded that she reveal the location of the lost crown, but she only sneered and waved her hand, summoning a legion of dark spirits to attack him.

Heading 3: The Final Battle

Lev drew his sword and engaged the dark spirits in a fierce battle. They swarmed all around him, their claws and teeth tearing at his flesh. But Lev was determined, and he fought with all his might.

Finally, he overcame the spirits and battered at the castle gates. With a final cry, he breached them and rushed inside the castle.

There, he found the lost crown, resting atop a pedestal. Lev snatched it up and raised it high, triumphant. The witch screamed and railed, but she knew that she could not defeat the mighty lion.

Heading 2: The Return of the Lost Crown

Lev returned triumphantly to his kingdom, the lost crown safely in his grasp. He was greeted by cheers and adulation from his subjects. They hailed him as a hero, and Lev knew that he had earned their respect and loyalty.

From that day on, Lev was not just a strong and powerful ruler, but a wise and just one as well. He remembered the lessons he had learned during his journey to find the lost crown. He knew that a true king must be brave, determined, and compassionate to his people.

And so, Lev wore the crown with pride, and his rule continued to be one of the greatest in the history of the Czech Republic.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Byl jednou jeden mocný lev jménem Lev, který vládl srdci České republiky. Byl znám svou silou a odvahou a byl oblíbený všemi svými poddanými. Jeho království bylo bezpečné a prosperující.

Jednoho dne se však stala katastrofa. Královská koruna, která byla předávána z generace na generaci, zmizela. Lev byl zdrcený. Věděl, že bez koruny bude jeho vláda nelegitimní a jeho postavení mezi ostatními královstvími bude ohroženo. Proto se vydal najít ztracenou korunu.

Cesta na hledání ztracené koruny byla dlouhá a namáhavá. Lev cestoval hustými lesy, přes hory a přes prudké řeky. Hledal všude, ale koruna nikde nebyla.

Během své cesty se setkal s mnoha překážkami. Býval se zlými zvířaty a potýkal se s podvodníkem. Přestože čelil výzvám, Lev nikdy nevzdal. Byl odhodlaný najít ztracenou korunu a obnovit rovnováhu v jeho království.

Nakonec ho jeho cesta dovedla do Údolí temné čarodějnice. To bylo tajemné a nebezpečné místo plné temné magie a zlých stvoření. Lev byl ostražitý, ale věděl, že ztracená koruna by mohla být ukryta někde v tomto údolí.

Když se přiblížil k hradu čarodějnice, potkal skupinu zuřivých draků, kteří dýchali ohněm a kouřem a jejich oči zářily jako žhavé uhlíky. Lev se nevzdal, zvedl svůj meč a běžel kupředu, zabijíc draky jeden po druhém.

Nakonec dorazil ke hradním branám. Čarodějka se objevila – zkroucená a ošklivá postava s smíchem jako vítaném větru. Smála se na Lva a řekla mu, že nikdy nenajde ztracenou korunu.

Lev se však nedal. Věděl, že čarodějka je mocná kouzelnice, které nelze důvěřovat. Požadoval aby jí prozradila polohu ztracené koruny, ale ona jen zavrčela a zamávala rukou, přivolávajíc legii temných duchů, aby se na něj vrhli.

Lev vyrazil se svým mečem do bitvy. Bojoval s plnou silou proti temným duchům. Nakonec přemohl duchy a překonal brány hradu.

Tam našel ztracenou korunu na podstavci. Lev ji vzal a zvedl ji vysoko, triumfálně. Čarodějka křičela a bouřila se, ale věděla, že nemůže porazit mocného lva.

Lev se vrátil do svého království s korunou bezpečně v ruce. Byl přivítán potleskem a obdivem svých poddaných. Označili ho za hrdinu a Lev věděl, že si zasloužil jejich respekt a věrnost.

Od té doby byl lev nejen silným a mocným vládcem, ale také moudrým a spravedlivým. Jeho cesta na hledání ztracené koruny mu pomohla pochopit, že pravý král musí být odvážný, rozhodný a soucitný vůči svým lidem.

A tak Lev nosil korunu s hrdostí a jeho vláda pokračovala jako jedna z největších v historii České republiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka