Krátké české pohádky před spaním pro děti

Jak Gulliver prošel světem

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

„Byl jednou jeden malý kluk, kterému osud přisoudil neuvěřitelnou výpravu. Jak Gulliver prošel světem od severu k jihu, od východu na západ, a zažil mnoho fantastických dobrodružství, o kterých by mohly vyprávět jen samotné pohádky. A tak se nyní vydáme na cestu společně s Jakem, abychom se v této pohádce podívali na svět očima malého dobrodruha, který srdcem plným odvahy a víry dokázal překonat i ty nejtěžší překážky.“
Once upon a time, in a faraway kingdom, lived a young man named Jak Gulliver. Jak was a curious and adventurous soul, always dreaming of travel and exploration. As he grew older, his desire to see the world only grew stronger. He knew that he had to leave his homeland and embark on an adventure of a lifetime.

H2: Jak opouští rodnou zemi

Jak se rozhodl opustit svou rodnou zemi a vydat se na cestu do neznáma. Vyhledával různé průvodce a sbíral informace, aby se na svou cestu co nejlépe připravil. Sbalil si veškeré potřebné věci a vyrazil na cestu.

H3: První zastávka – Země zázraků

Jak se vydal na cestu a brzy dorazil na místo, kde se nacházela Země zázraků. Toto místo bylo plné překrásných květin, kouzelných stromů a neuvěřitelných zvířat. Jak byl užaslý a fascinovaný tímto nádherným místem. Procházel se sem a tam a snažil se prozkoumat co nejvíce ze Země zázraků.

H3: Cesta pokračuje – Nebezpečné vody

Jak nezůstal v Zemi zázraků příliš dlouho a pokračoval dál na své cestě. Brzy se ale ocitl v nebezpečí – musel překonat prudké proudy řeky. První pokus o přeplutí však selhal, a tak musel hledat další cestu.

H2: Potkání s kouzelnými bytostmi

Když Jak hledal novou cestu kolem řeky, potkal kouzelnou bytost jménem Perro. Perro byl malý a roztomilý skřítek, který Jakovi nabídl pomoc. Vedl ho k bezpečnému místu a vysvětlil mu, jak se nejlépe vyhnout nebezpečným vodám.

H3: Návštěva Elfového lesa

Jak nemohl být vděčnější za pomoc, již mu Perro poskytl. Vydali se spolu na cestu a dorazili do Elfového lesa. Zde se setkali s krásnými elfkami, které Jakovi nabídly hostinu. Po společné večeři Jak s elfy prošel les a více se dozvěděl o této kouzelné zemi.

H3: Obejití nebezpečí – Dračí údolí

Po návštěvě Elfového lesa pokračoval Jak na své cestě. Cestou se však ocitl v Dračím údolí, kde byly přemoženy obávanými draky. Jak věděl, že se musí nejlépe připravit, aby překonal toto nebezpečí. Rozhodl se obleči v draka a ukázat drakům, že nerozlišují mezi sebou.

H2: Návrat domů

Po odražení nebezpečí Dračího údolí Jak konečně dorazil domů. Všichni v jeho domovské zemi se těšili na cestovatele, který se vrátil domů po velkém dobrodružství. Jak měl mnoho příběhů k vyprávění a mnoho zkušeností získaných na cestě. Přestože se setkal s mnoha nebezpečími, byl šťasten, že se vydal na cestu prozkoumávání světa.

H3: Život po dobrodružství

Jakovy cestovatelské touhy neustaly ani po návratu domů. Pořád toužil po další cestě a dalších dobrodružstvích. Tento prýměr nastolil i ostatním obyvatelům jeho domovské země, kteří se rozhodli, že se také chtějí vydat na cestu poznávání světa.

Takto Jak Gulliver prošel světem plným dobrodružství a nebezpečí. Překonávání překážek a prozkoumávání neznámých zemí ho přivedlo k poznání a životnímu stylu, který ho učinil šťastným. Nedávejte tedy na poličku své cestovatelské touhy a vydávejte se do neznáma!

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Pohádka o Jakovi Gulliverovi nás učí, že touha poznávat svět a objevovat neznámé země může být velmi příjemná a obohacující. Jak se rozhodl opustit svou rodnou zemi a vydat se na dobrodružnou cestu. Na své cestě musel překonat mnoho překážek a nebezpečí, ale díky setkání s různými kouzelnými bytostmi a lidmi mu cesta přinesla mnoho zkušeností a poznání.

Objevil krásné místa jako Země zázraků a Elfovo království, ale také se musel utkat s nebezpečími jako nebezpečné řeky a dračí údolí. Přestože se někdy ocitl v nelehké situaci, vždy dokázal najít cestu, jak tuto situaci překonat. Po návratu z cesty byl Jak přijat s nadšením a obdivem obyvatel svého domova.

Tato pohádka nás učí, že touha po poznání a dobrodružství může být velmi obohacující a naplňující. Abychom se mohli věnovat svým cestovatelským zájmům, můžeme se připravovat a sbírat informace o místech, která chceme navštívit. Pokud se ocitneme v nebezpečné situaci, můžeme hledat pomoc a moudrost u druhých lidí, kteří nás při naší cestě potkají. Jak nám ukazuje, objevování světa může být velmi odměňující a může nás obohatit po celý náš život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka