Krátké české pohádky před spaním pro děti

Kozí Uši Císaře a Jeho Klidný Spánek (The Goat’s Ears of the Emperor and His Peaceful Sleep)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna zvláštní pohádka o císaři, který vedl boj o největší poklad v říši – klidný spánek. Jeho cesta k tomuto cíli vedla přes země, kde se domníval, že najde odpovědi na své problémy. Jednoho dne se ale setkal s Kozími Ušima, pověstnými svými kouzelnými schopnostmi. A tak začala poutavá cesta plná dobrodružství, záhad a tajemství v pohádce „Kozí Uši Císaře a Jeho Klidný Spánek“.
Once upon a time, in a faraway land, there lived an emperor who had the most peaceful sleep anyone had ever seen. His sleep was so deep and peaceful that nothing could wake him up once he had fallen asleep. The emperor was very proud of his sleep and boasted about it to all his subjects.

H2: The Legend of the Goat’s Ears

One day, a legend started to circulate in the land about a magical creature called Kozí Uši or Goat’s Ears that would whisper the sweetest lullabies into the ears of the emperor at night, helping him fall into a deep, peaceful sleep. The legend spread far and wide, and people started to wonder if the emperor had really been blessed with Goat’s Ears.

H3: The Emperor’s Search for Goat’s Ears

The emperor became curious about the legend and decided to send his most trusted advisors to search for the magical creature. His advisors searched far and wide but could not find any trace of the Goat’s Ears. However, they did stumble upon a shepherd who claimed to have seen the creature in the nearby woods.

H3: The Shepherd’s Deal

The emperor summoned the shepherd and asked him to take him to the place where he had seen the Goat’s Ears. The shepherd agreed, but on one condition. He asked the emperor to grant him a generous reward if he led him to the creature. The emperor, confident in his own abilities, agreed to the deal.

H3: The Journey to Find the Goat’s Ears

The emperor and the shepherd set out on their journey to find the Goat’s Ears. They walked and walked until they came to a dense forest. The shepherd led the emperor through the forest until they came to a beautiful meadow. In the middle of the meadow, they saw a beautiful, white goat with long, floppy ears.

H3: The Emperor’s Mistake

The emperor was overjoyed to see the beautiful creature and asked the shepherd to catch it. The shepherd hesitated, but the emperor urged him on. The shepherd caught the goat and brought it to the emperor, who was now very excited to hear the sweet lullabies he had heard so much about.

H2: The Goat’s Curse

However, as soon as the emperor held the goat in his arms, he felt a sharp pain in his ears. The goat had cursed him with Goat’s Ears. The emperor’s advisors and subjects tried everything to remove the curse, but nothing worked. The emperor was now cursed to hear every sound, no matter how small or insignificant, and he lost his peaceful sleep forever.

H3: The Lesson Learned

The emperor realized his mistake in his search for Goat’s Ears. He had foolishly believed in a legend without any evidence and had paid a heavy price for it. He also learned to respect the natural order of life and the creatures that inhabited it. From that day on, the emperor became a wiser and more humble ruler, respected and loved by his people.

H2: The End of the Story

In the end, the emperor realized that he did not need magic to have peaceful sleep. He learned to listen to his body and mind and made the necessary changes to his lifestyle to ensure a restful night’s sleep. The legend of the Goat’s Ears lived on, but it served as a reminder to the people to be cautious of believing in legends and myths without thoroughly investigating them. The emperor was grateful for the lesson learned and the sleep he had regained, and he lived happily ever after.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Byla jednou v příběhu císař, který měl nejhlubší a nejklidnější spánek, jaký kdy kdokoli viděl. Císař byl na svůj spánek velmi hrdý a chlubil se jím před svými poddanými. Jednoho dne se v zemi začala šířit legenda o magické bytosti zvané Kozí uši, která byla schopna šeptat nejkrásnější uspávanky císaři do uší a pomáhat mu tak usnout.

Císař se rozhodl vyslat své nejlepší poradce, aby našli tuto magickou bytost. Poradci pátrali po celé zemi, ale nenašli žádné stopy po Kozích uších. Potkali však pastevce, který tvrdil, že bytost viděl v nedalekém lese.

Císař pozval pastevce a požádal ho, aby ho dovedl na místo, kde viděl Kozí uši. Pastevci císařovi řekl svoji podmínku. Požadoval od císaře velkou odměnu, pokud ho dovede k této bytosti. Císař se však sám za pravdu považoval a pastevcovi podmínkou souhlasil.

Císař a pastevci se vydali na cestu hledání a dorazili do hustého lesa. Pastevce dovedl císaře až na krásnou louku. V jejím středu spatřili bílou kozičku s dlouhými ušima. Císař byl nadšený a požádal pastevce, aby ji chytil. Pastevce váhal, ale císař ho přemluvil. Pastevce kozičku chytil a donesl ji k císaři.

Jakmile ji císař objal, ucítil ostrou bolest v uších. Kozička ho proklela Kozíma ušima. Císař se snažil prokletí odstranit, ale nic nepomáhalo. Byl odsouzen slyšet každý zvuk, bez ohledu na to, jak malý nebo nepodstatný je a jeho klidný spánek byl navždy pryč.

Císař si uvědomil svoji chybu v hledání Kozích uší. Nafoukaně věřil v legendu bez jakýchkoli důkazů a zaplatil za to těžkou cenu. Také se naučil respektovat přirozený řád života a tvorů, kteří v něm žijí. Od té doby se císař stal moudřejším a skromnějším vládcem, respektovaným a milovaným lidem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka