Krátké české pohádky před spaním pro děti

Březen a smrt

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden kraj, kde vládl mocný král. Jeho země byla plná magie a tajemství, ale také nebezpečí. V této zemi žil Březen a Smrt – dva bratři, kteří měli zcela odlišné povahy. Březen, mladší z bratrů, byl plný nadšení a radosti, zatímco jeho starší bratr Smrt byl ponurý a záhadný. I přesto byli oba bratři nerozluční a vedli spolu své napínavé dobrodružství přes tento magický svět.
Once upon a time in the heart of Czechia, there was a month named Březen. As the first month of spring, Březen was beloved by all for the hope it brought after a long winter. However, as much as the people adored Březen, there was one thing that weighed heavy on their hearts – the idea of smrt (death).

H2: The Legend of Smrt

Legend had it that smrt, the personification of death, would visit the people of Czechia every Březen. Though the people had never seen smrt with their own eyes, they feared his arrival nonetheless.

As the story goes, smrt would appear to those whose time had come and lead them into the afterlife. But, smrt wasn’t all doom and gloom. They say that smrt had a kind heart and he was often willing to lend his help to those who were deserving.

H3: The Young Shepherd

One spring day, a young shepherd by the name of Jakub was tending to his flock when he spotted an old woman struggling to carry a heavy sack. Without hesitation, Jakub rushed to the woman’s aid and offered to help.

As they walked, the woman revealed herself to be none other than smrt. Shocked and afraid, Jakub asked smrt why he was helping her when he knew she came for people’s lives.

Smrt smiled at Jakub and said, „My dear boy, just because I am smrt doesn’t mean I am pure evil. I have a heart and I choose to use it to help those who show kindness and compassion.“

Grateful for Jakub’s help, smrt offered to grant him a wish. Without hesitation, Jakub wished for the power to heal those on the verge of death. Smrt, impressed by Jakub’s selflessness, granted his wish and disappeared into the mist.

H3: The Healing Gift

From that day on, Jakub travelled from village to village, healing those on the brink of death with the gift smrt had given him. Word of Jakub’s miracle healing soon spread far and wide, and people from all over came to seek his help.

Jakub’s gift brought him great fame and wealth, but he remained humble and continued to heal those in need. However, this newfound fame brought unwanted attention from jealous merchants, who plotted to steal his gift and profit from it.

One day, the merchants approached Jakub with a proposition – they would offer him a large sum of gold in exchange for his gift. At first, Jakub was tempted by the offer but quickly realized that his gift was not for sale.

In a fit of rage, the merchants attacked Jakub and stole his gift. However, smrt, who had been watching from afar, saw the injustice and returned Jakub’s gift to him.

H3: Smrt’s Lesson

Stunned by smrt’s intervention, Jakub asked why smrt had helped him. Smrt replied, „My dear Jakub, your gift was not meant for those driven by greed and malice. Remember that there is more to life than fame and fortune. Always be guided by selflessness and compassion, and you will live a fulfilling life.“

Filled with a newfound sense of purpose, Jakub continued to heal the sick and spread joy and love wherever he went. And though smrt continued to visit the people of Czechia every Březen, they no longer feared his arrival, for they knew that he was always guided by kindness and compassion.

In the end, Březen became a time of celebration and hope, not just for the arrival of spring, but for the lessons of smrt and the power of selflessness and kindness.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Dávno dávno v srdci Čechů existoval měsíc pojmenovaný Březen. Jako první měsíc jara byl Březen obrovsky oblíbený kvůli naději, kterou přinášel po dlouhé zimě. Nicméně, i když lidé Března milovali, stále je tížila myšlenka smrti. Legenda pravila, že personifikace smrti, smrt, navštěvuje lid Čechů každý Březen. Ačkoli lidé smrt nikdy neviděli se svými vlastními očima, báli se příchodu smrti. Smrt byla popsána jako bytost, která vede duše do života po smrti. Nicméně, smrt nebyla pouze temná a zlé bytost. Legenda tvrdí, že Smrt měla dobré srdce a byla ochotná pomoci lidem, kteří si to zasloužili. Jakub, mladý pastýř, jednoho dne potkal starou ženu, která se ukázala být smrtí. I přestože byl šokován a zmatený, nabídl smrti pomoc přenášet těžký pytel. Když šli spolu, smrt se usmála na Jakuba a řekla mu: „Můj milomane, jen protože jsem smrt, neznamená to, že jsem čisté zlo. Mám srdce a rozhodnu se ho používat k pomoci těm, kteří ukazují laskavost a soucit.“ Vděčná za Jakubovu pomoc nabídla mu nalezení přání. Bez váhání si přál moc uzdravit ty, kteří byli na prahu smrti. Ačkoli byl Jakub trochu slavný a bohatý, zůstával skromný a nadále pomáhal těm, kteří ji potřebovali. Lidé se začali bát jeho daru, když neznámí obchodníci plánovali ukrást jeho dar. Jednoho dne ho napadli a ukradli mu dar. Smrt se však vrátila a navrátila mu dar. Jakub se ptal, proč se mu smrt opět ozvala, na což jí smrt řekla: „Tvůj dárek nebyl určen pro ty, kteří nejsou řízeni touhou a zlostí. Pamětníku, pamatuj si, že na životě je víc než sláva a bohatství. Budiž vždy veden laskavostí a soucitem a oblansvětíš naplněným životem.“ A tak se Jakub nadále léčil a šířil radost a lásku, dokud se lidé Čechů už nebáli návštěvy smrti, neboť věděli, že je vždy řízena laskavostí a soucitem. Březen se stal časem slavností a naděje a nejen pro příchod jara, ale i pro lekce smrti a moc bezuzdné laskavostí a soucitu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka