Krátké české pohádky před spaním pro děti

Andvareho Zlatý Prsten – Andvare’s Golden Ring

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna země plná magie a tajemství. V této zemi žil kovář Andvare, který měl jedno ze svých nejvzácnějších děl – Zlatý prsten Andvareho. Tento prsten byl chráněn mnoha kouzly a legendami a měl moc přinášet svému nositeli vymoženosti a bohatství. Avšak jeden den se prsten nešťastnou náhodou dostal do rukou sobeckého krále, který neváhal použít jeho kouzla pro své osobní prospěch. Co se stane s Andvareho Zlatým Prstenem a jaké následky to bude mít pro zemi plnou magie? To vše se dozvíte v této kouzelné pohádce.

Andvareho Zlatý Prsten: An Intriguing Czech Fairy Tale

Úvod

Andvareho Zlatý Prsten is a captivating Czech fairy tale that revolves around the story of a remarkable ring. The tale captures the heart and imagination of its audience with its interesting plot, fascinating characters, and valuable lessons.

The Beginning

The story begins with a dwarf named Andvare who lives in the depths of the forest. He is known for his incredible skill in making jewelry, and his most exceptional creation is a pure gold ring with numerous precious gemstones. The ring is so precious that it is called Andvareho Zlatý Prsten, which means „Andvare’s Golden Ring.“

However, Andvare is also known for his greediness, and he only wants to keep the ring to himself. He spends hours admiring it and shies away from any opportunity to sell it or give it away.

The Encounter

One day, a young prince named Jirí goes on a hunting trip in the forest where he meets Andvare. Impressed with the dwarf’s remarkable talent, Jirí asks to see his jewelry collection. Andvare shows him many of his creations, and Jirí is amazed by the beauty of the golden ring. He offers to buy it from Andvare, but the dwarf refuses to sell it at any price.

Jirí then proposes a challenge; he asks Andvare to create a new ring that is more beautiful than Andvareho Zlatý Prsten. If Andvare wins, he can keep his ring, but if he loses, he must give Jirí the golden ring as a prize.

Andvare, confident in his skills, agrees to the challenge.

The Betrayal

Kilna, another dwarf, who is jealous of Andvare’s success, betrays Andvare by stealing his new creation and giving it to Jirí. When Andvare discovers Kilna’s betrayal, he is furious and decides to seek revenge.

He visits the blacksmith’s forge and asks the blacksmith to forge a sword that can kill both Jirí and Kilna. The blacksmith, afraid of Andvare’s strange request, creates a sword, and Andvare uses it to kill both Jirí and Kilna.

However, when the prince’s father finds out about his son’s death, he declares war on Andvare and his people. After a fierce battle, Andvare and his companions are defeated, and the golden ring is confiscated.

The Lesson

Andvareho Zlatý Prsten is a tale that teaches the importance of being content and not being greedy. The story shows us that too much greed can lead us to betray others and cause us to lose the most precious things in our lives.

It also demonstrates that betrayal and revenge can never bring happiness and satisfaction. It only leads to destruction and misery.

Závěr

Andvareho Zlatý Prsten is one of the most popular Czech fairy tales, and it continues to entertain and inspire people of all ages. The story remains a testament to the power of storytelling, and its lessons continue to resonate with us even today.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Andvareho Zlatý Prsten je poutavou českou pohádkou, která se točí kolem příběhu pozoruhodného prstenu. Pohádka zachycuje srdce a představivost svého obecenstva svým zajímavým dějem, fascinujícími postavami a cennými lekcemi.

Příběh začíná s trpaslíkem jménem Andvare, který žije v hlubinách lesa. Je známý svou neuvěřitelnou zručností výroby šperků a jeho nejlepší tvorbou je čistě zlatý prsten s mnoha drahokamy. Prsten je tak vzácný, že se nazývá Andvareho Zlatý Prsten. Avšak Andvare je také známý svým lakomstvím a chce si prsten ponechat jen pro sebe. Tráví hodiny obdivováním a odmítá jakoukoli příležitost prodat ho nebo ho darovat.

Jednoho dne se mladý princ Jirka vydává na lovnou výpravu do lesa, kde potká Andvara. Impresionován trpaslíkovou pozoruhodnou zručností žádá Jirka, aby viděl jeho sbírku šperků. Andvar mu ukáže mnoho ze svých tvorby a Jirka je uchvácen krásou zlata prstenu. Nabízí Andvarovi, že ho koupí, ale trpaslík odmítá prodat ho za jakoukoli cenu.

Poté Jirka navrhne výzvu. Žádá, aby Andvar vytvořil nový prsten, který je krásnější než Andvareho Zlatý Prsten. Pokud Andvar vyhraje, může si svůj prsten ponechat, ale pokud prohraje, musí Jirkovi dát zlatý prsten jako cenu. Andvar, jenž má v jeho schopnostech jistotu, se výzvy zúčastní.

Kilna, další trpaslík, který je žárlivý na Andvarův úspěch, Andvarova nového prstenu ukradne a daruje ho Jirkovi. Když Andvar Kilnovu zradu odhalí, rozhněván se rozhodne hledat odplatu. Navštíví kovárnu a požádá kováře o výrobu meče, který může zabít jak Jirku, tak i Kilna. Kovář se Andvarova podivného požadavku obává, ale vytvoří meč, který Andvar použije k zabíjení obou – Jirky i Kilna. Když otec prince zjistí o smrti svého syna, vyhlašuje Andvarovi s jeho lidmi válku. Po divoké bitvě Andvar a jeho druhové prohráli a zlatý prsten jim byl zabaven.

Andvareho Zlatý Prsten je příběhem, který učí důležitosti být spokojený a nebýt lakomý. Příběh nám ukazuje, že přílišná lakota nás může vést k zradě druhých a mohou nás připravit o nejcennější věci v našem životě. Také ukazuje, že zrada a pomsta nikdy nepřinesou štěstí a uspokojení. Vede nás pouze k destrukci a utrpení.

Andvareho Zlatý Prsten je jednou z nejoblíbenějších českých pohádek a stále baví a inspiruje lidi všech věkových kategorií. Příběh zůstává svědectvím o síle vyprávění a jeho lekce se k nám stále dnes s ohledem na vše, co se děje, rezonují.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka