Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pohádka o králi a vose

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden král, který se zamiloval do malé vose a chtěl se s ní oženit. Lidé však vysmívali se jemu a jeho plánu. Všechno se ale změnilo, když se králi podařilo zachránit včelí říši a získal tak nakloněnost všech hmyzu. Jaké dobrodružství krále a jeho včelí princezny čekalo, se dozvíte v této Pohádce o králi a vose.
Once upon a time, in a kingdom far, far away, there was a king who loved his people dearly. This king was known for his generosity and kindness, and his people loved him deeply in return. One day, while he was taking a leisurely walk in his garden, he stumbled upon a tiny insect – a bee.

H2: Král a vosa se setkali

Král byl zvědavý a chtěl se dovědět víc o této malé vose. Pomalu se přiblížil k ní, a k jeho překvapení, vosa mu začala mluvit. „Král, já jsem vosa. Mám zvláštní schopnosti a ráda bych ti ukázala, co umím,“ řekla vosa.

Král byl ohromen a ohromen tím, co slyšel a viděl. Z důvodu zvědavosti a zájmu o věci, souhlasil král s návrhem vosa, a vosa začala své kouzla.

Vosa se postavila na zadní nohavice, zvedla přední tlapky a začala tleskat křídly. Křídla vydávala zvláštní zvuky, a jak to bylo, květiny a rostliny začaly růst a kvést.

Král byl neskutečně dojat a potěšen tím, co viděl. Chtěl odměnit vosu, a tak nabídl vose, aby z ní byla jeho věrná družka a rádkyně. Vosa souhlasila, a tak se stala věrnou služebnou krále a jeho lidu.

H3: Vosa oznámila králi o jejích schopnostech

Jednoho dne vosa oznámila králi o svých schopnostech a přesvědčila krále, aby jí dal zcela volnou ruku ve správě krajiny. To znamenalo, že by mohla využít svůj dar a pomáhat rostlinám a květinám růst a kvést.

Králi se tento nápad zalíbil a vosa tak získala svou pozici rádkyně na dlouhou dobu. S výkonným králem a moudrou vosa byla země velmi úspěšná a prosperující.

H3: Královna se na scénu dostává

Ale jednoho dne se na scénu dostala králova manželka, královna. Královna byla velmi chytrá a moudrá žena, ale měla tendenci být velmi žárlivá na různé osoby, které se snažily navázat vztahy s jejím manželem.

Když se královna dozvěděla o schopnostech vosa, okamžitě se sama chtěla přesvědčit o tom, že jsou nanejvýš skutečné, a tak se vydala na cestu, aby viděla vosa v akci.

H2: Královna a vosa se setkaly

Královna si přivydělávala také jako zahradnice, a tak byla velmi zvědavá na to, co vosa dokáže udělat v její zahradě. Když se setkala s vosou, vosa začala okamžitě vykonávat svá kouzla, což způsobilo, že květiny začaly růst téměř okamžitě.

Králova manželka byla z toho úplně nadšená a chtěla, aby vosa pracovala v její zahradě. Ale vosa musela pracovat ve prospěch celé země, a tak královna začala si myslet, že vosa ji nechce právem dělit o své schopnosti a mohou utratit obrovské bohatství pro své prospěch.

H2: Vosa odchází

Když se král dozvěděl o královnině žárlivosti, byl velmi zděšen. Králi došlo, že královna byla schopná udělat cokoli, aby dostala, co chce. Proto také věděl, že je potřeba se postavit proti ní.

Vosa to slyšela a řekla králi, že nedokáže pracovat ve zlém a že chtěla odejít. Král ji nechtěl nechat odejít, ale vosa mu řekla, že je nutné, aby král ukázal svou sílu a nevědomost královny.

Králova síla byla ve skutečnosti v králově soucitném a altruistickém srdci, a tak poslal vosa pryč s lítostí a nešířil dalšího hrozbám pro království.

Avšak, král a vosa zůstali přáteli na celý zbytek svého života a král nikdy nezapomněl na vosa, která mu ukázala sílu svého srdce. A tak ještě dlouho poté, co vosa odešla, květiny a rostliny v celé zemi kvetly díky pozůstatkům moudrosti a síly vosa, která byla tak milovaná a vážená.

Tak skončila tato pohádka o králi a vose.

Ponaučení z Pohádka o králi a vose

Pohádka „Královna a vosa“ ukazuje důležitost soucitu a altruismu. Král byl moudrý a důvěřoval vose, což způsobilo prosperující zemi. Královna však byla žárlivá a chtěla mít vosa jen pro sebe. Když se to král dozvěděl, snažil se postavit se proti ní, ale vosa se musela rozhodnout odejít, protože nedokázala pracovat ve zlém. Důležité poučení z této pohádky je, že je třeba jednat s soucitem a udržovat pozitivní vztahy s ostatními, aby prosperovala celá země.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka