Krátké české pohádky před spaním pro děti

Jak byl Geirald Zbabělec Potrestán (How Geirald the Coward Was Punished)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo nebylo, žil jednou v dávných dobách statečný král, který měl syna jménem Jak. Jak byl odvážný a statečný, ale na rozdíl od svého otce nepotřeboval výhry v boji ke štěstí. Jeho největším snem bylo najít lásku svého života. Jak se vydal na cestu a setkal se s různými výzvami, které musel překonat, aby našel svou jedinou lásku. Tento příběh pojmenovaný „Jak byl Geirald Zbabělec Potrestán“ odhaluje, jak se strach a zbabělost nevyplácí v životě a jak láska všechny překoná.

Jak byl Geirald Zbabělec Potrestán

Úvod

Byla jednou jeden mladý muž jménem Geirald. Byl to velmi zbabělý muž, který se bál i vlastní stíny a chtěl se všemu vyhnout. Když se například před ním objevil hmyz, hned se utíkal schovat do svého pokoje a nevycházel tam až do večera.

Geiraldova cesta

Jednoho dne se Geirald rozhodl jít za dobrodružstvím a vydat se na dlouhou cestu. Chtěl si dokázat, že není zbabělec a že dokáže překonat své strachy. Cesta byla dlouhá a složitá, ale Geirald se nevzdával.

Setkání s kouzelníkem

Když přišel na jeho cestě kouzelník, Geirald se bál a chtěl se rychle vrátit zpět. Ale kouzelník mu nabídl pomoc a poradil mu, co má dělat, aby získal odvahu. Poradil mu také, aby si vzal s sebou kouzelné koule, které mu pomohou překonat všechny překážky.

Zkoušky odvahy

Geirald se tedy dal na cestu a potkával různé překážky. Musel překonat širokou řeku, vysoké skály, hluboké propasti a temné jeskyně. S pomocí kouzelných koulí se mu postupně dařilo překonávat i ty nejtěžší překážky.

Návrat domů

Po dlouhé cestě se Geirald konečně vrátil domů. Byl pyšný na to, co všechno dokázal a jak se zlepšil. Ale když přišel domů, uvědomil si, že jeho strachy a bázni se mu nepodařilo úplně překonat.

Jak byl Geirald Zbabělec Potrestán

Při jednom dalším dobrodružství se Geirald opět ukázal jako zbabělec. Když se objevil drak, raději se schoval za skálu a nedokázal se s drakem vypořádat. To však neuniklo pozornosti kouzelníka, který Geiraldovi důkladně vynadal za jeho zbabělost.

Proměna na krvavou řeku

Kouzelník Geiraldovi uštědřil tvrdou lekci. Proměnil ho na krvavou řeku, která tekla krajem a připomínala mu, že se musí naučit být odvážný. Geirald se tak musel učit žít jako řeka a hledat způsob, jak se proměnit zpět v člověka.

Závěr

Jakmile se Geirald naučil být odvážný a překonat své strachy, kouzelník ho proměnil zpět v člověka. Geirald se stal odvážným a statečným mužem, který dokázal překonat všechny překážky a obstojet i v nejtěžších situacích. Až do konce svého života připomínal své dobrodružství, které ho naučilo být odvážným a nevzdávat se před žádnou výzvou.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Fairy tale „Jak byl Geirald Zbabělec Potrestán“

Geirald was a very cowardly man who was afraid of everything, even his own shadow. One day, he decided to go on a long journey to prove to himself that he was not a coward and that he could overcome his fears.

On his journey, he met a wizard who offered to help him and advised him to take magic balls that would help him overcome his obstacles. With the help of these magic balls, Geirald overcame various challenges such as a wide river, high rocks, deep ravines, and dark caves.

When Geirald returned home, he was proud of what he had accomplished, but he realized that he still had not completely overcome his fears. In his next adventure, when a dragon appeared, he hid behind a rock and could not deal with the dragon. The wizard punished him and turned him into a bloody river. Geirald had to learn to live as a river and find a way to turn back into a human.

Geirald eventually learned to be brave and face his fears, and the wizard turned him back into a human. He became a brave and courageous man who could overcome any obstacle. He always remembered his adventure, which taught him to be brave and never give up against any challenge.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka