Krátké české pohádky před spaním pro děti

Brouk Pytlák a Smrtka Březová

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden les plný tajemství a zázraků, kde se setkávali lidé i bytosti, o nichž se jen těžko hovořilo. Mezi nimi byli Brouk Pytlák a Smrtka Březová, kteří provázeli každého, kdo se odvážil do srdce lesa. Jejich příběh vypráví o lásce, statečnosti a odvaze, které zvládli díky své víře a přátelství. Příběh, který ukazuje, že v tomto světě jsou i naděje, když se zdá, že všechno je ztraceno. Přečtěte si o této nezapomenutelné cestě, která proměnila životy dvou neobvyklých bytostí a zanechala trvalou stopu ve srdcích těch, kteří je poznali.
Once upon a time, in a small village tucked away in the heart of the Czech Republic, there lived a poor woodcutter named Brouk Pytlák. Despite his poverty, Brouk was content with his simple life, spending his days chopping wood in the forest and selling it in the neighboring city. However, one day, fate brought him face to face with a mysterious and fearsome creature: Smrtka Březová, the dreaded Reaper of Birch.

H2: Brouk Pytlák and the fateful encounter with Smrtka Březová

H3: Brouk’s first encounter with death

It was a chilly autumn day, and Brouk was wandering through the forest, his mind preoccupied with his dwindling supply of firewood. Suddenly, he heard a rustling in the bushes, and out stepped Smrtka Březová, her billowing black cloak striking fear into Brouk’s heart.

H3: Smrtka Březová, the Reaper of Birch

Smrtka Březová was said to be the most fearsome creature in all of Bohemia, with powers that could strike terror into even the bravest of souls. Her pale white face was devoid of all emotion, and her piercing gaze could freeze a man’s blood in his veins. But it was her signature weapon, a sharp sickle made from the wood of the birch tree, that struck the most fear in people’s hearts.

H3: Brouk’s deal with the Devil

As Brouk stood frozen in terror, Smrtka Březová approached him, her sickle glinting in the sunlight. „What brings you to my forest, woodcutter?“ she asked icily. Brouk stammered out his excuse, explaining that he was only looking for firewood to sell in the city. Smrtka Březová eyed him critically for a few moments before uttering a chilling proposition. „I will give you all the wood you need,“ she said, „but in exchange, you must give me something in return.“

H3: Brouk’s bargain for immortality

Brouk’s mind raced as he considered the Reaper’s offer. What could he possibly give her in exchange for an endless supply of firewood? Suddenly, an idea struck him. „I will give you my soul,“ he whispered desperately. Smrtka Březová nodded slowly, and with a flick of her sickle, the bargain was sealed.

H2: Brouk Pytlák’s Immortality

H3: Brouk’s curse

From that day on, Brouk Pytlák became immortal. He no longer aged, nor did he feel any pain or suffering. But with his newfound power came a terrible curse: he was cursed to wander the earth forever, never able to find rest or happiness. As the years passed, Brouk watched as his friends and loved ones grew old and died, while he remained forever young and enduring.

H3: The elusive happiness

Many years later, Brouk found himself wandering through the same forest where he had made his deal with Smrtka Březová. As he walked, he noticed a beautiful young woman sitting by a stream, her delicate fingers weaving a wreath of flowers. Brouk was struck by her beauty, and walked over to introduce himself. They talked for hours, and Brouk felt a sense of happiness and contentment that he had not felt in centuries.

H3: The final bargain

As the sun began to set, the young woman looked up at Brouk with a sad smile. „I have a confession to make,“ she said softly. „I am Smrtka Březová.“ Brouk was stunned, but not entirely surprised. „I have one final bargain to make,“ she continued. „I will release you from your immortality, but in exchange, you must give me something in return.“

H3: The final sacrifice

Brouk thought for a moment, then smiled sadly. „I know what you want,“ he said. „You want my soul.“ Smrtka Březová nodded, and without hesitation, Brouk offered up his soul one final time. In that moment, he felt a weight lifted from his shoulders, and he knew that his long and painful journey was finally at an end.

H2: The end of the journey

H3: Brouk’s legacy

Brouk Pytlák died that day, but his legacy lived on. He was remembered as a kind and gentle soul, a man who had made a terrible mistake but had found redemption in the end. And though he was gone from this world, his story lived on for generations, a reminder that even the most terrible of curses can be overcome with love and sacrifice.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Jednou žil v malé vesničce v srdci České republiky chudý dřevorubec jménem Brouk Pytlák. Přestože byl chudý, byl spokojený se svým jednoduchým životem, strávil své dny těžbou dřeva v lese a prodejem v sousedním městě. Jednoho dne ho však osud svedl tváří v tvář s tajemnou a strašidelnou bytostí: Smrtka Březová, hrozná Sebranka břízy. Smrtka Březová byla považována za nejstrašidelnější stvoření v celé Čechii s mocí, která dokázala vzbudit hrůzu i v nejstatečnějších duších. Její bledá tvář byla zbavena všech emocí, a její pronikavý pohled uměl zmrazit krev v žilách člověka. Ale bylo to její charakteristické zbraň, ostrá srpovitá sekerka vyrobená z březového dřeva, co v srdcích lidí vzbuzovalo největší strach.

Brouk se s ní poprvé střetl zrovna v lese, když hledal dřevo a Smrtka ho oslovila slovy „co tě přivádí do mého lesa, dřevorubče?“ Brouk se vyděsil a pokusil se vysvětlit, že shání dřevo, aby ho mohl prodat v městě. Smrtka ho zkoumavě sledovala a navrhla mu, že mu dá tolik dřeva, kolik potřebuje, ale za to musí dát něco na oplátku. Brouk nabídl svou duši a tak jejich dohoda byla uzavřena.

Od té doby se Brouk stal nesmrtelným, ale s jeho nově nabytou mocí přišlo hrozné prokletí, kdy musel toulat po Zemi navěky, aniž by se kdy mohl naplno radovat či být šťastný. Trpěl ztrátou přátel a blízkých, kteří zestárnuli a zemřeli, kdežto on zůstal stále mladý a neporušený.

Jeden den potkal Brouk mladou krásnou ženu, která na něj zdánlivě dýchala. Po hodinách rozhovoru se mu najednou odhalila, že je sama Smrtka Březová, kterou už dávno potkal. Dohodli se spolu na poslední dohodě, kdy Brouk nabídl svou duši a tím byly splaceny jeho dluhy.

Brouk Pytlák zemřel, ale jeho odkaz zůstal. Byl znám jako laskavá a mírumilovná duše, člověk, který udělal hroznou chybu, ale nakonec nalezl vykoupení. I když už byl pryč z tohoto světa, jeho příběh žil dál po mnoho generací jako připomínka toho, že i nejstrašnější prokletí lze překonat láskou a obětí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Previous post :
Next post :

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka