Krátké české pohádky před spaním pro děti

Břečka – The Tale of Bree

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna malá vesnice hluboko v českém lese, kde žili lidé, kteří o všem věděli. Byli to jedni z nejvíce znalých obyvatel ve všem, co se týkalo lesových plodin, rostlin a bylin, které rostly v okolí. Mezi těmito lidmi žila i mladá dívka Břečka, zvaná také Bree, která se narodila se zvláštním darem – uměla mluvit s lesními tvory. Jednoho dne se její život změnil na vždy, a to díky návštěvě tajemné Gnomské říše skryté hluboko v lese. A tak začíná příběh o Břečce – pohádka plná tajemství, dobrodružství a kouzel.
Once upon a time in the Czech lands, there lived a charming girl named Břečka. She was known for her beauty, kindness, and humility, and was loved by everyone who knew her.

H2: Childhood

As a child, Břečka loved nothing more than exploring the lush forests and rolling hills that surrounded her village. She spent her days wandering through the trees, picking wildflowers, and talking to the animals that lived in the woods. Břečka was particularly fond of the birds that nested in the treetops, and she would often spend hours sitting quietly in the branches, listening to their songs.

H3: The Magic Forest

One day, while wandering through the forest, Břečka stumbled upon a clearing she had never seen before. In the center of the clearing stood a magnificent tree, taller and more beautiful than any of the others in the forest. The tree was surrounded by a circle of glowing mushrooms, and the air was thick with the scent of magic.

H3: The Wise Old Witch

Excited by this magical discovery, Břečka ran back to her village to tell everyone what she had found. But when she arrived, she was met with skepticism and fear. No one believed her story, except for one old woman who lived on the outskirts of the village. She was known to be a wise witch, and Břečka had always been fascinated by her mysterious ways.

H2: The Quest

The old witch listened carefully as Břečka explained what she had seen in the forest. „Ah,“ the witch said knowingly. „You have discovered the Tree of Life, the most powerful and magical tree in all the land. But to truly unlock its power, you must embark on a dangerous quest.“

H3: The Three Trials

Břečka was determined to unlock the full potential of the Tree of Life, and so she set out on her quest. She had to pass through three trials, each more difficult than the last. The first challenge was a test of her physical strength, the second was a test of her intelligence, and the third was a test of her bravery.

H3: The Final Test

After passing the first two trials with ease, Břečka was filled with confidence. But the final test was the most daunting of all. She had to enter the heart of the forest and face the fearsome monster that guarded the Tree of Life.

H2: The Monster and the Tree of Life

Břečka set out on this final test with a heavy heart. She knew that the monster was fierce and terrifying, with sharp claws and teeth like knives. As she crept deeper into the forest, she could feel its presence lurking around every corner.

But Břečka did not falter. She knew that the power of the Tree of Life was worth any risk. And so, with courage in her heart, she faced the monster head-on.

H3: The Power of Love

But as Břečka stared into the monster’s fierce, glowing eyes, something strange happened. She began to feel a warm, glowing energy rising up from her chest. It was an energy of pure love and compassion, and it radiated out from her in a bright, golden light.

The monster was taken aback by the unexpected surge of love, and it began to soften and shrink away. Břečka realized that the key to unlocking the power of the Tree of Life was not in brute strength or cleverness, but in the power of love and compassion.

H2: The Reward

With the monster defeated, Břečka approached the Tree of Life with confidence. As she walked closer, the air around her began to shimmer and dance with golden light. She could feel the power of the tree coursing through her veins, filling her with a sense of awe and wonder.

H3: The Lesson

Břečka returned to her village with the power of the Tree of Life glowing inside her. She had learned a valuable lesson on her quest – that true strength comes not from physical prowess or intelligence, but from love, kindness, and compassion.

H3: The Legacy

For years to come, Břečka’s story would inspire countless others to seek out the magic of the Czech lands. And though the Tree of Life remained hidden deep in the heart of the forest, its power could be felt in the hearts of those who had been touched by Břečka’s tale.

H2: The End

And so, dear reader, we leave you with this tale of Břečka, the girl who found the Tree of Life and unlocked its magical power. May her story inspire you to seek out the power of love and forgiveness, and to find the magic that lies hidden within us all. Dobrou noc!

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Pohádka „Břečka a Strom života“ nás učí, že pravá síla pramení z lásky, laskavosti a soucitu. Břečka, krásná dívka plná pokory a laskavosti, objeví v lese magický Strom života, který může poskytnout neomezenou moc tomu, kdo spojí své srdce s jeho silou. Na své cestě k plnému odemknutí této moci musí Břečka čelit třem výzvám – fyzické, mentální a statečnosti – a nakonec rychle čelí strašidelnému přízraku, který hlídá strom. Překvapivě, v okamžiku, kdy se Břečka koulí nad obludou plnou lásky a soucitu, tajemství Stromu života se odkrývá. Břečka se vrací z cesty s novou moudrostí – že klíčem k moci je láska a soucit, ne síla ani obratnost. Tato kouzelná pohádka nás také učí, že moudrost, síla a magie jsou všemi z nás a potřebují pouze odvahu a touhu vytvořit pozitivní změnu ve světě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka