Krátké české pohádky před spaním pro děti

Brousek a Křenuška a Smrt Bree (The Sharpening Stone and Křenuška and the Death Bree)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jedna historie, dlouhá a záhadná, která se často vyprávěla v malých českých vesničkách. Vyprávěla se o třech postavách: Brousku, Křenušce a Smrti Bree. Legenda hovoří o strašidelné cestě, která vedla přes les plný zvířat, kde se setkali s nebezpečnými bytostmi a neuvěřitelnými úkazy. Tato dobrodružství se stala součástí každodenního života vesničanů a všichni si uvědomovali, že tato cesta může změnit osud každého, kdo opustí svůj domov a vydá se na ni. Příběh začíná u Brouska, Křenušky a Smrti Bree, kteří se setkali během svých dobrodružných cest a začali společně čelit všem nebezpečím, které na nich čekaly.
H2: Brousek a Křenuška a Smrt Bree
H3: Introduction

Byl jednou jeden kouzelný les, ve kterém žili malí vílci a skřítci. Žili tam šťastně a spokojeně, ale jednoho dne se náhle stalo něco, co změnilo jejich životy navždy.

Jednoho dne dorazil do jejich lesa zlý vládce jménem Bree. On přišel s jediným cílem – ovládnout celý kouzelný les a učinit ze všech vílců a skřítků své otroky.

H3: Brousek a Křenuška

Mezi těmito malými vílky byli i dva nejlepší přátelé – Brousek a Křenuška. Oba byli velmi odvážní a odhodlaní a slíbili si, že nebudou sedět se založenýma rukama, když jejich les trpí nadužíváním.

Křenuška byla mladá a velmi šikovná víla. Často chodila do lesa hledat nové kouzla a tak jednoho dne, když zase procházela lesem, našla kouzelný brousek.

Brousek byl velmi starý a moudrý a měl moc přeměnit veškeré zla na dobro. Křenuška se těšila, že ho použije pro svůj les a pomůže tak svým přátelům.

Ale vůdce Bree chtěl brousek také. Chtěl ho použít, aby ovládl celý les a stal se nejsilnějším vládcem všech čarodějů a kouzelníků.

H3: Konfrontace s Bree

Brousek a Křenuška se rozhodli, že musí ochránit brousek za každou cenu. Museli se postavit proti Breeovi, ale na jejich věku a velikosti to bylo šíleně nebezpečné.

Ale oba vílci byli velmi odvážní a nechtěli nechat Breea zvítězit. Vyvinuli plán a doufali, že se jim podaří Breea porazit.

Když se dostali do boje, soustředili veškerou svojí kouzelnickou moc, aby mohli zničit vůdce Breea a zachránit svůj les. Věděli, že je to riziko, ale chtěli zabránit tomu, aby zničil tolik štěstí a radosti, jaké v kouzelném lese byly.

H3: Smrt Bree

Boj byl velmi intenzivní a vysoce emotional. Obě strany se snažily bojovat s maximálním úsilím. Bree se cítil velmi sebevědomý, ale pak se Křenušce a Brouskovi podařilo použít kouzelný brousek, aby zničili jeho kouzelné schopnosti.

To oslabilo Breea natolik, že se jeho kletby a zlé prostředky najednou vše uhnaly proti němu a on zemřel na místě.

Brousek se pak využil pro dobré účely a celý les se posunul do neuvěřitelných výšin štěstí a radosti. Všichni obyvatelé lesa byli tak šťastní a vděční Brouskovi a Křenušce.

H3: Závěr

Toto kouzelné příběh ukazuje, že i malé víly mohou dokázat velké věci. Pokud máte odvahu a laskavost v sobě, můžete dosáhnout cokoliv.

A nakonec, zlo nikdy nepřeváží dobré. Pokud se snažíte bojovat proti němu, i když riskujete velké nebezpečí, zlí došli svému závěru a spravedliví vždy zvítězí.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Pohádka Brousek a Křenuška a Smrt Bree vypráví příběh o odvaze, laskavosti a spravedlnosti. Malé víly se postavily zlému vládci Breeovi, který chtěl ovládnout celý kouzelný les a učinit ze všech vílců a skřítků své otroky.

Brousek a Křenuška se rozhodli ochránit kouzelný brousek, který dokázal přeměnit zlo na dobro. Chtěli zabránit tomu, aby Bree zničil štěstí a radost, které v kouzelném lese byly.

Vyvinuli plán a během intenzivního boje se snažili zničit Breeovy kouzelné schopnosti. Když se jim podařilo použít kouzelný brousek, Bree zemřel na místě.

Celý les se posunul do neuvěřitelných výšin štěstí a radosti a všichni obyvatelé byli šťastní a vděční Brouskovi a Křenušce.

Tato pohádka nám ukazuje, že i malé a zdánlivě slabé bytosti mohou dokázat velké věci, pokud mají odvahu a laskavost v sobě. Také je důležité bojovat proti zlu, ačkoli to může být nebezpečné, protože spravedliví vždy zvítězí nad zlem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka